Listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej 

 Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

oraz Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

w roku szkolnym 2024/2025

zostały udostępnione na drzwiach szkoły podstawowej (budynek A) oraz przedszkola (budynek drewniany).

W dniach od 18.03.2024 r. do 27.03.2024 r. rodzice dzieci nowoprzyjętych składają oświadczenie potwierdzające wolę zapisu            

  do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica                

        w Turośni Kościelnej oraz do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej.

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół                 

     w Turośni Kościelnej lub w skrzynce podawczej w budynku A.

Niedostarczenie takiego dokumentu w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją zapisu dziecka do placówki.

 

OŚWIADCZENIE

potwierdzające przez rodziców wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

OŚWIADCZENIE

potwierdzające przez rodziców dziecka wolę korzystania z usług przedszkola

dzotwarty.PNG

 

Ogłoszenie o Dniu Otwartym

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

Zapraszamy kandydatów do klasy I i ich rodziców na DZIEŃ OTWARTY,

który odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

w dniu 13 lutego 2024 r. w godz. 10.00 – 11.30

Harmonogram dnia:

10.00 – 10.40 – zajęcie sportowe na hali – grupa PROMYCZKI

zajęcie z metodą eksperymentu w sali nr 10 – grupa CHMURKI

10.50 – 11.30 – zajęcie sportowe na hali – grupa CHMURKI

zajęcie z metodą eksperymentu w sali nr 10 – grupa PROMYCZKI

Posiadamy:

- wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną

- nowocześnie wyposażone sale lekcyjne

- pracownię informatyczną

- salę do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej

- nowoczesną halę sportową

- świetlicę szkolną, czynną od godz. 7.00 do godz. 17.00

- stołówkę szkolną i smaczne obiady

Oferujemy:

- innowacje pedagogiczne

- projekty edukacyjne

- program edukacyjno – technologiczny- LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI

- opiekę pedagoga, psychologa i pielęgniarki

- zajęcia specjalistyczne, pozalekcyjne oraz zindywidualizowany proces nauczania

- zajęcia z nauki pływania na basenie w Białymstoku

- zajęcia na kompleksie sportowym ORLIK

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej trwa od 19.02 do 01.03.2024

(informacje o rekrutacji na stronie internetowej zespołu szkół www.zsturosnkoscielna.pl)

Dyrekcja i cała społeczność szkolna