Listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej 

 Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

oraz Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

w roku szkolnym 2024/2025

zostały udostępnione na drzwiach szkoły podstawowej (budynek A) oraz przedszkola (budynek drewniany).

W dniach od 18.03.2024 r. do 27.03.2024 r. rodzice dzieci nowoprzyjętych składają oświadczenie potwierdzające wolę zapisu            

  do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica                

        w Turośni Kościelnej oraz do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej.

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół                 

     w Turośni Kościelnej lub w skrzynce podawczej w budynku A.

Niedostarczenie takiego dokumentu w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją zapisu dziecka do placówki.

 

OŚWIADCZENIE

potwierdzające przez rodziców wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

OŚWIADCZENIE

potwierdzające przez rodziców dziecka wolę korzystania z usług przedszkola