Ogłoszenie

Dyrekcja Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej informuje,  iż od 8.07.2022 r. będzie można odebrać zaświadczenia o  wynikach egzaminu ósmoklasisty

w sekretariacie szkoły (godziny pracy sekretariatu  8.00-15.00).

8

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej informuje,

 iż 16.06.2022 r. (czwartek) – Boże Ciało oraz 17.06.2022 r. (piątek)

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Decyzją Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Turośni Kościelnej składka

na rok szkolny 2021/22 wynosi 40zł od rodziny.
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat  na konto o numerze rachunku bankowego
92 8074 0003 0130 1414 2000 0010

Dziękujemy!

Przypominamy, że w dniach 21.03.2022 - 30.03.2022 rodzice zakwalifikowywanych kandydatów powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej, w postaci pisemnego OŚWIADCZENIA umieszczonego poniżej. Dokument należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej. Nie dostarczenie takiego dokumentu w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka do placówki.

 

 

Szkoła Podstawowa-Rekrutacja

Przedszkole-Rekrutacja

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej znajduję się na drzwiach w/w budynków przedszkola i szkoły.