Poznaję siebie, myślę i działam II” 2019 / 2020

Projekt „Poznaję siebie, myślę i działam II” jest realizowany przez Gminę Turośń Kościelna przy udziale Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość projektu to 390 054,00 zł. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 3-6 letnich poprzez wzrost, jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Turośń Kościelna poprzez rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, stworzenie 10 dodatkowych miejsc w przedszkolu a także podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Zatrudnione zostały również dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz pomoc nauczyciela.

W ramach projektu podczas wakacji w lipcu w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej odbył się remont. Wyremontowane zostały trzy sale, pokój logopedy, oraz łazienki. W łazienkach wymienione zostały wszystkie posadzki, glazura oraz instalacje sanitarne. Wstawiony został również brodzik. Piękne nowe toalety stały się bardzo funkcjonalne i piękne. Sale zostały wyposażone w nowe meble – wykonane przez stolarza na zamówienie. Teraz wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne pięknie prezentują się na półkach. Pojawiły się także nowe dywany, bardzo ważny element każdej sali przedszkolnej. W sali do zajęć korekcyjnych zostały zamontowane lustra oraz drabinki. Dzieci jak i rodzice są pod ogromnym wrażeniem nowego oblicza naszego przedszkola, które prezentuje się pięknie.

Pod koniec września ruszyły również zajęcia dodatkowe: muzyczne „Batimuzykowanie, na co dzień”, teatralne „W tajemniczym świecie teatru”, terapeutyczne „Ruszamy się razem” oraz zajęcia logopedyczne. W ramach realizacji zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne miedzy innymi kamera ze statywem, parawany, instrumenty muzyczne i wiele innych. Dzięki temu zajęcia staną się atrakcyjne dla dzieci.

Dominika Jakim

 

W zdrowym ciele zdrowy duch”

Prowadząca: Beata Rutkowska

Głównym założeniem zajęć jest wykształcenie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych, ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy oraz zapoznanie z tym, co sprzyja a co zagraża zdrowiu. Również istotnym zagadnieniem programu jest kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska oraz stwarzanie okazji edukacyjnych umożliwiających wspieranie i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

 

Na zajęciach projektowych „W zdrowym ciele zdrowy duch” dzieci słuchały opowiadania „Kapryśna Kasia ” - odpowiadały na pytania nauczycielki dotyczące niewłaściwego sposobu odżywiania dziewczynki. Miały za zadanie wybrać po kilka kartoników z produktami spożywczym i umieścić swoje kartoniki w zbiorze „zdrowe” lub „niezdrowe” oraz powiedzieć dlaczego wybrały akurat te produkty – była to zabawa dydaktyczna mająca na celu zapoznanie dzieci ze zdrową i niezdrową żywnością. Miały możliwość poruszać się na świeżym powietrzu, oraz wykonywać różne ćwiczenia w sali oraz na sali gimnastycznej - mające na celu zadbanie o właściwą postawę ciała – bo ruch jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka.

Rutkowska Beata

Na zajęciach projektowych „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, dzieci zapoznały się z zasadami zdrowego odżywiania, poznały witaminy znajdujące się w warzywach i owocach. Przy pomocy zmysłu dotyku i węchu rozpoznawały różne warzywa i owoce. Przedszkolaki miały także możliwość rozwijania się w sztuce kulinarnej - przygotowały sałatkę owocową. Zajęcia tego typu mają na celu zachęcić dzieci do spożywania owoców.

 

Rutkowska Beata

 

Batimuzykowanie”

Prowadząca: Marta Świstun

Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss .

Aktywne słuchanie muzyki – to metoda poznawania sztuki w sposób zintegrowany (występuje drama, pantomima, plastyka, ruch, taniec), ukazująca podstawowe cechy muzyki (rytm, melodia, harmonia) przy pomocy realizacji różnorodnych opracowań utworów muzycznych.

 • granie, tańczenie, mówienie krótkich wierszy lub wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści

 • obcowanie z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role (dyrygent, muzyk) przy użyciu różnych rekwizytów (instrumenty, pałeczki, krążki)

 • dzieci działają, słuchając muzyki, poznają dzieło, doświadczają jego dynamiki, tempa, rytmu i przeżywają „na sobie”, reagując ruchem, słowem

 • wielokrotne słuchanie utworu, ponieważ za każdym razem dziecko może być w innej roli, grać na innym instrumencie, zmieniać rekwizyt czy partnera w tańcu

Muzyczna rozgrzewka

Od września 10-osoba grupa czterolatków rozpoczęła swoją " Batimuzyczną przygodę na co dzień." Na początku wpowadzaliśmy zabawy rytmiczne przygotowujące nas do instrumentów perkusyjnych. Zapoznaliśmy się z nutami w oparciu o bajkę " Bajka o piosence i nutkach" Bajkowskiej.  Fabulorazowaliśmy muzykę za pomoca rekwizytów (chusteczki, obręcze). Podczas naszych spotkań aktywnie słuchamy muzyki klasycznej wykonując proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne. W ten sposób uczymy się ilustrować utwory muzyczne.
Marta Świstun

 

W tajemniczym świecie teatru

Prowadząca: Monika Bibułowicz

Celem zajęć "W tajemniczym świecie teatru" jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach, kształtowanie odporności emocjonalnej, wzmacnianie wiary w siebie i swoje umiejętności.

Teatr ...

Zajęcia teatralne rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu na temat teatru. Dowiedzieliśmy się kim są i za co odpowiadają różne osoby pracujące przy tworzeniu przedstawienia. Każde kolejne zajęcia zaczynaliśmy od ćwiczeń usprawniających aparat mowy oraz zabaw parateatralnych. Od miesiąca przygotowujemy pierwsze przedstawienie pt. „Zmartwienie Muchomorka”. Po zapoznaniu się z treścią sztuki podzieliliśmy się rolami i zaczęliśmy przygotowywać scenografię, kostiumy oraz rekwizyty. Przed nami jeszcze kilka prób i będziemy gotowi, aby zaprezentować nasze umiejętności przed szerszą publicznością.

Monika Bibułowicz

 

„ZMARTWIENIE MUCHOMORKA”

W piątek 29 listopada wystawiliśmy w przedszkolu nasze pierwsze przedstawienie pt. „Zmartwienie Muchomorka”. Przygotowywaliśmy się do niego dwa miesiące, sami wykonaliśmy część rekwizytów, dekoracji oraz kostiumów. Z dużym zaciekawieniem obejrzeliśmy nagraną próbę generalną, by nanieść ostatnie poprawki i sprawdzić, jak prezentujemy się w naszych strojach. W główną rolę- Muchomorka- wcielił się Dawid, uroczą panią Jesień zagrała Oliwia, a wesołe zajączki Rafał i Rozalia. Psotnym wiatrem był Natan, zaś w rolę sowy wcieliła się Maja. Wesołą wiewiórkę zagrała Wiktoria, a uroczego jeża- Sebastian. Historia, którą opowiedzieliśmy przypomniała dzieciom, aby nie zrywały pięknych, lecz trujących muchomorów. Wkrótce rozpoczynamy próby do następnego spektaklu i już nie możemy doczekać się kolejnego występu przed publicznością.

POZNAJEMY TAJEMNICE TEATRU CIENI

Grudniowe spotkania teatralne związane były z teatrem cieni. Poznaliśmy różne sposoby tworzenia tego rodzaju sztuki. Po wysłuchaniu różnych ciekawostek i obejrzeniu bajki pt. „Porwanie królewny”, własnoręcznie wykonaliśmy z czarnego bloku technicznego i wykałaczek kukiełki do teatru cieni. Każdy z nas zaprezentował też własną bajkę wykorzystując przygotowane wcześniej postacie. W styczniu rozpoczęliśmy przygotowania do nowego przedstawienia. Najpierw zapoznaliśmy się ze scenariuszem, a potem podzieliliśmy się rolami. Po omówieniu każdej postaci próbowaliśmy je zilustrować. Próby przeplatamy różnymi zabawami, z zapałem przygotowujemy również elementy scenografii.

ZABAW Z TEATREM CIAG DALSZY

Ostatnie dwa miesiące spędziliśmy na przygotowywaniu nowego przedstawienia pt. „Zamieszanie w krainie bajek”. Wszystkie próby od samego początku odbywały się w kostiumach, dzięki czemu bardziej wczuwaliśmy się w nasze role. Dość szybko udało nam się opanować teksty oraz układy taneczne i piosenkę finałową. Sami przygotowaliśmy też zaproszenia dla gości. Poza próbami uczestniczyliśmy także w wielu różnych zabawach parateatralnych i ćwiczeniach dykcyjnych. Dowiedzieliśmy się również skąd wywodzi się i na czym polega teatr Kamishibai. Z radością stworzyliśmy własne opowieści, które zilustrowaliśmy i zaprezentowaliśmy przed przedszkolakami.

Ruszamy się razem

Prowadząca: Joanna Olendzka

W ćwiczeniach metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wykorzystuje się dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Stosowanie tej metody rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy, emocjonalny w relacjach z innymi dziećmi. Podstawowe założenia metody, to rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego

 • świadomości przestrzeni i działania w niej

 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu

RUSZAMY SIĘ RAZEM I

 

Od września 2019 roku 8 dzieci w wieku 5-6 lat uczestniczy w zajęciach ruchowych opartych na Ruchu Rozwijającym Weroniki Sherborne. Poprzez różnego typu doświadczenia ruchowe nabywają większej świadomości swojego ciała, uczą się dzielenia przestrzeni z innymi (dziećmi, rodzicami). Kilka pierwszych godzin poświęciliśmy na poznawanie miejsca w którym odbywają się zajęcia oraz na poznawanie kolegów i koleżanek, którzy przez ten rok szkolny stają się naszymi partnerami w zabawie. Każde spotkanie wywołuje u dzieci uśmiech, a okrzyki radości sprawiają, że kilka razy podczas zajęć ktoś zagląda do sali, by sprawdzić, skąd tyle radości. Odpowiedź jest prosta – to możliwość przebywania razem i uczenie się od siebie nawzajem. A ponieważ my się dobrze bawimy, to postanowiliśmy również podzielić się naszą radością z rodzicami, którzy raz w miesiącu aktywnie uczestniczą (tzn. razem z nami leżą na podłodze, taczają się, czworakują i doświadczają radości z przebywania ze swoim dzieckiem).

J.Olendzka

 

POZNAJĘ SIEBIE, MYŚLĘ, DZIAŁAM”  2018 / 2019

 

Projekt „Poznaję siebie, myślę i działam jest realizowany przez Gminę Turośń Kościelna przy udziale Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 3-5 letnich poprzez wzrost jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Turośń Kościelna poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, zapewnienie indywidualizacji wsparcia zgodnie z potrzebami rozwojowymi

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

Igłą, nitką i nie tylko”- zajęcia plastyczno- krawieckie

Od września tego roku ośmioro dzieci z naszego przedszkola bierze udział w zajęciach plastyczno-krawieckich, których celem jest rozwijanie sprawności manualnej oraz zachęcenie dzieci do podejmowania samodzielnych działań plastycznych. Nasze spotkania rozpoczęliśmy od przygotowania wspólnego plakatu z tytułem naszych zajęć oraz wykonania własnych portretów, które dekorują ścianę naszej pracowni. I tak, co drugi tydzień grupa przedszkolaków mających wspólny cel (dobra zabawa) z wielkim zainteresowaniem podejmuje proponowane działania. Kilka pierwszych spotkań zostało poświęconych przygotowaniom koszulek, w których pracują mali artyści. Malowanie farbami na tkaninach okazało się nie lada wyzwaniem, ale wszyscy poradzili sobie znakomicie. Dziś dumnie prezentują swoje dzieła na każdych zajęciach. Oprócz koszulek udało nam się również przygotować pracownikom przedszkola kartki z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Sprytne rączki młodych plastyków wykonały również, każdemu przedszkolakowi i każdej pani, biało-czerwoną wstążeczkę z tasiemek, którą każdy 3,4,5 i 6-latek prezentował podczas uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (warto wspomnieć, że przedszkole liczy 100 dzieci, więc było co robić.

Powoli rozpoczynamy już przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, ale o tym już w kolejnej relacji.

Joanna Olendzka

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy uczestnicy warsztatów ,,Igłą, nitką i nie tylko”, z dużym zaangażowaniem przygotowywali dekoracje świąteczne do swojego domu. Ich małe, ale sprytne rączki z dużym zaangażowaniem, wycinały, przyklejały, owijały i skręcały cudeńka z różnych materiałów plastycznych. Większość przedszkolaków miała pierwszy raz w życiu kontakt z pistoletem do klejenia na gorąco, więc musieli wykazać się szczególną odpowiedzialnością i ostrożnością. Ale z niewielką pomocą, dali radę. Bardzo chętnie dzieci pomagały sobie również nawzajem-tu przytrzymam, tam podam, przytnę, itp. I tak spod ich rąk wyszły bardzo okazałe wianki na drzwi, bombki z pomponów, pocztówki, niesforne kurczaki zawieszki oraz jajka wielkanocne (których owijanie włóczką, niejednego doprowadziło by do szewskiej pasji, ale nie ich) .

Kolejne zadanie, o którym napiszę, to akcja ,,Poduszka”.

J. Olendzka

 

W krainie muzyki”- zajęcia muzyczno- ruchowe

W zajeciach muzyczno-ruchowych uczestniczy 10- osobowa grupa 4 - latków. Głównymi celami tych zajęć jest:

- stwarzanie dzieciom warunków sprzyjających aktywności muzycznej i ruchowej

- rozwijanie ekspresji twórczej

- rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch

- doskonalenie poczucia rytmu

- budzenie wiary we własne możliwości

- czerpanie radości z udziału w zajęciach

- kształtowanie postaw moralnych i społecznych: systematyczności, wytrwałości, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń

Każde zajęcia rozpoczyna Profesor Wiolin. Poznaliśmy już trzy nuty: C, D, E. Podczas zajęć uczymy się: śpiewania, ćwiczymy mowę "melorymkami", gramy na instrumentach, słuchamy muzyki „żywej” i z nagrań oraz tworzymy muzykę. Przed nami kolejne wyzwania muzyczne.

Marta Świstun

 

Podczas całorocznych zajęć „ W Krainie muzyki” dzieci wyrobiły sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Z uwagi na krótkotrwałość uwagi tej grupy dzieci, realizowane zadania i ćwiczenia były często zmieniane. W trakcie spotkań utrwalono i przekazano następujące treści:

 • poznanie gamy za pomocą kolorowych nutek

 • interpretacja ruchowa treści piosenek, reagowanie ruchem na zmiany miary taktu

 • reagowanie ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie, długie, krótkie

 • rytmiczny marsz z akcentem pracy rąk i nóg

 • nauka podstawowych kroków tanecznych krakowiaka i walca

 • poznawanie tańców integracyjnych, współczesnych, ludowych, zabaw ruchowych

Dzieci nabyły następujące umiejętności:

 • reagowały na kilka prostych sygnałów muzycznych,

 • odróżniały rejestry dźwięków granych na pianinie, dzwonkach (niski, wysoki),

 • określały czy muzyka jest głośna czy cicha,

 • rozróżniały tempo do marszu i biegu,

 • odróżniały dźwięki dwóch lub trzech instrumentów perkusyjnych (bębenek, kołatka) oraz dźwięki wydawane przez przedmioty z otoczenia, np.: gazeta, stukanie klockami, uderzanie w garnek,

 • grały na bębenku i innych instrumentach niemelodycznych, w tym dowolnych z otoczenia dziecka (klocki, ołówki),

 • rozpoznawały melodię znanej piosenki zagranej na flecie, dzwonkach, nuconej mormorando itp.,

 • odtwarzały rytm podany przez nauczyciela,

 • przyswajały sobie w całości lub we fragmentach treść piosenek

A oto krótka fotorelacja z całego roku.

Marta Świstun

Z bajkami poznaję siebie i świat ”- zajęcia z bajkoterapii

W KRAINIE UWAŻNOŚCI


 W grudniu i styczniu poznaliśmy grupę przyjaciół z Krainy Uważności, bohaterów książek Agnieszki Pawłowskiej. Był wśród nich m. in. lew Staszek, który miał problemy z kontrolowaniem swoich emocji i często wybuchał gniewem. Wilczek Leon bał się ciemności i poszukiwał różnych sposobów, by pozbyć się tego lęku. Nietoperzyca Kaja dostrzegała u siebie same negatywne cechy, nie wierzyła w siebie i swoje umiejętności. Kotka Wiktoria marzyła o dalekich podróżach i nie dostrzegała piękna najbliższego otoczenia, a Szczurek Rysio codziennie pochłaniał niezdrowe przekąski i zajadał smutki słodyczami. Każda z wysłuchanych książek wskazywała dzieciom możliwości innego spojrzenia na siebie i otaczający świat. Przedszkolaki poznały strategie radzenia sobie z różnorodnymi problemami, dzieliły się własnymi doświadczeniami, uczestniczyły w zabawach tematycznie związanych z poruszanym zagadnieniem i z radością wykonywały różne prace plastyczne.
Monika Bibułowicz

W BAŚNIOWYM ŚWIECIE ELFÓW

Bajka od wieków towarzyszy człowiekowi pod postacią mitu, legendy, podania ludowego czy wierszowanej opowiastki. Od wieków też oddziałuje na czytelnika, dostarcza wzorów moralnych, pomaga dziecku zrozumieć świat adekwatnie do jego możliwości intelektualnych, pomaga także w budowaniu obrazu samego siebie. Dziecko poznaje bowiem otaczający świat poprzez działania bohaterów, identyfikuje się z nimi, przyjmuje ich wzorce moralne, sposób myślenia i działania. Dzięki bajkom dziecko odkrywa własną tożsamość i pobudza wyobraźnię. Bajka pobudza do wczuwania się w emocje, redukuje lęki, daje wsparcie i poczucie siły, uczy jak pomagać sobie i innym w trudnych sytuacjach.

Od września dzieci uczestniczące w zajęciach z bajkoterapii poznają sympatyczne skrzaty zamieszkujące Polanę Małą oraz ich małe- wielkie problemy. Dzieci wspólnie omawiały zagadnienia związane z lękiem adaptacyjnym, strachem przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi, przed zmianami oraz wizytą u lekarza. Poruszały również tematy związane z agresją, pojawieniem się małego dziecka w rodzinie i nowego kolegi w grupie, brakiem wiary w siebie i kompleksami z powodu wyglądu.

Różnorodne zabawy muzyczno- ruchowe, plastyczne i teatralne, które towarzyszą słuchanym opowieściom pomagają dzieciom utożsamiać się z bohaterami bajek.

Monika Bibułowicz

CIĄG DALSZY SPOTKAŃ NA POLANIE MAŁEJ

W listopadzie na zajęciach z bajkoterapii dzieci kontynuowały spotkania z elfami zamieszkującymi Polanę Małą. Poznały nowych bohaterów, ich ulubione zabawy, przyjaciół oraz problemy, które muszą pokonywać sami z lub z pomocą innych skrzatów. Przedszkolaki uczyły się współpracy, rozmawiały o tym, że zawsze należy być sobą i nie wolno zmieniać się dla nikogo, ponieważ każdy z nas jest inny i wyjątkowy. Przypomniały bardzo ważną zasadę „Najważniejsze, by się nie poddawać i ciągle próbować od nowa”, która powinna towarzyszyć wszystkim w codziennym życiu. Zaprojektowały i zrobiły własne korony odwagi. Na zakończenie cyklu spotkań ze skrzatami dzieci wykonały makietę polany, wykorzystując swoją wyobraźnię i umiejętności plastyczne. Wspólne zabawy i działania pozwoliły im bliżej poznać się nawzajem i lepiej poznać siebie.

Monika Bibułowicz

 

 

,,Myślę i liczę”- zajęcia matematyczne

 

Matematyka nie jest ani trudna, ani nudna.

Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka.

Matematyka jest miarą wszystkiego. (Arystoteles)

Zabawy matematyczne są bardzo ważne w edukacji przedszkolnej. Dają możliwość eksploracji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Dlaczego więc nie skorzystać z tego, by rozbudzać w dzieciach możliwości poznawcze, wzbogacać ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Ze społecznego punktu widzenia problem rozwijania zdolności logicznego myślenia już od najmłodszych lat jest bardzo ważny, gdyż daje gwarancję lepszych rezultatów w przyszłości. To co zostało utrwalone w młodym wieku jest trwałe. Zdolności dzieci powinny być rozwijane na drodze ich samodzielnych poszukiwań organizowanych przez dorosłych.

Na zajęciach dzieci miały już możliwość samodzielnie tworzyć gry planszowe, utrwalić i poszerzyć wiadomości z zakresu orientacji w schemacie własnego ciała i schemacie drugiej osoby. Poszerzyły wiadomości na temat rytmu i rytmicznej organizacji czasu. Podczas zabaw utrwaliły nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia. Na matematycznym twisterze poszerzają swoje umiejętności liczenia, poznają zapisy graficzne cyfr, a przede wszystkim dobrze się bawią.

Eliza Kossakowska

Scrach Junior

W ostatnim miesiącu na zaproszenie Pani Katarzyny Leszczyńskiej, nauczyciela informatyki, udaliśmy się kilka razy do szkoły na zajęcia informatyczne ze specjalistą w tej dziedzinie. Pani Kasia zajęła się profesjonalnie przedszkolakami. Wiedząc, że wcześniej mali matematycy zapoznali się już z podstawowymi czynnościami w obsłudze komputera stacjonarnego i programowaniu w Scrachu Juniorze, wytłumaczyła najmłodszym, że laptop, to młodszy brat komputera, i że pracuje się na nim tak samo. Przed przystąpieniem do pracy przypomniała o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń multimedialnych przez najmłodszych.

Następnie wprowadziła przedszkolaki do magicznej krainy Power Pointa. Ile był radości w tworzeniu żółtego nieba i kolorowych gwiazd na nim, własnoręcznie komputerowo narysowane wyścigówki jeździły po tęczowej trawie. Aby nie tracić czasu efektywnej nauki najmłodszych, Pani Kasia do pomocy dzieciom, poprosiła uczniów z naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy Pani Kasi i jej podopiecznym za poświęcony nam czas, a to czego przedszkolaki się nauczyły w pracowniach informatycznych naszej szkoły z całą pewnością przyniesie efekty w przyszłości.

Eliza Kossakowska

 

 

,,Mały kucharz”- zajęcia kulinarne dla dzieci 5 - 6 letnich

Zajęcia składają się trzech części:

1. Wstępna – przedstawienie tematu zajęć, poznanie produktów, objaśnienie sposobu wykonania zadania.

2. Działania dzieci pod nadzorem nauczyciela i przy jego pomocy.

3. Degustacja przygotowanego dania i porządkowanie sali.

Nasi mali kucharze podczas zajęć kulinarnych do tej pory przygotowali przepyszne gofry bezglutenowe, twarożek z szczypiorkiem i rzodkiewka, pastę jajeczną oraz tosty. Każdy mały kucharz wam powie, że gotowanie jest super.

Cele:

1.poznawanie podstawowych zasad prawidłowego odżywiania się;

2. nabywanie umiejętności rozpoznawania produktów potrzebnych do właściwego funkcjonowania organizmu;

3. rozpoznawanie warzyw oraz innych produktów stosowanych do przygotowania posiłków;

4. przyjmowanie właściwej pozycji przy stole podczas spożywania posiłku;

5. utrwalanie nawyku spokojnego zachowania się przy stole i nieprowadzenia głośnych rozmów;

6. rozwijanie twórczej wyobraźni – próby nazywania własnego wytworu kulinarnego;

7. sprawianie dziecku przyjemności;

8. poznawanie rzeczywistości kulinarnej za pomocą zmysłów: smaku, węchu, dotyku, wzroku;

9. nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami;

10. poznawanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w kuchni;

11. wdrażanie do samodzielności;

12. stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego;

13. zapoznanie z różnymi naczyniami i przyborami kulinarnymi;

14. nabycie podstawowych technik kulinarnych;

Dominika Jakim