Ramowy rozkład dnia

Przedszkole Samorządowe

w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

rok szkolny 2022/2023

(8.00 – 13.00 realizacja podstawy programowej)

 

 

 

 

Godziny

 

Rodzaj czynności

 

6:30-8:30

 

 

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne wg pomysłu i zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, integracyjne, czynności higieniczne.

8:30-9.00

 

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

9:00-10:15

 

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową i realizowanego programu.

10:15-11:00

 

Zabawy na świeżym powietrzu lub w sali (w zależności od pogody)- spacery, obserwacje przyrodnicze, wycieczki do punktów usługowych w okolicy, gry i zabawy zespołowe z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawy organizowane przez nauczyciela oraz swobodne wg pomysłu dzieci.

11:00-11:30

 

Obiad- czynności higieniczne oraz doskonalenie umiejętności samoobsługowych i zasad kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłków

11:30-13:30

 

Odpoczynek po obiedzie- leżakowanie ( dzieci młodsze), słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek; zabawy ogólnorozwojowe, praca indywidualna z dzieckiem.

13:30 - 14:00

 

Podwieczorek- czynności higieniczne oraz doskonalenie umiejętności samoobsługowych i zasad kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłków

14:00-17:00

 

Zabawy swobodne wg pomysłu dzieci, zabawy integracyjne, muzyczne, ruchowe, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe, zabawy na podwórku.