Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej

 

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30- 17.00

Podstawę Programową realizujemy w godzinach 8.00- 13.00

 

 

 

 

REALIZOWANE TREŚCI

 

 

6.30-8.00

 

  • Schodzenie się dzieci

  • Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych doskonalących kompetencje dzieci

 

 

 

 

 

 

 

8.00-13.00

 

Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego

 

 

Nie mniej niż 1 h

swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

 

Nie mniej niż:

1 h dzieci starsze

1 h 15 min dzieci młodsze

zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe,

zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,

wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne

 

 

Nie więcej niż 1 h

różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności, zajęcia ruchowe z użyciem przyborów

 

 

Nie mniej niż 2 h

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i inne

 

 

13.00-17.00

 

  • Tworzenie sytuacji wspierających rozwój inteligencji wielorakich

  • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień- zajęcia dodatkowe ze specjalistami

  • Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności

  • Aktywność własna dzieci

 

 

STAŁE CZYNNOŚCI W CIĄGU POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU

8.15 - 8.30

8.30 – 9.00

śniadanie (5-latki)

śniadanie (3- i 4-latki)

 

usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia

11.30- 12.00

 

obiad

14.00- 14.30

podwieczorek

12.00- 14.00

leżakowanie

grupy dzieci 3- i 4- letnich