Godziny pracy pedagoga:

 

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Poniedziałek

7.30 – 12.30

12.30 – 14.30

Wtorek

7.30 – 11.30

11.30 – 13.30

Środa

8.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Czwartek

8.00 – 12.00

12.00 – 15.00

Piątek

8.00 – 12.00

12.00 – 15.00

                      

 

 

W grupach Chmurki i Promyczki dzieci realizują cykl zajęć psychoedukacyjnych "Spotkania z Leonem".

Celem zajęć jest profilaktyka zachowań agresywnych; uwrażliwianie na uczucia własne i innych osób, poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nauka współpracy w grupie. 

Przedszkolaki z pomocą sympatycznego kameleona uczą się rozpoznawać i nazywać emocje, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, uczą się otwartości i asertywności.

1700250787531 1700250808995 1700250857844 1700251401080

-----------------------------------------------------------

 

Czynniki wpływające na rozwój dziecka

 

-----------------------------------------------------------

"Drogi rodzicu

na czas zdalnej edukacji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach

przygotowała materiały zamieszczone poniżej.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi."

EDUKACJA ZDALNA

 JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z KORONAWIRUSEM

RADZENIE ZE STRATĄ

RODZICU!

-----------------------------------------------------------

Bezpieczny Internet

100 pomysłów na zabawę

Motywacja

Stres

Książka o wirusie

 

 

 

Uwaga!

Akademia Rodzica z dnia 13.01.2019 zostaje odwołana.

Spotkanie zostanie zrealizowane w póżniejszym terminie.

Prosimy na bieżąco śledzić zakładkę aktualności.

-----------------------------------------------------------

 

"W marcu wystartowała najnowsza kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”. Celem akcji jest nagłośnienie problemu przemocy rówieśniczej oraz zmiana postaw młodzieży, a tym samym obniżenie poziomu agresji w szkole.
-  Przemoc rówieśnicza dotyczy wszystkich. Praprzyczyną przemocy rówieśniczej jest przemoc, jakiej dziecko doświadczyło wcześniej. Dzieci uczą się obserwując nas, dorosłych. Zachowania agresywne w szkole względem rówieśników mogą być odzwierciedleniem sytuacji, z jakimi dziecko styka się poza szkołą. Czasem może to być próba odreagowania trudnej sytuacji domowej. Dlatego kluczowym jest obserwacja, rozmowa, empatia, gotowość do działania, pomocy. – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
Ofiarą dokuczania czy wyśmiewania przez rówieśników stają się dzieci, które niczym charakterystycznym nie wyróżniają się w grupie. Dokuczają rówieśnicy, starsi, młodsi, i chłopcy, i dziewczynki. Ani wyniki w nauce, ani sytuacja materialna nie różnicują środowiska na ofiary i sprawców. Agresja może dotyczyć każdego dziecka i jest procesem, który należy zdecydowanie przerwać. Szkoła jest dla dziecka ważnym miejscem, w którym zdobywa nie tylko wiedzę, ale też kształtuje kompetencje społeczne.
Problem przemocy rówieśniczej jest wszechobecny
- Świadkowie są kluczowymi osobami w powstrzymywaniu zjawiska przemocy, ponieważ to oni w największym stopniu mogą wpłynąć na zmianę sytuacji. A na przemoc należy reagować zawsze, reagować stanowczo! Nie bądźmy więc bierni, reagujmy! Tym razem apel kieruję wprost do młodych. – apeluje RPD.
Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak wiele zależy od nich i ich reakcji na przemoc, która przytrafia się im lub ich rówieśnikom - że swoją postawą mogą powiedzieć „STOP przemocy"!. To, jak postąpią w zetknięciu z agresywnymi zachowaniami, ma ogromne znaczenie dla przeciwdziałania takim negatywnym zjawiskom.
Odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie jest właśnie kampania skierowana bezpośrednio do młodych ludzi, której głównymi celem jest nie tylko zmiana postaw świadków zachowań agresywnych na poziomie deklaracji, ale pokazanie, że rzeczywiste działanie w środowisku rówieśników ma znaczenie, jest ważne i skuteczne.
Komentarz sędzi Anny Marii Wesołowskiej, Społecznej Doradczyni RPD:
Prowadzę lekcje związane z edukacją prawną. Wśród 500 tys. dzieci z całej Polski, z którymi miałam bezpośredni kontakt, nie ma takiego, które nie zetknęłoby się z przemocą rówieśniczą. Zawsze pytam, czy jest wśród was jakaś klasa, w której nikt się z kogoś nie śmieje, nikogo się nie izoluje, nie narusza niczyjej prywatności, nie robi niechcianych zdjęć? Nie ma takiej klasy. Dzieci traktują to jak zabawę, głupie żarty. Nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest przestępstwo. Dlatego w każdej klasie, którą odwiedziłam, obok tablicy wisi przepis z Kodeksu karnego. Powstał on w hołdzie dla Ani z Gdańska. Ta 14-letnia dziewczynka powiesiła się, bo nie mogła znieść nękania ze strony kolegów. Do tragedii doszło 12 lat temu. Przepis mówi, że kto uporczywie nęka inną osobę, wzbudza poczucie zagrożenia, narusza prywatność jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3. A jeśli wskutek tego nękania ofiara targnie się na swoje życie, kara może wzrosnąć do 10 lat. Osoba, która prześladuje innych nie jest już bohaterem klasowym, ale zwykłym przestępcą. Gdyby dzisiaj sądzono prześladowców Ani z Gdańska, groziłoby im do 10 lat więzienia.
Strategia reklamowa i kreacja kampanii: TELESCOPE, dom produkcyjny Papaya Films. Fotografie Radek Polak" - źródło https://brpd.gov.pl/aktualnosci/powiedzmy-stop-szkolnej-agresji

-----------------------------------------------------------

Materiały z konferencji "W dobie edukacji włączającej - dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej" 10.10.2019

Dobre Praktyki - Zespół Szkół w Turośni Kościelnej

Dziecko z niepełnosprawnością w edukacji wczesnoszkolnej - doświadczenia własne Nadachewicz Katarzyna

Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu - Kowalewska Ewa

Organizacja pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

Zaburzenia integracji sensorycznej - dostosowania i metody pracy

https://www.youtube.com/watch?v=OBA7yQIIjis&t=2s

Dziecko-z-zaburzeniami-lękowymi-w-szkole-i-przedszkolu

 

--------------------------------------------------------------

Międzynarodowy program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół w Turośni Kościelnej kontynuował realizacje międzynarodowego rekomendowanego programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego". Programem zostały objęte dwie grupy przedszkolne (5 i 6 latkowie) czyli łącznie 50 osób.

21 czerwca zakończyły się zajęcia międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego pt.: „Przyjaciele Zippiego”. Uczestniczyły w nim dzieci z Samorządowego Przedszkola w Turośni Kościelnej z pedagogiem oraz nauczycielami wychowania przedszkolnego. Podczas spotkań dzieci uczyły się różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu codziennym, doskonaliły relacje z innymi ludźmi, uczyły się mówić o swoich uczuciach. Program cieszył się powodzeniem, dzieci chętnie w nim uczestniczyły. Mam nadzieję, że działania podjęte w ramach programu zaowocują w przyszłości.

-------------------------------------------------------------

"Akademia Rodzica - Edycja I w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej w roku Szkolnym 2017/2018"

20 czerwca odbyło się spotkanie zwieńczające rok współpracy z rodzicami. Tak, tak, dobiegła końca I Edycja Akademii Rodzica. W kameralnym gronie omówiliśmy wspólnie jakie zmiany w nas zaszły w trakcie tych 10 spotkań w roku Szkolnym 2017/2018. Spotkań, które dzięki formie warsztatowej zaowocowały nie tylko wymianą doświadczeń i wiedzy, ale i nawiązaniem relacji.

Dziękujemy za ten rok współpracy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dołączy do grona rodziców z Akademii jeszcze więcej osób.
Do zobaczenia w roku szkolnym 2018/2019

-------------------------------------------------------------

 

link do filmu edukacyjnego: http://niespalsienastarcie.pl/

link do strony kampanii: http://niespalsienastarcie.pl/o-kampanii/

link do konkursu: http://niespalsienastarcie.pl/konkurs/

 

Pedagog szkolny zachęca do obejrzenia.

 

Akademia rodzica to nic innego jak grupa rodziców, która chce mieć wpływ na wychowanie swoich pociech. Dlatego też zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, zarówno tych, których dzieci sprawiają trudności wychowawcze jak i tych, którzy chcieliby podzielić się swoimi sukcesami wychowawczymi, a także tych, którzy pragną poszerzyć swoje horyzonty o nowe metody pracy z dziećmi. Głównym prowadzącym jest pedagog szkolny z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej. Współprowadzącymi warsztaty będą ciekawe osobistości ze świata i okolic.  Zakres tematów został wybrany przez rodziców na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 11.10.2017. Szczegółowy harmonogram spotkań umieszczony zostaje w niedalekiej przyszłości.

Zachęcam do zerkania na stronę.

 

Serdecznie zapraszam.
Pedagog

=======================================================

 

Przydatne linki dla rodziców i opiekunów:

 

https://portal.abczdrowie.pl/uzaleznienia

http://uzaleznienie.com.pl/

 

Ważne instytucje:

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łapach

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EUREKA w Białymstoku

Białostocka Akademia RodzinyTydzień profilaktyki „Czynić dobro”

 

Cel ogólny: Ukształtowanie u uczniów postaw pożądanych społecznie

Cele szczegółowe:

1. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych osób

2. Nauka kierowania się wartościami szlachetnymi (dobro, szacunek, tolerancja, odpowiedzialność, uczciwość, wiara w siebie, sprawiedliwość itp.)

3. Wyeliminowanie postaw niepożądanych społecznie (agresja, wulgaryzmy itp.)

Okres realizacji : 18.09.2017 – 22.09.2017

Koordynator : Tomasz Śliwowski

 

Opis działania

Osoby odpowiedzialne

Planowany termin realizacji

Konkurs plastyczny dla przedszkola pt. „Czynie dobro w mojej okolicy” – forma plastyczna dowolna

Opiekunowie grup

18.09.2017-21.09.2017

Klasy I – III – Konkurs plastyczny pt. „Jestem dobrym człowiekiem” – Forma dowolna

Wychowawcy klas I-III

18.09.2017-21.09.2017

Klasy IV- VI – Konkurs Plastyczny pt. „Wartości, które czynią dobro ” - plakat

Wychowawcy klas IV-VI

18.09.2017--21.09.2017

Każdy z nas może rozwijać swoje pasje- przygotowanie występu chóru w oparciu o propozycje uczniów.

Opiekun chóru

Mirosław Hrechorowicz

18.09.2017-21.09.2017

Koło teatralne – przygotowanie pantomimy

pt. „ Szacunek”- gestem, wyrazem twarzy, czy postawą możemy też okazać szacunek innym.

Beatrycze

Smaszcz-Turosieńska

18.09. 2017

22.09.2017

Koło wolontariatu – zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki przyborów szkolnych na rzecz podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach - Osiedlu

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

18.09.2017- 22.09.2017

Klasa VII – Warsztaty z pedagogiem na temat radzenia sobie ze złością zgodnie z Falochronem

Tomasz Śliwowski

19.09.2017

Klasa VII – Krótki Film pt. „Agresja i przemoc – nie dziękuję – nie używam”

Wychowawca klasy

18.09,2017 – 21.09.2017

Klasa II i III gimnazjum – Nagranie krótkiego filmu pt. „Widzę innych – pomagam, okazuje szacunek”

Wychowawcy klas II- III

20.09.2017

Prelekcja skierowana do rodziców na temat projektu programu Profilaktyczno – wychowawczego na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor szkoły,

Grażyna Dryl, Tomasz Śliwowski

20.09.2017

Powołanie komisji i wyłonienie zwycięzców prac plastycznych przekazanych do konkursu oraz obejrzenie filmów

Izabela Himik,

Katarzyna Purta, Renata Zegadło- Piasecka

21.09.2017

KotwicaApel (ogłoszenie zwycięzców prac, przedstawienie przez nich prac, wywieszenie prac na korytarzu; występ chóru, występ koła teatralnego, prezentacją filmów

Tomasz Śliwowski

Grażyna Dryl

22.09.2017

Szkolny Tydzień Profilaktyki w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

W dniu 22 września w auli gimnazjum spotkała się cała społeczność Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, aby podsumować Szkolny Tydzień Profilaktyki, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „Czynić dobro”. Z wielkim zainteresowaniem wszyscy obejrzeli film, który był pozbawiony dialogów, komentarzy, a same scenki zawarte w nim pozwoliły wywnioskować w jaki sposób można czynić dobroNastępnie    w świat wartości wprowadziły nas dwie uczennice z klasy III- Kasia i Klaudia, sugerując, że czynienie Dobrjest jedną z aktywności naszego życia, w którą warto inwestować i to już teraz, poczynając od najmłodszych lat.

Przyszedł czas na podsumowanie szkolnych konkursów, pani dyrektor Ewa Chrabołowska wraz ze szkolnym pedagogiem, Tomaszem Śliwowskim, wręczali dyplomy i drobne upominki zwycięzcom konkursów plastycznych.

Naszymi bohaterami okazały się przedszkolaki, które w formie plastycznej przedstawiły w jaki sposób czynią dobro w swojej okolicy, a byli nimi: Aleksandra Danilczuk, Klara Jakim oraz Wiktor Markiewicz.

W klasach I- III pod bacznym okiem wychowawców powstały prace ukazujące   w jaki sposób można być dobrym człowiekiem. W tej kategorii zwycięzcami zostali: Karolina Dryl, Klaudia Adamska, Natalia Kalinowska.

Klasy IV-VI zaprezentowały w formie plakatu wartości, które czynią dobro.    W tej formie zostali wyróżnieni następujący uczniowie: Paweł Stasiewicz, Natalia Suszczyńska, Natalia Biryło oraz Julia Adamska.

Szkolny chór pod kierunkiem p. M. Hrechorowicza, zgodnie z treścią piosenki zapraszał zebranych uczniów, aby „wsiąść do pociągu byle jakiego…”.

Na koniec swoje klasowe filmiki przedstawiły klasy gimnazjalne. Dotyczyły one w jaki sposób widzę innych – pomagam i okazuję szacunek. Okazało się, że można pomagać wszędzie i w różny sposób, ale najlepiej zacząć od najbliższej okolicy, chociażby nawet od przedszkola, co zrobiła klasa IIIA.

Szkolny Tydzień Profilaktyki w naszej szkole dowiódł, że potrafimy to czynić i to, poczynając od najbliższego otoczenia.  Dowodem  na  to  były  prace plastyczne kolegów i koleżanek ze szkoły zaprezentowane w auli, czy też prezentacje gimnazjalne.

Czynić dobro możemy na różne sposoby, bo dobroć jest Miłością w działaniu.

Opracowanie: Grażyna Dryl