Projekty w SP

aktywna tablica

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej złożyła wniosek o udział w Rządowym Programie "Aktywna Tablica". Wniosek został zakceptowany i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  43 750 zł, w tym 80% to dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, a 20% to wkład własny z budżetu gminy.

Przyznana kwota umożliwiła nam zakup dwóch monitorów interaktywnych z wbudowanymi komputerami oraz narzędzi interaktywnych do pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnym:

Eduterapeutica LUX SPE 1-3
Musicarium 6-9 lat Folklor tradycyjnie
Eduterapeutica Lux Logopedia wersja online

Eduterapeutica Lux SPE 4–8 10–15 lat
Eduterapeutica Lux Problemy Wychowawcze. Zestaw z modułem terapeutycznym
Eduterapeutica Lux Problemy wychowawcze. Emocje
Eduterapeutica Lux Problemy Wychowawcze. Przemoc i Agresja

 

Projektu czytelniczy:

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 

INFORMACJE O PROGRAMIE

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej realizuje projekt- Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa na lata 2016-2020 Priorytet 3:Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem tego programu jest wzmocnienie: zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa; wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.

W ramach Programu zakupiono 840 książek i 16 audiobooków na kwotę 15000,00zł, z czego 492 to lektury. Są to pozycje wzbogacające zasoby biblioteki szkolnej i pozostające w sferze zainteresowania uczniów, jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

koordynator projektu:

nauczyciel bibliotekarz

Katarzyna Purta

"Ciekawe działania biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

 

_____________________________________________

DRODZY RODZICE!

Biblioteka szkolna otrzymała w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotację na zakup nowości wydawniczych. Program ten przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Po konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządami Uczniowskimi i uczniami z poszczególnych klas zakupiono książki, które są atrakcyjne dla dzieci młodzieży, w większości to bestsellerowe pozycje.

Drodzy Rodzice, prosimy Was gorąco, abyście zachęcali swoje dzieci do wypożyczania i czytania tych książek. Młodzi ludzie, w którcaych zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym wychowankom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka podkreślają wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych.

Koncentracja

Ćwiczenie koncentracji uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne do prawidłowego rozwoju intelektualnego. Czytanie pomaga wydłużać czas koncentracji, szczególnie na tych zadaniach, które wymagają niepodzielności uwagi.

Odpoczynek

Są dzieci, które mają spore trudności ze zrelaksowaniem się, wyciszeniem i odpoczynkiem od nadmiaru stymulacji i wrażeń. Bywają przez to nadmiernie pobudzone i chaotyczne w działaniu. Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnym dzieciom ciszę.

Inteligencja emocjonalna

Samodzielne czytanie wymaga od dziecka podjęcia wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). Wymaga w dziecku cierpliwość i umiejętność czekania na nagrodę odroczoną w czasie. Nauka samodzielnego czytania jest częścią mądrego wychowania, polegającego między innymi na stworzeniu klimatu, w którym nie wszystko musi być szybko, natychmiast. Kształtuje postawę cierpliwości, skupienia i refleksji nad tym, co się robi.

Emocje

Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy z rodzicami czy rówieśnikami na ważne dla dziecka tematy. Czytanie odpowiednich książek jest polecane jako forma leczenia psychoterapeutycznego dzieci nieśmiałych, nadmiernie agresywnych, z szeroko pojętymi trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym. Książka może pomóc zarówno w poznaniu sytuacji, z którymi dziecko się nie zetknęło, jak też posłużyć za temat rozmowy o trudnych emocjach, których samo doświadcza. Czytanie uczy empatii i wrażliwości.

Komunikacja

Czytanie rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli, uczy rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania myślenia. Czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli.

 

nauczyciel bibliotekarz

Katarzyna Purta

 

,,W świątecznym nastroju”- konkurs recytatorski

 14 grudnia 2017 r. w ramach Narodowego Programu Czytelniczego i we współpracy z uczniami klasy VI odbył się klasowy konkurs recytatorski pt. ,,W świątecznym nastroju”.

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno języka ojczystego naszych uczniów oraz rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich. Przebiegał on nieco inaczej niż dotychczasowe konkursy w naszej szkole.

W jury zasiedli uczniowie klasy VI w składzie: Michał Dziemianko, Miłosz Jakim, Amelia Mielech. Komisja oceniała: pamięciowe opanowanie wiersza, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Miała  ona trudne zadanie. Uczniowie klasy drugiej przy rozświetlonej choince recytowali piękne wiersze o tematyce związanej  ze świętami Bożego Narodzenia. Każdy występ naszych małych artystów był nagradzany gromkimi brawami. Po burzliwej  naradzie jury ustaliło:

 

I  Julia Dryl  i Natalia Horodeńska

II  Amelia Maciejczuk i Klaudia Jabłońska

III  Jan  Mateusz Redliński

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczniowie też zostali obdarowani drobnymi  upominkami.  Dziękujemy klasie drugiej za świetne przygotowanie się do konkursu, a klasie szóstej za ciężką pracę w komisji konkursowej.

 

 

Organizatorzy: Danuta Dryl i Dorota Rygorczuk

 

 

 

Głównym zadaniem realizacji Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa w klasie drugiej było rozwijanie zainteresowań literackich oraz popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci.

Osiągnięciu tych celów służyła akcja ,,Poranki z książką”.  Staraliśmy się codziennie czytać  lektury oraz książki z serii detektywistycznej. Czytali sami uczniowie, wychowawczyni, pani Kasia – bibliotekarka, rodzice, w czwartki uczniowie klasy VI.  Dzieci kontynuują  czytanie  w domu  pod okiem rodziców w ramach akcji ,,Czytam 20 minut dziennie – codziennie”. Te działania odnotowują w dzienniczku czytelniczym.

W październiku powstał kącik czytelniczy ,,Moje ulubione książki”. Dzieci chętnie tam przebywają  w czasie przerwy między zajęciami.

W listopadzie  uczniowie  ilustrowali fragmenty  swoich ulubionych książek.

14 grudnia odbędzie się  konkurs recytatorski pt. ,,W świątecznym nastroju” z udziałem klasy VI.

Dziękuję szóstoklasistom i wychowawczyni – pani Dorocie Rygorczuk za miłą współpracę.

Życzę, aby czytelniczy zapał  trwał cały rok szkolny.

 

Przygotowała: Danuta Dryl

 

 

 

Działania w klasie III A gimnazjum w ramach realizacji projektu czytelniczego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wychowawca : Grażyna Dryl

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ CZYTELNICZYM DETEKTYWEM,CZYLI DETEKTYW HERKULES PORIOT NA TROPIE”

W ramach projektu propagującego czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, uczniowie klasy IIIA  stworzyli grę czytelniczą opartą na lekturze znanej powieściopisarki Agaty Christie pt. „12 prac Herkulesa”, do współzawodnictwa zaprosili kolegów z klasy IIIB gimnazjum.

Pierwszym etapem powstawania gry było opracowanie przez część zespołu klasowego zestawu pytań. Następnie klasowi plastycy stworzyli tematyczną planszę z wizerunkiem bohaterów z książki.

Po przygotowaniu materiałów przystąpiono do kolejnej części realizacji projektu, a mianowicie wyborem 3- osobowych grup z obu klas oraz ukryciu numerków po całej szkole z zaszyfrowanymi  pytaniami.

W końcu przyszedł czas na grę. Wszyscy uczestnicy zebrali się w czytelni szkolnej. Po objaśnieniu zasad, drużyny przystąpiły do poszukiwania  kartek z wylosowanymi wcześniej liczbami. Po odnalezieniu ukrytego, w najgłębszych zakamarkach szkoły, ukrytego „skarbu” uczestnicy otrzymywali pytania. Prawidłowa odpowiedź pozwalała na rzut kostką i poruszaniu się do przodu na planszy w kierunku mety.

Było dużo biegania, ale przecież ruch  wyrabia naszą kondycję fizyczną, główkowania nad trudnymi zagadkami z lektury – to pobudzało uczestników do myślenia, a przede wszystkim śmiechu, pobudzającego endorfiny szczęścia. Nawet dogrywka nie wyłoniła zwycięzcy. Ekspertami „12 prac Herkulesa” oraz najlepszymi detektywami okazały się dwie drużyny.

Jak widać lektury przydają się nie tylko na lekcjach.

 

Podsumowanie klasowego projektu odbyło się na godzinie wychowawczej.

Sprawozdawcy projektu: Ilona Kamińska, Katarzyna Łuniewska, Karolina Czech.

 

 

 

ULUBIONE KSIĄŻECZKI KLASY III b

            Listopad przeznaczyliśmy na prezentację ulubionych książek. Wszyscy uczniowie wskazali swoją najbardziej lubianą książkę. Każdy mógł zaprezentować ją w dowolny sposób: opowiedzieć, przeczytać fragment lub zrobić plakat zachęcający do przeczytania. Zbieraliśmy też informacje na temat ulubionych książek z dzieciństwa rodziców. Kilkoro z nich zaprezentowało swoje książeczki osobiście. Jako pierwszy z rodziców mówił o swojej książeczce„ Jak Wojtek został strażakiem” Cz. Janczarskiego pan Piotr Śladowski, tata Szymona. Okazała się ona inspiracją do wyboru zawodu w życiu dorosłym. Pan Piotr jest obecnie strażakiem, ratuje innym życie, zawsze gotowy do niesienia pomocy poszkodowanym.

21 listopada mama Majki Jaworskiej - pani Ania przyniosła „Baśnie” H. Ch. Andersena. Pani Ania lubi wszystkie baśnie i bajki. W dzieciństwie najbardziej podobała się jej „Calineczka”. Później pani Ewa Czaczkowska – mama Bartka zaskoczyła nas swoimi książkami. Nastawialiśmy się na bajeczki, ciekawe przygody, a pani Ewa zaprezentowała nam „Biblię” dla dzieci oraz elementarz „Litery”, czyli książkę, z której uczyła się czytać jako pierwszoklasista. Uważa ją za najwspanialszą i do dziś szanuje i ma w swoich pamiątkach. Najbardziej ceniona książka z dzieciństwa wychowawczyni klasy III b to przestrzenne wydanie „Bajki o rybaku, jego żonie i złotej rybce”. 24 listopada po wystąpieniu wszystkich uczniów zrobiliśmy wystawkę prac plastycznych, a najbardziej lubiane książeczki ustawiliśmy w klasie na półce, by wszyscy mogli je spokojnie i dokładnie obejrzeć.

Uczniowie III b z wychowawczynią

 

 

 

Działania w klasie I

w ramach realizacji projektu czytelniczego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

   Wychowawczyni: p.Dorota Poślada

  Głównym celem tych działań jest wyrobienie u dzieci nawyków czytelniczych, doskonalenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań poprzez lekturę, włączenie rodziców w życie szkoły.

  W klasie pierwszej przeprowadzono akcję czytania dzieciom przez rodziców. Chętni uczniowie mieli możliwość wypożyczenia nowej książeczki do domu i czytania jej głośno wspólnie z członkami rodziny.  Wszyscy chętnie włączyli się do akcji.

 

  29 września odbyło się czytanie lektury przez panią bibliotekarkę w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

 

Dzieci zaprojektowały również kapelusz „pani wrony” po wysłuchaniu czytanej przez wychowawczynię lektury pt. „Kapelusz Pani Wrony”.

 

  Większość uczniów z klasy I już świetnie czyta i korzysta z biblioteki szkolnej wypożyczając książki.

 

  W listopadzie odbyły się również zajęcia biblioteczne, podczas których Pani Kasia – szkolna bibliotekarka - zapoznała dzieci z zasadami korzystania z biblioteki i czytelni oraz przedstawiła im  zbiór nowych książek zakupionych w ramach projektu.

 

 

 

 

CZYTELNICZY PAŹDZIERNIK W KLASIE III B SP

 

            W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa IIIb Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Turośni Kościelnej zobowiązała się do pilnego codziennego czytania książek w miesiącu październiku. Każdego dnia (poza poniedziałkiem) na pierwszej godzinie lekcyjnej czytaliśmy głośno przez 15 minut wybrane lektury i książki przeznaczone dla klasy trzeciej. Naszą akcję wsparli rodzice. W miarę możliwości przychodzili rano do klasy i pięknie  czytali. Zadanie rozpoczęliśmy  29 września czyli w  Dniu Głośnego Czytania. Pierwsza lekturę „Piątka z Zakątka” czytała mama Piotra Zaniewskiego. Pani Bożena jest pielęgniarką w szpitalu dziecięcym i ma stały kontakt z dziećmi. W wolnych chwilach czyta małym pacjentom książeczki by chociaż na chwilkę zapomniały o bólu i chorobie. Na lekcji wspaniale przeczytała kilka rozdziałów książki K. Drzewieckiej „Piątka z Zakątka”, które zainspirowały nas do dalszego czytania. Powiedziała też, że czytanie to piękna i niezbędna w życiu umiejętność.

 

Kilka kolejnych rozdziałów przeczytaliśmy sami.

 

11 października czytała z nami pani Kasia Śladowska – mama Szymona. Głos pani Kasi pięknie obrazował wojenne losy mieszkańców stolicy opisane w lekturze „Piątka z Zakątka”.

 

 

Następnego dnia przybyły na poranne czytanie mamy Piotrka Sobolewskiego i Majki Jaworskiej. Panie Anie opowiedziały głosem bociana Kajtka jego przygody na wiejskim podwórku w gospodarstwie Orczyków. Czytały rozdziały dotyczące prac polowych oraz suszenia i przetwarzania lnu opisane w lekturze „Kajtkowe przygody” M. Kownackiej.

 

13 października dalsze losy Kajtka czytały mamy Bartka Czaczkowskiego i Oli Choińskiej. Piękna interpretacja pani Ewy i pani Marzeny sprawiły, że myślami przenieśliśmy się w przeszłość i obserwowaliśmy z bocianem kiszenie kapusty, cerowanie lnianych worków oraz czekaliśmy na powrót bocianiej rodziny na wiejskie strzechy.

 

Na wspólnym czytaniu był z nami żołnierz. 24 października pan Grzegorz Choiński – tata Oli czytał razem z nami lekturę  „Oto jest Kasia” M. Jaworczakowej. Choci

ż treść książki  nie pasowała do żołnierskiego munduru pan Grzegorz dzielnie się spisał. Udowodnił nam, że żadne zadanie nie jest trudne. Żołnierz wykona każde polecenie, prośbę i rozkaz. Klasa III b bierze przykład i postara się sprostać szkolnym obowiązkom.

 

 

W ostatnim dniu października mieliśmy okazję posłuchać fragmentów książki „Oto jest Kasia” czytanej przez panią Magdalenę Zimnoch. Mama Arka spokojnym głosem opisywała zachowanie Kasi wśród szkolnych koleżanek.

 

 

W październiku uczniowie klasy III b gościli na zajęciach panią bibliotekarkę. Pani Kasia przeprowadziła z nami grę na temat znajomości popularnych książek, ciekawych bohaterów oraz autorów literatury dziecięcej. Mieliśmy świetną okazję do zabawy i wykazania się naszą wiedzą oraz uważnym czytaniem.

 

 

 Pamiętaliśmy też o tym, że październik jest miesiącem bibliotek szkolnych i z tej okazji zrobiliśmy na zajęciach laurki dla biblioteki. Nasze starania zostały docenione. W konkursie na laurkę zdobyliśmy II i III miejsce. Gratulujemy Oli i Piotrkowi S.

 

klasa IIIb z wychowawczynią

 

 

 

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w klasie IIIa

Uczniowie klasy IIIa w wieloraki sposób poszerzają swoje umiejętności czytelnicze, realizując tym samym założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Klasa co czwartek wypożycza nowe pozycje zasobów bibliotecznych naszej szkoły, kilka razy w miesiącu wysłuchuje pięknych wierszy i opowiadań czytanych przez zapraszanych gości, 2 razy w tygodniu czyta głośno i samodzielnie lektury podczas „Poranków z lekturą”. Poza wymienionymi działaniami klasa uczestniczy we wszystkich konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną, rywalizuje również w klasowym konkursie czytelniczym „Książę Czytelnik” i „Księżniczka Czytelniczka” oraz wymienia spostrzeżenia na temat przeczytanych lektur w listach z klasą korespondencyjną.

 

 

 Projekt

,,Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej

- szkoła kreatywna i kompetentna"

opis projektu

dokumentacja rekrutacyjna: 

karta zgłoszeniowa dla ucznia

Oświadczenie ucznia i rodzica

Regulamin

Przetwarzanie danych osobowych

Protokół objęcie pomocą OPS

Protokół dla osób niepełnosprawnych

opis wychowawcy - problemy w nauce

oświadczenie rodzica o niskich dochodach

 

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej − szkoła kreatywna i kompetentna”. Jest to projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i rozwój kreatywności wśród 83 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno−zawodowym oraz wycieczkach edukacyjnych i kulturalnych.

Celem szczegółowym jest doposażenie szkolnych pracowni przyrody w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć metodą eksperymentu.

W ramach tego projektu od października prowadzone są następujące zajęcia:

1. Zajęcia z matematyki dla uczniów  w klasach I−III – prowadzący p. Dorota Poślada

2. Zajęcia matematyczne dla uczniów z klas IV−VII – prowadzący p. Marek Łukaszuk

3. Klub młodego przyrodnika dla uczniów z klas I-III – prowadzący p. Barbara Komenda

4. Zajęcia gimnastyki korekcyjno−kompensacyjnej dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością ruchową w klasach I-III i IV-VII – prowadzący p. Maciej Zajkowski

5. Zajęcia muzyczne w klasach I-III – prowadzący p. Danuta Dryl

6. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne – prowadzący p. Dorota Rygorczuk

7. Zajęcia teatralne w języku angielskim w klasach IV-VII – p. Monika Andrejczuk

8. Origami − trening ręki i kreatywności w klasach IV-VII  – p. Barbara Kozub

9. Kształtujemy kreatywność uczniów w 6 grupach (100% uczniów biorących udział w projekcie) – p. Renata Zegadło-Piasecka

10. Doradztwo edukacyjno−zawodowe − warsztaty i wsparcie indywidualne.

 

Dzieci miło i pożytecznie spędzają czas i z ogromną przyjemnością uczęszczają na zajęcia.

 

----------------------------------------------------------------

WYCIECZKA MŁODYCH PRZYRODNIKÓW DO BIAŁOWIEŻY

W dniach 8 i 9 czerwca członkowie Klubu Młodego Przyrodnika z opiekunem i panią Dorotką przecierali szlaki Białowieskiego Parku Narodowego. Swoją przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Przyrodniczego. Przepiękne opowieści pani kustosz o eksponatach i wystawach wzbogaciły naszą wiedzę przyrodniczą i zachęciły do dalszego zgłębiania tajemnic przyrody. Następnie spacerowaliśmy po parku, w którym oglądaliśmy stare drzewa pod nadzorem opiekuna koła. Potem  weszliśmy na wieżę widokową. Później była chwila przerwy na odpoczynek, kanapkę i w końcu na  pierwsze spotkanie z żubrami, na nasze szczęście – sztucznymi. Około godziny 17.00 wyruszyliśmy w kierunku ośrodka, w którym mieliśmy spędzić noc.  Szybko  zakwaterowaliśmy się w domkach, ze smakiem zjedliśmy  obiadokolację i   zabraliśmy się do opracowania materiałów przyrodniczych i podsumowania zdobytej wiedzy. Była to lekcja pod wiatą, na świeżym powietrzu. W czasie gdy młodzi przyrodnicy zastanawiali się nad nazwą dźwięku, jaki wydobywają żubry, pani Dorotka poszukiwała zapałek do podpalenia ogniska. Nagrodą za szybkie uwinięcie się z wiedzą i kartami pracy był spacer na lody. Później ognisko i smaczne kiełbaski. Mimo zmęczenia nie mieliśmy chęci na sen. Dla niektórych była to pierwsza noc bez rodziców, natomiast  dla wszystkich chęć do zabawy do białego rana.  Najbardziej chciały chyba spać panie, bo ciągle sprawdzały, co robimy w pokojach i namawiały do  snu. Po atrakcyjnym i wyczerpującym dniu spało się bardzo dobrze. Rano – pobudka, śniadanko i pakowanie. O 8.30 czekała na nas pani przewodnik, z którą udaliśmy się do Ścisłego Rezerwatu Przyrody. Przeszliśmy wyznaczonymi ścieżkami i z uwagą słuchaliśmy opowieści o drzewach, zwierzętach i procesach zachodzących w lesie. Z ogromnym zaciekawieniem  podglądaliśmy wywroty, naturalne procesy rozkładu drzew, okiście, dziuple, łęgi, miejsca bagienne i wiele innych naturalnych zakamarków puszczy. Długi spacer zakończyliśmy powrotem do Białowieży. Zmieniliśmy ubranie na bardziej przewiewne i udaliśmy się na obiad. Później zapakowaliśmy do samochodu bagaże, pożegnaliśmy się z ośrodkiem i ruszyliśmy w kierunku Rezerwatu Zwierząt. Upalny dzień sprawił, że zwierzęta ukryły się w cień i nie wszystkie chciały się nam prezentować. Zrobiliśmy kilka zdjęć, obejrzeliśmy wszystko co było możliwe i udaliśmy się na zakupy. Każdy chciał coś kupić na pamiątkę.

Najbardziej  zmartwiło nas to, że to już ostatnia wycieczka młodych przyrodników.

Spotkania sam na sam z przyrodą nie zastąpi nawet książka z najładniejszymi ilustracjami i opisami. Byliśmy dumni, że mogliśmy dotknąć, zobaczyć, "powąchać" czy też posłuchać serca przyrody.  Dziękujemy przede wszystkim naszej cudownej pani Basi, która zorganizowała nam tak wspaniałe zajęcia i pani Dorotce, która  dzielnie towarzyszyła nam w  wyprawach!

KMP z p. Basią

 

 

----------------------------------------------------------------

Wyjazd do opery

16 maja grupa muzyczna z klasy II wyjeżdżała do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Niesamowite wrażenie na uczniach wywarło wnętrze opery, a najbardziej szklane schody. Dużo emocji dostarczyła bajka muzyczna pt. ,,Sprawa  Kapturka Czerwonego”, współczesna wersja znanej baśni. Gra aktorów, scenografia, światła, muzyka, tekst sprawiły, że przedstawienie oglądaliśmy z zainteresowaniem i zaciekawieniem. Miłą niespodzianką było spotkanie piłkarzy Jagiellonii: Mariana Kelemena, Tarasa Romańczuka, Rafała Grzyba. Sportowcy nie szczędzili nam uśmiechów i swoich autografów. Na koniec przeszliśmy się ulicami miasta. Nie obyło się bez pysznych lodów.  Był to udany i wspaniały wyjazd.

Przygotowała:  Danuta Dryl

----------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z wyjzadu do teatru

Uczestnicy koła teatralnego z języka angielskiego postanowili tym razem kształcić swoje umiejętności aktorskie obserwując profesjonalistów. W związku z tym w dniu 29 maja udali się do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Tam też obejrzeli spektakl pt. „W pustyni i w puszczy”, znany im z lektury szkolnej. Przedstawienie traktowało o tym, jak to powstaje film na podstawie wspomnianej powieści Henryka Sienkiewicza. Wrażenie robiły ciekawe hologramy i interesujące kostiumy aktorów. Niespodziewanie pojawiły się też postaci z kosmosu, co ożywiło sztukę. Wszystko zrobiło wrażenie na widzach.

Następnie młodzi aktorzy udali się do Telewizji Białystok. Tam zapoznali się z pracą reporterów, operatorów i innych pracowników  telewizyjnych. Kto wie, może w przyszłości będzie to miejsce pracy któregoś z uczniów?

 

 

----------------------------------------------------------------

WYCIECZKA  DO  ZIOŁOWEGO ZAKĄTKA

19 maja 2018 r. członkowie Przyrodnika Klubu Młodego z opiekunem koła i p. Dorotką byli na wspaniałej wycieczce. Tym razem był to Podlaski Ogród Botaniczny.

W sobotni, ponury ranek wsiedliśmy do busa i ruszyliśmy. Krótki przystanek był w miejscowości Olszewo, gdzie oddaliśmy hołd żołnierzom walczącym w II wojnie światowej i poległym w bitwie z 13 na 14 września 1939 roku. Następnie udaliśmy się do położonego w głębi lasu ogrodu botanicznego. Tam uśmiechnęło się do nas słoneczko. Pod nadzorem p. Basi z lupami w ręku ruszyliśmy przez ogród a następnie las. Oglądaliśmy najróżniejsze rośliny i zioła. Poznaliśmy wiele roślin leczniczych i trujących. Odwiedziliśmy chatę leśniczego ze zbiorem licznych roślin i produktów z nich otrzymanych. Byliśmy w zabytkowym kościółku i nad zbiornikiem wodnym, w którym rosły tataraki, lilie, grążele wodne i wiele innych tajemniczych roślin. Na trasie naszej wędrówki pojawiło się ogromne mrowisko. Pani Dorota  położyła na nie chusteczkę, byśmy mogli zaobserwować  zachowanie mieszkańców tego miejsca.  Pracowite,  jak zwykle, mrówki stanęły na wysokości zadania. Próbowały na swych ramionach unieść chusteczkę. Przy okazji zaatakowały panią Dorotę, która w błyskawicznym tempie uciekła. Przed krótką przerwą na placu zabaw narysowaliśmy i utrwaliliśmy poznane rośliny. Za  piękne, plastyczne prezentacje roślinne p. Dorotka poczęstowała nas urodzinowymi  cukierkami. Kolejnym punktem naszej wyprawy było spotkanie z przewodnikiem i zajęcia w ogrodzie botanicznym, później zajęcia z mikroskopami. Widzieliśmy niezauważalne gołym okiem pyłki, naczynka, wypustki, skórki, skrzydła owadów i wiele innych interesujących okazów . Następnie udaliśmy się do zagrody ze zwierzętami. Podziwialiśmy tam króliki, kozy, kaczki, gęsi, najróżniejsze gatunki kur i bażantów i  pawia z pięknym rozłożonym ogonem. Naszą uwagę przyciągnęła niezwykła odmiana  świnek, których  nie widzieliśmy nigdy do tej pory. Nie ominęliśmy też stodoły z sianem, w której znajdował oryginalny  plac zabaw. Skoki i zjazdy na siano, to coś, czego do tej pory nie  doświadczyliśmy. Nawet panie wspominały swoje dzieciństwo z łezką w oku i chyba najwyraźniej miały chęci na takie harce. Po tym szaleństwie czekał na nas smakowity obiad. Oczywiście każde danie było przyprawione naturalnymi ziołami. Po pysznym posiłku  i lodach były warsztaty herbaciane i zapachowe. Rozpoznawaliśmy zapachy i uczyliśmy się zastosowania ziół. Następnie komponowaliśmy swoje herbatki, które nazwaliśmy Herbatką Młodych Przyrodników. Kolejną grupą roślin były zioła z grup zapachowych, odstraszających owady, uspakajających i przeciwkaszlowych. Każdy z uczestników tej wyprawy wykonał mieszankę ziołową według swoich potrzeb.

Na  koniec uporządkowaliśmy  zdobytą wiedzę. Ci, którzy solidnie w trakcie zajęć  robili notatki, mieli pole do popisu- wypadli wyśmienicie! I na koniec czekał nas zakup drobnych pamiątek i oczywiście roślin. Przywrotnik na młodość,  kocimiętka  na zachowanie spokoju dla ludzi, a kotom na orzeźwienie.

Nie chciało nam  się tym razem  wracać do domu.  Szkoda, że to jedna z ostatnich  wycieczek Klubu Młodego Przyrodnika!!!

 

KMP

 

----------------------------------------------------------------

 

 

SPACERKIEM  PRZEZ  PUSZCZĘ  KNYSZYŃSKĄ

             

10 maja Klub Młodego Przyrodnika udał się do Kopnej Góry. Tam z leśnikiem panem Andrzejem odwiedziliśmy Cmentarz Powstańców z Powstania Listopadowego, a następnie byliśmy w Muzeum Historii Puszczy Knyszyńskiej, w którym są zgromadzone pamiątki  odnalezione w puszczy. Były tam fragmenty mundurów, guziki, kule, stopiony ołów, pierścionek, scyzoryki i wiele innych skarbów świadczących o akcjach zbrojnych toczących się na tym terenie.

Później pod opiekąleśników udaliśmy się do Arboretum im. Powstańców 1863 roku. Arboretum to ogród dendrologiczny, w którym znajduje się ponad 500 gatunków i odmian drzew i krzewów zdolnych do rozwoju w surowych warunkach Podlasia. Była to aktywna lekcja przyrody. Teraz każdy z uczestników bez problemu odróżni tuję od cyprysa, sosnę od świerku itp. Zaskoczeni byliśmy pięknymi kwiatami ośnieży, dotykaliśmy tulipanowca i kolkwicję chińską. Urzekły nas swoim wyglądem i kolorami różaneczniki a zapachem azalie. Spacer wśród różnych dziwnych roślin, pachnących i oryginalnych w samym sercu puszczy to niezapomniane przeżycia, doznania, edukacja i wypoczynek. Polecamy wszystkim.

 

KMP z p. B. Komenda

 

----------------------------------------------------------------

 

Sprawozdanie z przedstawienia

 

„A NEW STORY OF LITTLE RED RIDING HOOD” to tytuł przedstawienia w języku angielskim, które uczniowie naszej szkoły i przedszkolaki mieli okazję oglądać w piątek 18. maja. Z racji, iż większość dzieci zna tradycyjną historię Czerwonego Kapturka, aktorzy zaprezentowali nieco inną jej wersję, bardziej współczesną. W dzisiejszych czasach językiem angielskim posługujemy się na całym świecie, więc mamy częstszy kontakt z bajkami obcojęzycznymi.

Po reakcjach widowni było widać, że tekst sztuki został zrozumiany. Zachęcamy więc do nauki języka angielskiego!

 

 

Dorota Dudzińska

 

----------------------------------------------------------------

Z  WIZYTĄ  W  NARWIAŃSKIM  PARKU  NARODOWYM

 

         26 kwietnia 2018 r.  uczestnicy zajęć Klub Młodego Przyrodnika razem z opiekunem i p. Dorotą  odwiedzili siedzibę NPN w Kurowie. Najpierw obejrzeliśmy prezentację o ptakach, mieszkańcach trzcin, zarośli, turzyc i bagien. Wsłuchiwaliśmy się w nagrane dźwięki, by później rozpoznać ptaki ukryte w swoich gniazdach po ich śpiewie. Następnie odbyły się zajęcia w terenie. Poznawaliśmy przyrodę wszystkimi zmysłami: węchem, dotykiem, wzrokiem, słuchem a najodważniejsi mogli popróbować jak smakuje pokrzywa, mięta lub mniszek. Po wykonaniu zadań zmysłowych wyruszyliśmy na długą ścieżkę przyrodniczą. Wypatrywaliśmy i nasłuchiwaliśmy  ptaki. Mogliśmy  posłuchać  ich śpiewu   w naturalnym środowisku. Widzieliśmy gęś gęgawę, żurawie, łabędzia, błotniaka, mewę śmieszkę, żeremie bobra. Bez trudu rozpoznawaliśmy dźwięki wydawane przez bąka i podziwialiśmy lot błotniaka. Dużo frajdy sprawiło komponowanie mieszanki zapachowej z roślin występujących w parku oraz układanie kompozycji roślinnej z najróżniejszych ziół, traw, krzewów. Za dobrze wykonane zadania otrzymaliśmy nagrody i pamiątki z parku.

Na koniec podsumowaliśmy zdobytą wiedzę i umiejętności  przy ognisku.  Kiełbaska pieczona samodzielnie w ogniu nad brzegiem Narwi smakowała wyjątkowo.  Z bagażem nowych doświadczeń i usystematyzowaną wiedzą wróciliśmy do szkoły, gdzie czekali na nas rodzice.

 

Barbara Komenda

 

----------------------------------------------------------------

 

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO ŁODZI

 

      W dniach 26-27.04.2018r. grupa z zajęć teatralnych z języka angielskiego wyjechała do „Hollyłódź”, aby rozwinąć horyzonty, jeśli chodzi o wiedzę teatralną i filmową. Swoją przygodę rozpoczęliśmy od spaceru najdłuższym deptakiem w Polsce, czyli od ulicy Piotrkowskiej. Zapoznawaliśmy się z pomnikami takimi jak: Ławeczka Tuwima, Miś Uszatek, Fortepian Rubinsteina, Pomnik Lampiarza  i Pomnik Fabrykantów Łódzkich. Na tej ulicy znajduje się też Aleja Gwiazd. Swoje gwiazdy mają tam znakomitości ze świata teatru i filmu. Następnie dotarliśmy na warsztaty do Muzeum Bajki Se-Ma-For. Tam też uczniowie mogli stworzyć swoje własne filmy animowane, co było nie lada przeżyciem. Wszyscy z wypiekami na twarzach rozwijali swoją twórczość opatrzoną obrazem i muzyką.

      Kolejnego dnia udaliśmy się do Muzeum Fabryki Manufaktura, gdzie zaprezentowane zostały nam dzieje przemysłowej fortuny Poznańskich, rozwój zakładów, technika produkcji tkanin bawełnianych, a także codzienne życie robotników. Wczuliśmy się w trudy dnia codziennego tychże ludzi. W dalszej części wycieczki odwiedziliśmy Muzeum Dom Rodzinny Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. To magiczne miejsce powitało nas wspaniałym koncertem utworów tego znanego kompozytora w wykonaniu ucznia szkoły muzycznej II stopnia, Mateusza Krzyżowskiego. Wszyscy mieliśmy ciarki, słuchając muzyki na żywo w tak klimatycznym miejscu. Z ust przewodnika usłyszeliśmy najważniejsze fakty z życia Chopina i zwiedziliśmy jego dom i przepiękny ogród obfitujący w rośliny z całego świata.

      Wycieczka ta dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń. Pomogła nam również wspaniała wiosenna aura, dzięki której podczas wyjazdu mogliśmy nacieszyć nasze wszystkie zmysły.

Dorota Dudzińska

 

----------------------------------------------------------------

 

W ramach projektu „Szkoła kreatywna i kompetentna” 8 uczniów ze Szkoły w Turośni Kościelnej jeździło w dniu 03.03. 2018r na Wystawę Origami do Szkoły Podstawowej nr 47 ul. Palmowa w Białymstoku na XIV Święto Origami. Uczniowie mogli obejrzeć piękne prace z całego regionu nagrodzone w konkursie „Mistrz Origami”. Jedną z atrakcji w tym dniu był pokaz robienia sushi,degustacja różnych herbatek oraz podpisy swoich imion w języku japońskim przez pracownika japońskiej ambasady. Uczniowie mogli poznać tajniki sztuki origami. W sali lekcyjnej podczas zajęć nauczyliśmy się jak wykonać kwiat metodą origami. Następnie udaliśmy się do japońskiej restauracji gdzie próbowaliśmy jeść pałeczkami sushi, poznawaliśmy smaki 5 rodzajów herbat i sposoby parzenia. Na koniec zjedliśmy smaczne desery. Pani Basia przypomniała historię powstania sztuki origami .Wycieczka była bardzo atrakcyjna.

Barbara Kozub

----------------------------------------------------------------

W ramach projektu „Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej − szkoła kreatywna i kompetentna” uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach matematycznych. Prowadzone są dwie grupy: dla uczniów rozwijających swoje zainteresowania matematyczne oraz dla uczniów potrzebujących dodatkowego wyjaśniania zagadnień matematycznych.

 

Podczas zejęć uczestnicy grają w gry planszowe i inne związane z matematyką lub logicznym myśleniem, rozwiązują i układają zagadki matematyczne, bawią się liczbami, poznają różne sposoby rozwiązywania zadań oraz szybkiego liczenia.

----------------------------------------------------------------

Podczas zajęć Koła Teatralnego w Języku Angielskim  uczniowie wykonywali maski zwierząt i naśladowali ich zachowania i dźwięki. Uczyli się wyrażać emocje za pomocą gestu. Spędzili czas wykonując ćwiczenia dramowe związane z tematami: „Jaki to zawód?”, „W drodze do szkoły”. Tworzyli dialogi w parach i grupach na wylosowane tematy. Poznali pojęcia takie jak: pantomima, monodram. Ćwiczyli wyrażanie ekspresji poprzez rysunek i mowę. Odgadywali pozytywne i negatywne emocje na twarzach kolegów. Uczyli się również odpowiedniej intonacji i wymowy czytając fragmenty książki pt.: ”Titanic” w wersji anglojęzycznej.

 

----------------------------------------------------------------

 

3 grudnia 2017r. w  ramach projektu ,,Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej – szkoła kreatywna i kompetentna”  uczniowie klasy II uczęszczający na  zajęcia  muzyczne wraz  z  opiekunami panią Danutą Dryl i panią Dorotą  Rygorczuk  udali się  do Teatru Lalek w Białymstoku  na przedstawienie pt. ,,Opowieść wigilijna” wg Karola Dickensa.

Dzieci z wielką uwagą śledziły przemianę bezdusznego, skąpego Scroogea w człowieka dobrego i wrażliwego na los biednych ludzi. Sztuce towarzyszyła muzyka i piękna mowa aktorów. Wielu wrażeń dostarczyły lalki, które oglądaliśmy w Piwnicy Lalki.

Były to niezapomniane chwile spędzone z kolegami i nauczycielami w niedzielne przedpołudnie.

Przygotowała: Danuta Dryl

 

 

----------------------------------------------------------------

Działania w klasie II w ramach projektu ,,Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej – szkoła kreatywna i kompetentna”

 

Realizując projekt ,,Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej – szkoła kreatywna i kompetentna” uczniowie klasy II uczestniczyli w zajęciach muzycznych.  Głównym celem było rozbudzenie zamiłowania do muzyki, śpiewu i tańca jako czynnej formy spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie kreatywności. Uczniowie  w czasie tych zajęć poznawali zabawy integrujące zespół, relaksowali się i odprężali słuchając spokojnej muzyki relaksacyjnej z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Uczyli się piosenek tematycznie związanych z porami roku i świętami. Opracowywali akompaniament muzyczny na instrumentach perkusyjnych i układ ruchowy do poznanych piosenek. Chętnie słuchali muzyki Fryderyka Chopina, Ludwiga van Beethovena, Antonio Vivaldiego. Swoje odczucia wyrażali słowem, ruchem, gestem, mimiką i ekspresją plastyczną. Dokonywali rytmizacji  rymowanek, przysłów i wierszy. Poprzez te działania rozwijali pamięć, uwagę, koncentrację, wyobraźnie i kreatywne myślenie. Wzbogacali podstawową wiedzę z zakresu muzyki w klasie II. Trzeciego grudnia uczestniczyli w wycieczce do Teatru Lalek w Białymstoku.

 Taniec, śpiew, granie na instrumencie i słuchanie muzyki korzystnie wpłynęły na współpracę oraz rozwój dzieci. Budowały one w sobie poczucie odpowiedzialności, rozwijały twórczą inwencje artystyczną,  pewność siebie, satysfakcję, a przede wszystkim radość z wykonywania zadań muzycznych.

 

 

----------------------------------------------------------------

 

MŁODZI PRZYRODNICY PÓŹNĄ JESIENIĄ

 

Uczniowie z KMP w listopadzie i grudniu pracowali zgodnie z założeniami. Obserwowali pogodę, jej zmiany, siłę i kierunek wiatru. Udało się nawet sprawdzić lepkość śniegu mimo że leżał bardzo krótko. Poznaliśmy nasiona drzew i owoców, zrobiliśmy makietę lasu oraz skupiliśmy się na budowie ptaków. W Internecie i podręcznikach wyszukiwaliśmy informacji o ptakach pozostających zimą w Polsce. Rozpoczęliśmy dokarmianie ptaków. Przez okno  podglądamy gości przylatujących do karmnika. Z apelem o pomocy ptakom i zwierzętom w czasie zimy zwróciliśmy się też do kolegów z klas I  - III.

 

----------------------------------------------------------------

 

WYCIECZKA DO UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PRZYRODNICZEGO IM. PROFESORA ANDRZEJA MYRCHY

 

         7 grudnia członkowie Klubu Młodego Przyrodnika wybrali się do Białegostoku. Już sam budynek Uniwersyteckiego kampusu zrobił na nas wrażenie. Byliśmy w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. profesora Andrzeja Myrchy. W sali mieszczącej wystawę „Przyroda północno – wschodniej Polski” odbyły się zajęcia na temat „Zwierzęta naszych lasów”. Prowadziła p. B. Komenda, która organizowała wycieczkę i jest opiekunem szkolnego klubu. Były to specyficzne zajęcia ponieważ siedzieliśmy na wykładzinie przypominającej trawkę w otoczeniu ptaków i ssaków występujących w naszych lasach i parkach. Naszą pracę obserwował wypreparowany łoś i żubr oraz wspierająca nas p. Dorotka.

Następnie pani pracująca w  muzeum oprowadziła nas po wszystkich wystawach. Z ogromnym zainteresowaniem słuchaliśmy ciekawostek o zwierzętach i roślinach polarnych, gąbkach i stawonogach. Wśród pingwinów wyszukiwaliśmy kuzynów Elegancika z „Zaczarowanej Zagrody”. Podziwialiśmy rozmiary żebra i kręgu wieloryba. Z ogromnymi emocjami patrzyliśmy na jaja ptaków oraz pasożyty ludzkie. Mogliśmy podziwiać skały i minerały. Na koniec wycieczki weszliśmy do pomieszczenia, w którym prowadzone są hodowle terraryjne. Był tam kameleon, jaszczurki, żółwie i przepiękny waran.

W sali poświęconej prezydentowi Kaczorowskiemu podziękowaliśmy pani przewodnik i wręczyliśmy pamiątkowy dyplomik przyrodników.

Z mnóstwem wiedzy, ciekawostek i wrażeń wróciliśmy do szkoły.

 

 

----------------------------------------------------------------

Działania w klasie I w ramach projektu

  „Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej − szkoła kreatywna i kompetentna”

   Realizując projekt   „Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej − szkoła kreatywna i kompetentna” uczniowie klasy I uczestniczą w zajęciach matematycznych.

   Celem tych zajęć jest wspieranie uczniów zdolnych poprzez rozwijanie posiadanych uzdolnień,  stymulowanie ich rozwoju oraz twórczego i logicznego myślenia, wzbogacanie wiedzy matematycznej i podnoszenie kompetencji kluczowych z tego zakresu.

   Na zajęciach uczniowie rozpoznawali i nazywali figury geometryczne, grupowali przedmioty w zbiory, rozwiązywali zadania tekstowe proste i o zwiększonym stopniu trudności z wykorzystaniem liczb w kolorach, liczmanów, liczydeł. Uczyli się zapisywać liczby jednocyfrowe, dwucyfrowe a nawet trzycyfrowe. Rozwiązywali różnorodne łamigłówki matematyczne z wykorzystaniem komputera i tablicy  multimedialnej oraz uczestniczyli w wielu matematycznych zabawach.

   Przede wszystkim pierwszoklasiści miło i pożytecznie spędzali ze sobą czas oraz chętnie uczestniczyli w zajęciach.

opiekun – p. Dorota Poślada

----------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z „Zajęć gimnastyki korekcyjno−kompensacyjnej dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością ruchową”

 

Określiłem rodzaj i stopień zaawansowania zmian w postawie ciała dzieci. Przeprowadziłem testy funkcjonalne oraz pomiary uzupełniające.

Uświadomiłem dzieciom ich wady. Przeprowadziłem rozmowy indywidualne i zbiorowe na temat możliwości korekcji występujących wad postawy ciała podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej. Starałem się wyeliminować ewentualne kompleksy psychiczne spowodowane uczestnictwem w zajęciach korekcyjnych – pogadanki indywidualne i zbiorowe.

Zwróciłem uwagę na konieczność pracy nad swoją sylwetką również w domu, wykonując ćwiczenia poznane na zajęciach, ćwicząc w domu np. z rodzeństwem, czy rodzicami. Przekazałem w tym celu karty poglądowe.

Rozpocząłem pracę nad wyrobieniem nawyku prawidłowej postawy ciała poprzez ćwiczenia korekcyjne wykonywane z różnych pozycji wyjściowych. Poprzez ćwiczenia dzieci zaobserwowały nieprawidłowości występujące w ich postawie ciała i zaczęły świadomie korygować swoją postawę.

Maciej Zajkowski

----------------------------------------------------------------

 

WYCIECZKA DO SZKÓŁKI LEŚNEJ „ORZECHÓWKA” ORAZ IZBY EDUKACJI LEŚNEJ W PONIKŁEJ

 

            9 listopada członkowie Klubu Młodego Przyrodnika z opiekunem i p. Dorotą udali się do Puszczy Knyszyńskiej. Czekał tam na nas pan leśniczy, który serdecznie nas powitał i zaprosił na teren szkółki leśnej. Najpierw opowiadał o swojej pracy i pracy ludzi dbających o las. Następnie zaprowadził na stanowiska hodowli drzewek. Rozpoczęliśmy od roślinek posianych w tym roku. Później widzieliśmy różne gatunki drzewek starszych, które przygotowywane są do zalesienia (świerki, sosny, brzozy, dęby, graby, modrzewie i wiele innych gatunków). Wokół szkółki podziwialiśmy piękne smukłe sosny supraskie (masztowe), młode dęby szerokolistne, dorodne świerki oraz inne drzewa i krzewy. Pan leśniczy pokazał nam też kilkupokojowe mieszkanie lisa z kilkoma przejściami i norkami. W czasie przerwy obserwowaliśmy warstwowe ułożenie roślin w lesie i bawiliśmy się w rozpoznawanie gatunków drzew. Później sympatyczny leśnik zaprosił nas do „Izby Edukacji Leśnej”. Tam obejrzeliśmy fragment filmu, eksponaty ptaków i ssaków, znalezione gniazda ptasie, gabloty z owadami leśnymi, poroża jelonków oraz skóry dzików, które zginęły w wypadkach. Następnie udaliśmy się do innych zakątków szkółki. Widzieliśmy chłodnie do przechowywania sadzonek, pompy i zbiornik wodny do nawadniania terenu szkółki oraz maszyny, którymi pracuje się w lesie. Oglądaliśmy  również stanowisko hodowli roślin szlachetnych i krzewów. Wszyscy zerwali po kilka owoców pigwowca do rozgrzewającej herbatki.

Na koniec pan leśniczy wręczył nam medale „PRZYJACIEL PRZYRODY” oraz pamiątkowe magnesy i zaprosił na kolejne spotkanie wiosną.

Wdzięczni sympatycznemu panu leśnikowi za odkrycie tylu tajemnic lasu wróciliśmy do szkoły, gdzie czekali już na nas rodzice.

Wszyscy mamy nadzieję, że jeszcze się tam wybierzemy. To była piękna lekcja przyrody.

Opiekun KMP - Barbara Komenda 

 

----------------------------------------------------------------

„KLUB MŁODEGO PRZYRODNIKA” - Październik 2017 r.

 

        

         W październiku 2017 r. odbyły się 3 zajęcia dwugodzinne. Na pierwszych ustalaliśmy plan pracy i regulamin zajęć. Mówiliśmy o przyrodzie, jej dziedzinach oraz ludziach zajmujących się przyrodą. Każdy z uczestników określił się czym chce się zajmować w czasie zajęć, co go interesuje itp. Następnie wykonaliśmy przyrodnicze wizytówki.

Kolejne zajęcia odbyły się w ternie. Chodziliśmy obserwować wygląd pól, prace rolnika oraz zmiany zachodzące w przyrodzie. Przez lupę oglądaliśmy kiełkujące na polu zboże. Spotkaliśmy biedronkę i motyla, które zostały dokładnie obejrzane. Porównywaliśmy nasze owady z opisami w internecie

Ostatnie zajęcia październikowe poświęciliśmy na klasyfikowanie drzew na liściaste  i iglaste. Wyruszyliśmy w teren obejrzeć najbardziej okazałe drzewa na ternie Turośni. W  „alei kasztanowej” podziwialiśmy piękne i okazałe stare drzewa parkowe. Była ogromna akacja, dużo klonów, wiekowe kasztanowce i lipa. Wcześniej była ponoć na niej tabliczka z oznakowaniem Pomnik Przyrody. W tej chwili jest tylko okrągły metalowy znaczek z liczbą 1046. Z trudem udało nam się zmierzyć obwód pnia. Wynosi on 454 cm.

Zainteresował nas też samotnie rosnący nad zalewem dąb. Mimo mokrego terenu i  dużej trawy udało się nam dotrzeć. Mogliśmy podziwiać rozłożyste i mocne konary. Dokonaliśmy również pomiaru obwodu pnia. Był trochę grubszy od lipy (463 cm).

 

 

Opiekun KMP – Barbara Komenda

 

----------------------------------------------------------------

Zajęcia rozwijające kreatywność wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

 

Od początku października uczestniczymy w zajęciach projektowych mających na celu rozbudzanie naszej kreatywności. Warsztaty prowadzi nauczycielka plastyki, Renata Zegadło-Piasecka.

Na zajęciach poznajemy nowe techniki plastyczne, bawimy się, a przede wszystkim dzielimy się pomiędzy sobą swoimi pomysłami, doświadczeniami i przemyśleniami. Tworzyliśmy już drzewo z naszych dłoni, jesienny las w technice frotażu, wakacyjne marzenia w technice kolażu… Brudzimy się przy tym troszkę, lecz wcale nam to nie przeszkadza! Gdy już znudzi się nam się siedzenie, wstajemy i tańczymy. Dopasowujemy ruchy naszych ciał do rytmu muzyki, a także do naszych nastrojów i do uczuć, którymi chcemy się podzielić z resztą grupy. Jesteśmy też aktorami – odgrywamy różne scenki oraz omawiamy, jak się czuliśmy podczas naszych kreacji.

Kto wie, może wśród nas już rośnie kolejny wspaniały malarz, tancerz lub aktor…?

 

Pozdrawiamy kreatywnie!

Grupa 1 wraz z prowadzącą, Renatą Zegadło-Piasecką.

 

----------------------------------------------------------------

 

Origami − trening ręki i kreatywności

 

Na zajęcia „Origami - trening ręki i kreatywności” uczęszcza 8 dzieci (4 dziewczynki i 4 chłopców ). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po lekcjach, prowadzi je pani Barbara Kozub. Podczas zajęć uczniowie poznają japońską sztukę składania papieru, rozwijają sprawności manualne, ćwiczą koncentrację, pamięć i uwagę czyli umiejętności kluczowe potrzebne w szkole jak również rozwijają poczucie estetyki. Podczas październikowych zajęć uczniowie poznali zasady składania papieru oraz rodzaje baz, z których powstają figury (baza latawiec, kwadrat, żuraw, koperta). Uczniowie potrafią już samodzielnie wykonać: kubeczek, świnkę i kotka.

Pod koniec stycznia poznamy origami modułowe i wykonamy wspólnie łabędzia - praca grupowa.

Planujemy również wycieczkę na Wystawę Origami do jednej z białostockich szkół oraz w czerwcu odbędzie się: Festiwal Sztuki Japońskiej, podczas którego poznamy kulturę innego państwa oraz wystawimy prace , które wykonaliśmy.

Barbara Kozub

 

Czysta Gmina Turośń Kościelna”

program edukacji ekologicznej

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Tydzień ekologiczny

W ramach podsumowania projektu „Czysta Gmina Turośń Kościelna”- programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w dniach 11 – 15 grudnia został przeprowadzony tydzień ekologiczny. Podczas tego tygodnia uczniowie wszystkich klas mieli możliwość zaprezentowania wyników zajęć w których uczestniczyli. Były to plakaty, wyniki eksperymentów i konkursów.

Zwieńczeniem tygodnia ekologicznego był piątkowy apel, w czasie którego uczniowie mogli zobaczyć inscenizację o ochronie przyrody, w wykonaniu uczniów klasy II i V, przygotowaną pod kierunkiem pani Danuty Dryl oraz ekologiczną piosenkę zaśpiewaną przez uczniów klasy IIIa, pod kierunkiem pani Malwiny Szewczuk. Pan Marek Łukaszuk przedstawił prezentację podsumowującą projekt. Pobierz prezentację

Uczniowie zostali również nagrodzeni za szczególne osiągnięcia i bardzo wysokie zaangażowanie. Nagrody otrzymali:

Gminny konkurs plastyczny „Piękno przyrody w moim otoczeniu”

 1. Patryk Danilczuk
 2. Maja Jaworska
 3. Sebastian Jaworski
 4. Maja Jurczak

Konkurs na prezentację multimedialną „Przyczyny i skutki zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza”

 1. Amelia Mielech
 2. Julia Świstun

Konkurs plastyczny „Pejzaż recyclingiem malowany”

 1. Amelia Mielech
 2. Maria Hryniewicka

         Wyróżnienie: Olga Laskowska

Test wiedzy ekologicznej

 1. Michał Dziemianko
 2. Miłosz Stanisław Jakim
 3. Julia Adamska

          Wyróżnienie: Zuzanna Jurczak

Konkurs na komiks lub opowiadanie „Historia jednej butelki, puszki …”

 1. Natalia Bieryło
 2. Aleksandra Kobryn
 3. Zuzanna Jurczak

  3. Julia Świstun

           Wyróżnienie: Wiktoria Szewczuk

Konkurs na rymowankę o oszczędzaniu wody i segregowaniu śmieci

 1. Michalina Kalinowska
 2. Dominik Czaczkowski
 3. Maja Jurczak

Wyróżnienia: Olivier Niewiński, Patryk Drozdowski, Jakub Roszkowski, Kacper Świstun 3b

Konkurs na wzór piktogramów zachęcających do oszczędnego zużywania wody i segregowania odpadów

 1. Bartosz Czaczkowski
 2. Jakub Bibułowicz
 3. Dominik Czaczkowski

         Wyróżnienie: Gabriela Danilczuk

 

Tydzień ekologiczny dał również wszystkim uczniom i wychowawcom doskonałą możliwość na podsumowanie i refleksję nad własnymi postawami wobec środowiska oraz dostrzeżenie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych.

 
-------------------------------------------------------------------------------------
 

 „Czysta Gmina Turośń Kościelna” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej

W ramach projektu  „Czysta Gmina Turośń Kościelna” w naszej szkole od września do grudnia odbywały się zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska, prowadzone przez wychowawców klas lub nauczyciela przyrody (każda klasa co najmniej 3 godziny). W ramach tych zajęć uczniowie poznali rodzaje zanieczyszczeń i ich wpływ na środowisko nie tylko w skali globalnej, lecz przede wszystkim lokalnie, a także zapoznali się z ideą zrównoważonego rozwoju oraz prawidłowymi postawami proekologicznymi.

W ramach realizowanego projektu zostały również przeprowadzone prelekcje z pracownikami Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej (2 godziny) i Starostwa Powiatowego w Białymstoku (2 godziny). Prelekcje miały na celu przybliżenie uczniom tematu racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska oraz ich ochrony. Poruszone zostały również tematy związane z recyklingiem i odzyskiwaniem surowców wtórnych, z położeniem szczególnego nacisku na prawidłowe dysponowanie odpadami w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu we wrześniu została zapoczątkowana akcja „Zbieramy surowce wtórne” . Na apelu szkolnym zostały zaprezentowane zasady segregowania śmieci w szkole i domu. Uczniowie mogą przynosić niepotrzebne kartony, gazety, różne papierowe opakowania, plastikowe nakrętki i zużyte baterie, tak by w ich domach, głowach i sercu zakiełkowała idea recyklingu.

Wśród uczniów została także przeprowadzona anonimowa ankieta „Czy Twój dom jest ekologiczny?”. Ankieta miała za zadanie zwiększyć samoświadomość uczniów na temat wykorzystywania odpadów w ich domach, ponownego wykorzystywania śmieci i ograniczenia emisji szkodliwych związków do środowiska.

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja programu edukacji ekologicznej „Czysta Gmina Turośń Kościelna” w klasie IIIa.

Wychowawca: Malwina Szewczuk

W ramach programu edukacji ekologicznej w klasie IIIa podejmowane były różne działania mające na celu kształtowanie wśród uczniów szacunku wobec przyrody oraz naukę zastosowania działań ekologicznych w życiu codziennym. We wrześniu uczestniczyliśmy aktywnie w szkolnej akcji „Sprzątanie Świata”, dzięki której cała okolica w bardzo krótkim czasie „świeciła” czystością. Dzieci sumiennie segregowały wszystkie rodzaje śmieci.

Również we wrześniu podczas krótkiego spaceru po okolicy, uczniowie mieli okazję obserwować pracę rolnika, z którym dyskutowaliśmy na temat upraw ekologicznych oraz ogromnej potrzebie dbania o środowisko.

Na co dzień dzieci mają możliwość segregacji odpadów, dzięki umieszczonym w sali lekcyjnej koszom. Sumienie odkładają w odpowiednie miejsce np. butelki po napojach, kartoniki po mleku, resztki papieru itp. co jest weryfikowane przez nauczyciela każdego dnia.

W październiku odbyła się pogadanka na temat ochrony przyrody oraz wpływu człowieka na środowisko naturalne. Dzieci zapoznały się z gatunkami zwierząt, które są bliskie wymarciu. Samodzielnie w zasobach internetowych odszukiwały najważniejsze informacje na ten temat, dzięki czemu bardzo dużo zapamiętały. Doszliśmy do wniosku, iż działania proekologiczne są niezbędne.

Niebywałą kreatywnością uczniowie wykazali się podczas projektowania strojów do przedstawienia „Cztery żywioły”, które zostały stworzone z surowców wtórnych na zasadzie recyklingu. Okazję do ich zaprezentowania nadarzyła się w listopadzie podczas finału Gminnego Konkursu „Piękno w moim otoczeniu”, gdzie poza pięknymi strojami uczniowie mogli się pochwalić doskonałą grą aktorską. Sama inscenizacja również pozostała w tematyce ekologiczno – przyrodniczej.

Klasa IIIa poza wymienionymi wyżej działaniami w grudniu wzięła udział w prelekcji na temat „Gospodarowania odpadami”, którą poprowadziły przedstawicielki Urzędu Gminy Turośń Kościelna, a od początku roku zbierała nakrętki, makulaturę oraz zużyte baterie w ramach szkolnej akcji „Zbieramy surowce wtórne”. Uczniowie klasy III a wzięli również udział w konkursach :

 • gminnym konkursie plastyczny „Piękno przyrody w moim otoczeniu”,

 • szkolnym konkursie „Rymowanka o oszczędzaniu wody i segregowaniu śmieci”,

 • szkolnym konkursie „Piktogram – oszczędzam wodę, segregują odpady”.

-------------------------------------------------------------------------------------

Wpływ odpadów komunalnych na czystość gleby.

 

29.11.2017 uczniowie klasy IVa Szkoły Podstawowej wzięli udział w zajęciach eksperymentalnych dotyczących wpływu zanieczyszczeń na glebę. Czwartoklasiści na początku zajęć poznali czym są odpady komunalne i w jaki sposób wpływają na glebę. Następnie z pomocą „walizki ekobadacza” przeprowadzili szereg eksperymentów na glebie pochodzącej z różnych lokalizacji. Uczniowie sprawdzali jak zanieczyszczenia zmieniają pH gleby oraz wykrywali azotany i fosforany, a wyniki swoich doświadczeń z przejęciem notowali w przygotowanych kartach pracy. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

„Dbając o jutro segreguję dzisiaj” – kampania na rzecz ZSEE

 

Nasza kampania miała na celu dotarcie poprzez uczniów do rodziców, członków rodzin, sąsiadów i znajomych, czyli do społeczności lokalnych na terenie gminy Turośń Kościelna. Kampania informacyjna polegała na wykonaniu i kolportażu ulotek nt. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy, wykonaniu plakatów informujących o zagrożeniach związanych z wyrzucaniem elektrośmieci, zanieczyszczaniem środowiska naturalnego oraz zachęcających do dbania o środowisko naturalne.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Czy odpady komunalne zatruwają powietrze?

 

Dnia 22.11.2017 uczniowie klasy IV b Szkoły Podstawowej wzięli udział w zajęciach eksperymentalnych dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Zajęcia poprowadziła dr Edyta Łukaszuk, pracownik Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczniowie uczestniczyli w wycieczce na terenie wsi Turośń Kościelna, podczas której poznali porosty występujące na terenie wsi oraz zostali zapoznani ze skalą porostową. Na podstawie tej skali uczniowie poprzez obserwacje typów plech porostów ocenili poziom zanieczyszczenia powietrza w Turośni Kościelnej. Po powrocie do szkoły uczniowie przeprowadzili eksperymenty obrazujące m.in. powstawanie smogu oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji dotyczącej przyczyn i sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza. Uczniowie podczas zajęć wykazali się dużą dociekliwością i zainteresowaniem.

-------------------------------------------------------------------------------------

Wpływ zanieczyszczeń wody spowodowanych odpadami komunalnymi na wzrost roślin.

 

15 listopada odbyły się warsztaty ekologiczne dotyczące wpływu zanieczyszczeń wody odpadami komunalnymi na wzrost roślin. Uczniowie podzieleni na grupy przygotowali 5 wodnych roztworów zanieczyszczonych m.in. proszkiem do prania, popularnym herbicydem, związkiem organicznym. Każda grupa miała również za zadanie przygotować donice w których zostały wysiane rośliny – fasola lub groch. Następnie przez 2 tygodnie szóstoklasiści prowadzili karty pracy, w których zapisywali obserwacje i notatki, a ponadto wykonywali dokumentację fotograficzną wzrostu i rozwoju roślin podlewanych przygotowanymi roztworami. Uczniowie w swoich obserwacjach wykazali się ogromnym zaangażowaniem i skrupulatnością.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej mieli możliwość przyjrzenia się miejscu, gdzie trafiają ścieki gromadzone z całej gminy Turośń Kościelna  - Oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej. Do oczyszczalni ścieków w Turośni trafiają zanieczyszczenia z gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych oraz szkół i zakładów. Następnie są usuwane tak, by gleba i woda w naszej gminie była czysta. Wycieczka ta pozwoliła na wykształcenie u uczniów postaw proekologicznych i prozdrowotnych, zwiększenie świadomości gospodarowania ściekami oraz poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska. 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Działania ekologiczne w klasie I w ramach realizowania   programu edukacji ekologicznej „Czysta Gmina Turośń Kościelna”

   Wychowawca: Dorota Poślada

   W ramach realizowania programu edukacji ekologicznej w klasie I podejmowane były działania mające na celu: uczenie wrażliwości i szacunku dla przyrody, zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku, rozwijanie poczucia własnej odpowiedzialności na problemy ekologiczne, nauka ekologicznego życia we własnym domu.

 

   W dniu 25 września doczekawszy się wreszcie odpowiedniej pogody uczniowie  klasy I włączyli się w szkolną akcję „Sprzątanie Świata”. Porządkowali teren wokół szkoły i uczyli się segregować śmieci.

 

   W sali lekcyjnej zostały umieszczone kosze do segregacjo odpadów (szkło, plastik, papier). Dzieci solidnie wyrzucają śmieci zgodnie z kodem na koszach.

 

   We wrześniu odbyła się wycieczka po okolicy – dzieci miały okazję oglądania skarbów jesieni przez lupę oraz zbadać kierunek i siłę wiatru za pomocą wiatromierzu. Dokonali również pomiaru temperatury.

 

      

   W październiku odbyła się pogadanka na temat ochrony lasów, dzieci zapoznały się z roślinami, które są pod ścisłą ochroną. Na podsumowanie każdy wykonał swojego grzybka z warzyw.

 

   Uczniowie nauczyli się również w jaki sposób wykorzystywać surowce wtórne, takie jak: rolki po papierze toaletowym, tekturki z bloku, zużyta słomka, talerzyk jednorazowy. Wykonali prace plastyczne „ jesienne drzewko”.

 

   W listopadzie uczniowie klasy I uczestniczyli w plastycznych warsztatach ekologicznych, podczas których wykonały przepiękne obrazy z różnego rodzaju zakrętek. Obrazy te upiększyły salę lekcyjną.

 

 

  

 

 

 

 

   Poza tym dzieci wzięły udział w plastycznych konkursach takich jak: „Piktogram – oszczędzam wodę, segreguję odpady” (konkurs szkolny),  „Piękno przyrody w moim otoczeniu” (konkurs gminny).

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty artystyczne „Drugie życie odpadów”

 

Czy  zastanawialiśmy się kiedyś, co można zrobić z wyrzucanej właśnie przez nas do kosza butelki po napoju? Ile frajdy, zabawy, a przede wszystkim satysfakcji może sprawić nam nadanie temu pozornie niepotrzebnemu przedmiotowi drugiego życia? Uczniowie naszej Szkoły Podstawowej postanowili to sprawdzić!

Pod okiem p. Renaty Zegadło-Piaseckiej podczas warsztatów uczniowie zgromadzili niepotrzebne już  przedmioty (ale tylko teoretycznie niepotrzebne!) oraz omówili materiały, z jakich zostały wykonane. Przypomnieli też, czym jest recykling, na czym polega oraz dlaczego jest tak ważny dla naszego codziennego życia. Następnie młodzież wzięła się ostro do pracy. W ruch poszły butelki, gazety, kartony, opakowania plastikowe… i  wszystkie te przedmioty odzyskały życie! Ze starych serwet powstały przepiękne wyklejanki, z gazet kolaże oraz abstrakcyjne rzeźby, z butelek ludziki-recykligi mające przypominać nam o  potrzebie dbania o środowisko.

My już wiemy, że nie tylko życie przedmiotów jest w naszych rękach, ale przede wszystkim życie nasze oraz naszych bliskich – dlatego jesteśmy ekologiczni!

Renata Zegadło-Piasecka

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------
Zajęcia eksperymentalne

 

W środę, 8 listopada, uczniowie klasy piątej uczestniczyli w zajęciach eksperymentalnych: Stan czystości wód w gminie Turośń Kościelna. Odbyły się one w ramach „Czysta GminaTurośń Kościelna” – programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Po zapoznaniu z tematyką zajęć uczniowie wraz z opiekunami udali się do dwóch zbiorników wodnych w celu pobrania próbek wody. Po przybyciu na miejsce zapoznali się z otoczeniem zbiornika wodnego tzn. odległością do gospodarstw rolnych, występowaniem w pobliżu tzw. dzikich wysypisk śmieci, odległością od szlaków komunikacyjnych. Następnie pobrali próbki wody do dalszych badań.

Po powrocie do szkoły obejrzeli prezentację mówiącą o zanieczyszczeniach wody, źródłach tych zanieczyszczeń i sposobom ich przeciwdziałania. Po krótkiej dyskusji na temat czystości wód w okolicy, uczniowie przystąpili do badań wody m.in. zawartości azotanów ifosforanów z wykorzystaniem zestawu do analizy wody oraz analizy twardości i pH wody.

Na zakończenie uczniowie przedstawili wyniki swoich pomiarów  i obserwacji otoczeniazbiornika wody z którego były pobierane próby.

 
-------------------------------------------------------------------------------------

Jak segregować odpady?

 

W czasie październikowych zajęć klasa III b rozmawiała o ilości produkowanych śmieci, ich wpływie na środowisko oraz sposobie zminimalizowania ilości wyrzucanych odpadów.

Uczniowie doszli do wniosku, że pomocna w tym będzie segregacja odpadów. Uczyliśmy się jej z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.

Następnie przeglądaliśmy opakowania, które miały trafić do kosza i sprawdzaliśmy jakie mają oznakowania i czy podlegają recyklingowi.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

We wrześniu i październiku w ramach „Czysta Gmina Turośń Kościelna” – programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w klasie II zrealizowano następujące tematy:

- Rodzaje zanieczyszczeń i ich wpływ na środowisko.

- Możliwe działania uczniów zmierzające do redukcji wpływu zanieczyszczeń na środowisko.

- Recykling różnych typów odpadów.

Głównym celem zajęć było kształtowanie postaw proekologicznych oraz pogłębienie świadomości o konieczności selektywnej zbiórki odpadów.

Osiągnięciu tematyki i celów służyły następujące działania:

- Obejrzenie filmu edukacyjnego ,,Felka rady, jak segregować odpady”.

- Uczenie się segregowania odpadów w oparciu o pomoc dydaktyczną ,,Segregowanie odpadów”.

- Wykonanie odznaki ,,Przyjaciel przyrody”.

- Segregowanie śmieci z klasowego kosza – ćwiczenia praktyczne.

- Próba odpowiedzi na pytanie: Jak można wykorzystać odpady?- metodą burzy mózgów.

Myślę, że do świadomości dzieci dotarła konieczność selektywnej zbiórki odpadów oraz zaangażowanie się w podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Świetnie radzą z segregowaniem śmieci w szkole. Opowiadają o działaniach w swoim otoczeniu. Brawo!

 

 

Przygotowała: Danuta Dryl

 
-------------------------------------------------------------------------------------
Z wizytą w gospodarstwie rolnym
 

Kolejną wycieczką, jaką odbyliśmy w ramach „Czysta Gmina Turośń Kościelna” – programuedukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w TurośniKościelnej finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, była wizyta w gospodarstwie rolnym. Mieliśmy możliwość zwiedzenia terenu gospodarstwa i jego budynków, porozmawiania z rolnikiem o obowiązkach i specyfice jego pracy oraz obserwacji prac polowych. Nasz gospodarz zwrócił nam uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie gospodarstwa i podczas prac polowych, zapoznał z zasadą korzystania z maszyn rolniczych jak również uświadomił potrzebę dbania o czystość w budynkach i na terenie gospodarstwa oraz o konieczności segregacji śmieci.

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Wycieczka do Barszczówki
 

25 października 2017 r. uczniowie naszej szkoły wraz opiekunami odwiedzili siedzibę firmyHermes Recycling w Barszczówce, która zajmuje się skupem, przetwórstwem oraz sprzedażą surowców wtórnych ze szczególnym uwzględnieniem metali i tworzyw sztucznych.Wycieczka odbyła się  w ramach: „Czysta Gmina Turośń Kościelna” – programu edukacjiekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnejfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Na miejscu zostaliśmy przywitani przez przedstawiciela firmy i pouczeni o szczególnymzachowaniu ostrożności ze względu na działające na terenie zakładu maszyny i poruszającesię po placu wózki widłowe. Następnie przedstawiono nam sposoby składowania, segregowania, pakowania i przetwarzania surowców wtórnych. Mieliśmy okazję przyjrzeć się całemu cyklowi, jaki przechodzą tworzywa sztuczne od momentu przekroczenia bram zakładu do otrzymania produktu będącego podstawą do ponownego wytworzenia z nich przedmiotów takich jak torby foliowe, butelki itp.

Miłym akcentem na zakończenie były upominki dla uczestników w postaci notesu i długopisu  z logo Hermes Recycling. Wyjazd ten będziemy wspominać mile i bardzo pozytywnie.

 
-------------------------------------------------------------------------------------

 Wycieczka do Kurowa

27 września 2017 r. klasy VI i IVa wraz opiekunami udały się na wycieczkę do Narwiańskiego Parku Narodowego, w ramach „Czysta Gmina Turośń Kościelna” – programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wyruszyliśmy spod szkoły o godz. 8:15. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Pani przewodnik przedstawiła nam krótko historię NPN, który obejmuje swoim zasięgiem bagienną Dolinę Górnej Narwi na odcinku od Suraża do Rzędzian, zwanym potoczniePolską Amazonią”.To doskonałe tereny odpoczynku i żerowania dla stad dzikich gęsi, kaczek, łabędzi, czy żurawi. Można tu spotkać bobry, wydry, łasice, łosie, dziki, sarny, jelenie, a także norki amerykańskie.

Następnie udaliśmy się kładką wśród bagien, by podziwiać piękną panoramę doliny. Z uwagą słuchaliśmy również ciekawych opowieści pani przewodnik. Poznaliśmy legendę o zerwanym moście. Udało nam się również dostrzec płynącego w naszym kierunku bobra, który zapewne kierował się w stronę znajdującego się niedaleko żeremia. Obejrzeliśmy również eksponaty znajdujące się w Muzeum Przyrodniczym, które ma swoją siedzibę w zabytkowym dworku. Ostatnią atrakcją wycieczki było wejście na wieżę widokową. Zadowoleni z wyprawy i zdobytej wiedzy wróciliśmy do szkoły.

Amelia Mielech - uczennica klasy VI

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Sprzątanie świata

W poniedziałek 25 września, w ramach "Czysta Gmina Turośń Kościelna" - programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, posprzątaliśmy okolice naszej szkoły. W akcję zaangażowani byli wszyscy uczniowie.