DZIAŁALNOŚĆ UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „TUR”

Uczniowski Klub Sportowy „Tur” w Turośni Kościelnej od momentu założenia,

tj. od 1996 roku, prowadzi działalność w czterech obszarach:

1. Klub organizuje zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży - w sekcjach sportowych piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, nożnej, szachach, tenisie ziemnym, lekkiej atletyce oraz  - sezonowo - łyżwiarstwa szybkiego. Klub stawia na masowość (nie prowadzi selekcji do grup sportowych). Systematycznie trenuje ponad 100 osób. Przy wsparciu rodziców, w zajęciach uczestniczą dziewczęta i chłopcy z całej gminy (dowóz i odbieranie z treningów).

2. Klub bierze udział w rozgrywkach sportowych - organizowanych głównie przez Wojewódzki Podlaski Szkolny Związek Sportowy oraz inne kluby sportowe. Młodzi zawodnicy reklamują Gminę Turośń Kościelna w powiecie, województwie oraz na arenie ogólnopolskiej (około 15 wyjazdów rocznie).

3. Klub organizuje imprezy sportowo – rekreacyjne wewnątrzszkolne - uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum, 8 rocznie, uczestniczy około 120 osób.

4. Klub organizuje imprezy sportowo – rekreacyjne gminne – wszystkim szkołom z terenu Gminy Turośń Kościelna, cztery imprezy rocznie, uczestniczy ponad 300 osób.