Projekt czytelniczy w klasie V

Uczniowie klasy V w ramach projektu czytelniczego realizowanego w naszej szkole, w każdy poniedziałek czytali książki z serii ,,Mali Wielcy” dla młodszych kolegów i koleżanek z klasy II a. Po wysłuchaniu czytanego tekstu odbywała się rozmowa o działalności i twórczości wielkich postaci  oraz dyskusja na temat: ,,Czego możemy uczyć się od wielkich ludzi”. Zajęcia były prowadzone  uczniów kl. V pod kierunkiem wychowawcy klasy IIa, Pani Danuty Dryl.
Na jednej z godzin wychowawczych w grudniu uczniowie czytali fragmenty lektury "Akademia Pana Kleksa" z podziałem na role. W styczniu klasa była w kinie na projekcji filmu "Akademia Pana Kleksa" w nowej odsłonie i dzieci mogły porównać fabułę lektury. Projekt czytelniczy przyczynił się do promocji czytelnictwa, integracji z młodszymi uczniami, poznania zainteresowań czytelniczych uczniów, umiejętności wyrażania własnej opinii o przeczytanej książce.

Projekt czytelniczy w klasie 5 ZSTurosn1 Projekt czytelniczy w klasie 5 ZSTurosn2

„GOŚCIE CZYTAJĄ – DZIECI SŁUCHAJĄ”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w klasie Ia

Cele:

 • wprowadzenie uczniów w świat literatury,
 • zainteresowanie najmłodszych książkami i zaszczepienie w nich pasji do czytania.
 • kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości i dostrzegania dobrych stron u innych,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania,
 • kształtowanie nawyku zdobywania wiedzy.

Działania:

Rodzice czytają dzieciom:

11 stycznia 2024r.

Pani Kamila Sz. czytała książki „ Wilczek” i „Wilk, który się zgubił”

Wypowiedzi na temat treści książki.

Zwyczaje wilków na podstawie filmów przyrodniczych o wilkach.

Kolorowanie postaci wilków na tle lasu.

Nauka piosenki „Bo tak jak w bajkach zdarzyć się może, że przyjdzie wilk o każdej porze”.

7 lutego 2024r.

Pan Jan przeczytał dzieciom książkę pt. „Sposób na zmartwienie”.

Pogadanka na temat historii chłopca zmagającego się z emocjami takimi jak: zmartwienie, strach, smutek.

Wspólnie ustalenie sposobu na to, by przestać się martwić.

Lepienie z plasteliny przyjaciela Plastusia, który towarzyszył dzieciom w dniu nauki.

Oglądanie filmu edukacyjnego na temat sposobów radzenia sobie z niedobrymi emocjami.

22 lutego 2024r.

Pani Marlena Z. czytała książkę pt. „Basia i granice”.

Wypowiedzi na temat treści książki.

 • Swobodne wypowiedzi przedszkola na temat przeczytanych utworów.

Odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania: Jakie zmartwienia i niepookoje miała Basia?

Pogadanka na temat zachowań akceptowalnych przez dzieci oraz jak umiejętnie stawiać granice i radzić sobie w trudnych chwilach.

Wykonanie pracy plastycznej: Wytyczanie swoich granic”.

Oglądanie filmów edukacyjnych o asertywności dzieci.

Goscie czytaja dzieci sluchaja ZSTurosn1 Goscie czytaja dzieci sluchaja ZSTurosn2 Goscie czytaja dzieci sluchaja ZSTurosn3 Goscie czytaja dzieci sluchaja ZSTurosn4

Projekt czytelniczy w klasie IVb „Przeczytałem- polecam”

W klasie IVb odbył się cykl zajęć w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem projektu było propagowanie czytelnictwa, zapoznanie się z zakupionymi książkami, a także stwarzanie  okazji do wysiłku intelektualnego i wykazania się pomysłowością podczas prezentacji. Uczniowie wybrali  nowości z  biblioteki szkolnej, które uważali za intersujące. Zadaniem uczniów było przedstawienie przeczytanej pozycji kolegom i koleżankom w ciekawy sposób, tak by zachęcić również ich do zapoznania się z treścią. Uczniowie również chętnie sięgnęli po książki napisane w języku angielskim.

Efektami tego projektu są: wzrost zainteresowania książkami, poznanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz umiejętność wyrażania opinii o przeczytanej książce.

Projekt czytelniczy w klasie IVb Przeczytałem polecam ZSTurosn1 Projekt czytelniczy w klasie IVb Przeczytałem polecam ZSTurosn2

PROJEKT CZYTELNICZY W KLASIE VIII „Plakat do wybranej książki”

Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie ich wiedzy o książkach z różnego zakresu literatury za pomocą plakatów, rysunków i afiszy.

Cele szczegółowe:

 • - poprawa stanu czytelnictwa w szkole
 • - zachęcanie do regularnego czytania
 • - zapobieganie uzależnieniom od Internetu i gier komputerowych
 • - rozwijanie zainteresowań różnymi dziełami literatury
 • - wykonanie prac plastycznych do książek podczas zajęć z wychowawcą w szkole.

Efekty pracy uczniów zostały zaprezentowane na klasowej wystawce. Zajęcia odbyły się metodą projektu. Uczniowie pracując w grupach przygotowali plakaty  przedstawiające przeczytane książki. Projekt okazał się ciekawą formą, w której można było spotkać się z książką. Poprzez różnorodne działania zachęcał do sięgania po książki. Wymiernym efektem jest zwiększona ilość wypożyczeń oraz większe zainteresowanie czytelnictwem jako ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.

Projekt czytelniczy kl 8 ZSTurosn1 Projekt czytelniczy kl 8 ZSTurosn2 Projekt czytelniczy kl 8 ZSTurosn3

 

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"

                                                                                           Wisława Szymborska

             Mając świadomość korzyści płynących z czytania książek, zachęcam moich wychowanków do obcowania z nimi niemal codziennie.

Ponadto w klasie III b realizujemy projekt "Gotowi na czytanie i gotowanie", którego celem jest propagowanie idei czytelnictwa wśród uczniów, rozwijanie zainteresowań poprzez poszukiwania przepisów w książkach kulinarnych i ich realizowanie oraz promocja zdrowia.

W kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych sprawdziły się działania włączające dzieci aktywnie w naukę. W tym roku szkolnym zrealizowaliśmy sześć warsztatów kulinarnych, promujących umiejętność zdrowego gotowania, która ma szansę pozostać z nimi na całe życie. Badania pokazują, że osoby, którzy posiadają umiejętność gotowania, lepiej się odżywiają niż osoby, które tego nie robią.

Kuchnia to laboratorium edukacyjne dla uczniów, która angażuje wszystkie ich zmysły. Podczas liczenia, ważenia, mierzenia, śledzenie czasu, ugniatania, nalewania, wąchania, krojenia i odczuwania pokarmów bawią się i uczą, nie zdając sobie z tego sprawy.

Efekty realizowanego projektu "Gotowi na czytanie i gotowanie":

- zwiększone zainteresowanie książkami, szczególnie kulinarnymi;

- wzbogacenie zasobów słownictwa;

- wyzwolenie twórczej aktywności uczniów inspirowanej literaturą kulinarną;

- „poczucie spełnienia”;

- znajomość zasad zdrowego odżywiania zgodnie z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;

- zainteresowanie wychowanków przygotowywaniem prostych posiłków, które z czasem może przerodzić się w hobby;

- współdziałanie w grupie;

- porządek i ład w miejscu pracy;

            Dzięki książkom zakupionym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa będziemy kontynuować upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań uczniów.

Gotowi na czytanie i gotowanieZSTurosn1 Gotowi na czytanie i gotowanieZSTurosn2 Gtowi na czytanie i gotowanieZSTurosn3 Gotowi na czytanie i gotowanieZSTurosn4 Gotowi na czytanie i gotowanieZSTurosn6 Gotowi na czytanie i gotowanieZSTurosn7

 

Książka dla małych i dużych”

Klasa 2b realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego powstaje projekt ,,Książka dla małych i dużych”.

Głównymi celami realizacji projektu jest:

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci;

- wzbogacenie słownictwa czynnego;

- doskonalenie umiejętności językowych;

- rozwijanie wyobraźni;

- rozwijanie nawyku do korzystania z bogactwa literatury pięknej;

- współpraca z rodzicami.

Podczas zajęć dzieci słuchają czytanych książek przez rodziców i panią bibliotekarkę z serii „Mali Wielcy”. Uczniowie formułują odpowiedzi na pytania do tekstu i doskonalą umiejętność skupienia uwagi.

Zaletami projektu jest: wzrost zainteresowania książkami, wzrost poziomu czytania ze zrozumieniem, chęć szukania informacji i wybitnych ludziach.

Ksiazka dla malych i duzych ZSTurosn1 Ksiazka dla malych i duzych ZSTurosn2 Ksiazka dla malych i duzych ZSTurosn3 Ksiazka dla malych i duzych ZSTurosn4

Książka łączy pokolenia

Klasa III A od września realizowała projekt czytelniczy pod tytułem „Książka łączy pokolenia”. Celem projektu było:

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych

- wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej

- wyrabianie nawyku korzystania z bogactwa literatury pięknej

- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć

- rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej

- wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę

- rozwijanie współpracy z rodzicami

- wzbudzenie zainteresowania nowościami wydawniczymi zakupionymi do biblioteki szkolnej

W ramach projektu zapraszaliśmy do klasy na wspólne czytanie panią bibliotekarkę i rodziców, którzy prezentowali swoje ulubione książki z dzieciństwa. W ramach tych spotkań czytaliśmy my, wychowawczyni, rodzice i pani z biblioteki.

Na pierwszym spotkaniu mama Michała i Mateusza czytała baśń „Słowik” H. Ch. Andersena, kolejną baśń przeczytała wychowawczyni. Była to „Calineczka”. Na kolejnym spotkaniu poznaliśmy  przygody Reksia, które czytała mama Jasia. Dowiedzieliśmy się, że książka o przygodach zabawnego psa była wydana w latach dzieciństwa naszych dziadków. To znaczy, że czytali ją dziadkowie, rodzice i nas też zainteresowała. W ramach zajęć czytelniczych poznaliśmy „Pchłę Szachrajkę”, którą pięknie przeczytała mama Maksa. Wyjaśniła nam wiele niezrozumiałych pojęć oraz powiedziała, że lubi czytać teksty wierszowane z rymami.

Na podsumowanie projektu przybyła szkolna bibliotekarka z serią książek „Mali wielcy”. Zaprezentowała mam cztery krótkie pozycje z serii książek Mali Wielcy: „Steve Jobs”, „Pablo Picasso”, „Hans Christian Andersen” i „Albert Einstein”.

Ksiazka laczy pokolenia ZSTurosn1 Ksiazka laczy pokolenia ZSTurosn2 Ksiazka laczy pokolenia ZSTurosn3 Ksiazka laczy pokolenia ZSTurosn4 Ksiazka laczy pokolenia ZSTurosn5 Ksiazka laczy pokolenia ZSTurosn6

Wokół fantastyki- projekt czytelniczy

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa VII uczestniczyła w projekcie pt. Wokół fantastyki. Celem tego przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży do sięgnięcia po literaturę fantastyczną. Uczniowie mieli też okazję do doskonalenia swoich umiejętności językowych. Rozpoczęliśmy ten projekt od czytania fragmentów książki „Za niebieskimi drzwiami” M. Szczygielskiego  na godzinie wychowawczej i lekcji bibliotecznej. Uczniowie obejrzeli też film o tym samym tytule. Podsumowaniem projektu było wykonanie plakatu związanego z książką.

Zrealizowany projekt okazał się bardzo ciekawym i przydatnym działaniem edukacyjnym w które zaangażowało się bardzo wielu uczniów, zatem jego cel został osiągnięty. Może nie wszyscy ruszyli tłumnie do biblioteki, może nie wszyscy zainteresowali się książką, którą by można przeczytać, ale na pewno wszyscy będą wiedzieli dlaczego warto po nią sięgać i że z czytania nie wolno zrezygnować. 

Wokol fantastyki ZSTurosn1 Wokol fantastyki ZSTurosn2 Wokol fantastyki ZSTurosn3 Wokol fantastyki ZSTurosn4 

Projekt czytelniczy w klasie Ib „Zwierzęta- książkowi bohaterowie”

 Celem zajęć przeprowadzonych w  ramach projektu było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku korzystania z bogactwa literatury pięknej, a także wyrabiania nawyku częstego sięgania po książki.

Podczas zajęć dzieci słuchały czytanych książek, oceniały postawy bohaterów, formułowały odpowiedzi na pytania do tekstu, omawiały treść wysłuchanych utworów, doskonalili pamięć, zdolności kojarzenia i umiejętności skupienia uwagi, układały puzzle, jak również podejmowały działania plastyczne.

W czasie realizacji projektu były wykorzystane książki wypożyczone z zasobów  biblioteki szkolnej, takie jak: „Wyspa Wolności” , „O kotku, który bał się wszystkiego” E.- E. Schmitta, „Franklin i noc pod namiotem” P. Bourgeois i B. Clark, „Jaskinia nietoperza” T. Samojlika, „Kryjówka Krowy Matyldy” A. Steffensmeiera, „Koala, który się trzymał” R. Bright.

Efektami tego projektu był wzrost zainteresowania książkami, zmniejszenie liczby nieaktywnych czytelników, wzrost poziomu umiejętności czytania i czytania ze zrozumieniem, jak też umiejętność wyrażania własnej opinii o przeczytanej książce.

Projekt czytelniczy w klasie Ib ZSTurosn1 Projekt czytelniczy w klasie Ib ZSTurosn2 Projekt czytelniczy w klasie Ib ZSTurosn3 Projekt czytelniczy w klasie Ib ZSTurosn4 Projekt czytelniczy w klasie Ib ZSTurosn5 Projekt czytelniczy w klasie Ib ZSTurosn6

Kreatywnie o lekturze

Uczniowie klasy VI pod kierunkiem wychowawcy Pana Marka Łukaszuka zrealizowali projekt czytelniczy w ramach  Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa pod tytułem „Kreatywnie o lekturze”. Skupili się na lekturze Rafała Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. Celem projektu było propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, przeczytanie konkretnej pozycji, wyszukanie informacji potrzebnych do stworzenia lapbooka, dokonania selekcji informacji, wykorzystanie przygotowanych materiałów do stworzenia lapbooka, estetyczne i staranne wykonanie pracy plastyczno- technicznej, zaprezentowanie efektów pracy i dokonanie oceny swojej pracy, a także poznanie treści lektury. Przeprowadzony projekt zaowocował ciekawym i twórczym podejściem uczniów do omawianej książki. Lapbooki  posiadają nieograniczone walory edukacyjne: zbieranie do niego informacji pozwala na syntezowanie i porządkowanie wiedzy i to w różnych kategoriach (przegródki, kieszenie, zakładki). Wszystko to umożliwia uczniom szybsze zapamiętywanie i łatwe jej odtwarzanie.

Projekt czytelniczy realizowany w całej społeczności klasowej niewątpliwie przyczynił się do zdobywania kultury czytelniczej, pojmowania książki jako niezbędnego źródła informacji, wzrostu zainteresowania książkami, zmniejszeniem liczby nieaktywnych czytelników, wzrostu poziomu umiejętności czytania ze zrozumieniem, poznania zainteresowań czytelniczych uczniów, umiejętności wyrażania własnej opinii o przeczytanej książce i rekomendacji książki kolegom.            

 Kreatywnie o lekturze ZSTurosn1 1 Kreatywnie o lekturze ZSTurosn2 1 Kreatywnie o lekturze ZSTurosn3 1 Kreatywnie o lekturze ZSTurosn4 1

“Z wizytą u Mikołajka” projekt czytelniczy kl. IV a

Uczniowie kl. IV a w ramach projektu czytelniczego realizowanego w naszej szkole przygotowali lapbook, czyli interaktywną książkę prezentującą przygody Mikołajka. Celem projektu była promocja czytelnictwa, przekazywanie między innymi w ciekawy sposób treści, rozwijanie umiejętności planowania swoich działań. Uczniowie uczyli się także jak korzystać ze zdobytych informacji, rozwijali kreatywność, a także wykazali się zdolnościami manualnymi i umiejętnościami zdobytymi na lekcjach j. polskiego, plastyce.
Wychowawca kl. IV a
Grażyna Dryl

zdjęcie nr1 Z wizytą u Mikołajka zdjęcie nr 2 Z wizytą u Mikołajka zdjecie nr 3 Z wizytą u Mikołajka zdjęcie nr4 Z wizytą u Mikołajka zdjęcie nr5 Z wizytą u Mikołajka zdjęcie nr6 Z wizytą u Mikołajka zdjęcie nr7 Z wizytą u Mikołajka zdjęcie nr8 Z wizytą u Mikołajka zdjęcie nr 9 Z wizytą u Mikołajka zdjęcie nr 10 Z wizytą u Mikołajka zdjęcie nr11 Z wizytą u Mikołajka

 

,,Książka nas łączy”

W klasie 2a był realizowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego powstał projekt ,,Książka nas łączy”.

Głównymi celami realizacji projektu było:

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

- Doskonalenie umiejętności językowych i plastycznych.

- Integrowanie się ze starszymi uczniami szkoły.

Podjęto następujące działania:

- W każdy poniedziałek przychodzili uczniowie klasy piątej i czytali książki z serii ,,Mali Wielcy”.

- Po wysłuchaniu czytanego tekstu odbywała się rozmowa o działalności i twórczości wielkich postaci takich jak: Matka Teresa, Hans Christian Andersen, Agata Christie,

Albert Einstein, Astrid Lindgren oraz dyskusja na temat: ,,Czego możemy uczyć się od wielkich ludzi”.

- Następnie uczniowie ilustrowali fragmenty książek.

Po zebraniu prac plastycznych powstał album pt. ,,Poznajemy wielkich ludzi”.

Zajęcia były prowadzone przez starszych uczniów pod kierunkiem wychowawcy klasy IIa, Pani Danuty Dryl.

Ksiazka nas laczy ZSTurosn1 Ksiazka nas laczy ZSTurosn2 Ksiazka nas laczy ZSTurosn3 Ksiazka nas laczy ZSTurosn4 Ksiazka nas laczy ZSTurosn5 Ksiazka nas laczy ZSTurosn6

 

 

 

 

czytelnik

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2023 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W ramach wsparcia szkoła otrzymała 15 000 zł, a przedszkole 3750zł. Otrzymane środki finansowe zgodnie z celem programu zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.

 

Projektu czytelniczy:

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 

INFORMACJE O PROGRAMIE

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej realizuje projekt- Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa na lata 2016-2020 Priorytet 3:Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem tego programu jest wzmocnienie: zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa; wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.

W ramach Programu zakupiono 840 książek i 16 audiobooków na kwotę 15000,00zł, z czego 492 to lektury. Są to pozycje wzbogacające zasoby biblioteki szkolnej i pozostające w sferze zainteresowania uczniów, jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

koordynator projektu:

nauczyciel bibliotekarz

Katarzyna Purta

"Ciekawe działania biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

 

_____________________________________________

DRODZY RODZICE!

Biblioteka szkolna otrzymała w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotację na zakup nowości wydawniczych. Program ten przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Po konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządami Uczniowskimi i uczniami z poszczególnych klas zakupiono książki, które są atrakcyjne dla dzieci młodzieży, w większości to bestsellerowe pozycje.

Drodzy Rodzice, prosimy Was gorąco, abyście zachęcali swoje dzieci do wypożyczania i czytania tych książek. Młodzi ludzie, w którcaych zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym wychowankom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka podkreślają wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych.

Koncentracja

Ćwiczenie koncentracji uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne do prawidłowego rozwoju intelektualnego. Czytanie pomaga wydłużać czas koncentracji, szczególnie na tych zadaniach, które wymagają niepodzielności uwagi.

Odpoczynek

Są dzieci, które mają spore trudności ze zrelaksowaniem się, wyciszeniem i odpoczynkiem od nadmiaru stymulacji i wrażeń. Bywają przez to nadmiernie pobudzone i chaotyczne w działaniu. Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnym dzieciom ciszę.

Inteligencja emocjonalna

Samodzielne czytanie wymaga od dziecka podjęcia wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). Wymaga w dziecku cierpliwość i umiejętność czekania na nagrodę odroczoną w czasie. Nauka samodzielnego czytania jest częścią mądrego wychowania, polegającego między innymi na stworzeniu klimatu, w którym nie wszystko musi być szybko, natychmiast. Kształtuje postawę cierpliwości, skupienia i refleksji nad tym, co się robi.

Emocje

Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy z rodzicami czy rówieśnikami na ważne dla dziecka tematy. Czytanie odpowiednich książek jest polecane jako forma leczenia psychoterapeutycznego dzieci nieśmiałych, nadmiernie agresywnych, z szeroko pojętymi trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym. Książka może pomóc zarówno w poznaniu sytuacji, z którymi dziecko się nie zetknęło, jak też posłużyć za temat rozmowy o trudnych emocjach, których samo doświadcza. Czytanie uczy empatii i wrażliwości.

Komunikacja

Czytanie rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli, uczy rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania myślenia. Czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli.

 

nauczyciel bibliotekarz

Katarzyna Purta

 

,,W świątecznym nastroju”- konkurs recytatorski

 14 grudnia 2017 r. w ramach Narodowego Programu Czytelniczego i we współpracy z uczniami klasy VI odbył się klasowy konkurs recytatorski pt. ,,W świątecznym nastroju”.

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno języka ojczystego naszych uczniów oraz rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich. Przebiegał on nieco inaczej niż dotychczasowe konkursy w naszej szkole.

W jury zasiedli uczniowie klasy VI w składzie: Michał Dziemianko, Miłosz Jakim, Amelia Mielech. Komisja oceniała: pamięciowe opanowanie wiersza, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Miała  ona trudne zadanie. Uczniowie klasy drugiej przy rozświetlonej choince recytowali piękne wiersze o tematyce związanej  ze świętami Bożego Narodzenia. Każdy występ naszych małych artystów był nagradzany gromkimi brawami. Po burzliwej  naradzie jury ustaliło:

 

I  Julia Dryl  i Natalia Horodeńska

II  Amelia Maciejczuk i Klaudia Jabłońska

III  Jan  Mateusz Redliński

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczniowie też zostali obdarowani drobnymi  upominkami.  Dziękujemy klasie drugiej za świetne przygotowanie się do konkursu, a klasie szóstej za ciężką pracę w komisji konkursowej.

 

 

Organizatorzy: Danuta Dryl i Dorota Rygorczuk

 

 

 

Głównym zadaniem realizacji Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa w klasie drugiej było rozwijanie zainteresowań literackich oraz popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci.

Osiągnięciu tych celów służyła akcja ,,Poranki z książką”.  Staraliśmy się codziennie czytać  lektury oraz książki z serii detektywistycznej. Czytali sami uczniowie, wychowawczyni, pani Kasia – bibliotekarka, rodzice, w czwartki uczniowie klasy VI.  Dzieci kontynuują  czytanie  w domu  pod okiem rodziców w ramach akcji ,,Czytam 20 minut dziennie – codziennie”. Te działania odnotowują w dzienniczku czytelniczym.

W październiku powstał kącik czytelniczy ,,Moje ulubione książki”. Dzieci chętnie tam przebywają  w czasie przerwy między zajęciami.

W listopadzie  uczniowie  ilustrowali fragmenty  swoich ulubionych książek.

14 grudnia odbędzie się  konkurs recytatorski pt. ,,W świątecznym nastroju” z udziałem klasy VI.

Dziękuję szóstoklasistom i wychowawczyni – pani Dorocie Rygorczuk za miłą współpracę.

Życzę, aby czytelniczy zapał  trwał cały rok szkolny.

 

Przygotowała: Danuta Dryl

 

 

 

Działania w klasie III A gimnazjum w ramach realizacji projektu czytelniczego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wychowawca : Grażyna Dryl

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ CZYTELNICZYM DETEKTYWEM,CZYLI DETEKTYW HERKULES PORIOT NA TROPIE”

W ramach projektu propagującego czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, uczniowie klasy IIIA  stworzyli grę czytelniczą opartą na lekturze znanej powieściopisarki Agaty Christie pt. „12 prac Herkulesa”, do współzawodnictwa zaprosili kolegów z klasy IIIB gimnazjum.

Pierwszym etapem powstawania gry było opracowanie przez część zespołu klasowego zestawu pytań. Następnie klasowi plastycy stworzyli tematyczną planszę z wizerunkiem bohaterów z książki.

Po przygotowaniu materiałów przystąpiono do kolejnej części realizacji projektu, a mianowicie wyborem 3- osobowych grup z obu klas oraz ukryciu numerków po całej szkole z zaszyfrowanymi  pytaniami.

W końcu przyszedł czas na grę. Wszyscy uczestnicy zebrali się w czytelni szkolnej. Po objaśnieniu zasad, drużyny przystąpiły do poszukiwania  kartek z wylosowanymi wcześniej liczbami. Po odnalezieniu ukrytego, w najgłębszych zakamarkach szkoły, ukrytego „skarbu” uczestnicy otrzymywali pytania. Prawidłowa odpowiedź pozwalała na rzut kostką i poruszaniu się do przodu na planszy w kierunku mety.

Było dużo biegania, ale przecież ruch  wyrabia naszą kondycję fizyczną, główkowania nad trudnymi zagadkami z lektury – to pobudzało uczestników do myślenia, a przede wszystkim śmiechu, pobudzającego endorfiny szczęścia. Nawet dogrywka nie wyłoniła zwycięzcy. Ekspertami „12 prac Herkulesa” oraz najlepszymi detektywami okazały się dwie drużyny.

Jak widać lektury przydają się nie tylko na lekcjach.

 

Podsumowanie klasowego projektu odbyło się na godzinie wychowawczej.

Sprawozdawcy projektu: Ilona Kamińska, Katarzyna Łuniewska, Karolina Czech.

 

 

 

ULUBIONE KSIĄŻECZKI KLASY III b

            Listopad przeznaczyliśmy na prezentację ulubionych książek. Wszyscy uczniowie wskazali swoją najbardziej lubianą książkę. Każdy mógł zaprezentować ją w dowolny sposób: opowiedzieć, przeczytać fragment lub zrobić plakat zachęcający do przeczytania. Zbieraliśmy też informacje na temat ulubionych książek z dzieciństwa rodziców. Kilkoro z nich zaprezentowało swoje książeczki osobiście. Jako pierwszy z rodziców mówił o swojej książeczce„ Jak Wojtek został strażakiem” Cz. Janczarskiego pan Piotr Śladowski, tata Szymona. Okazała się ona inspiracją do wyboru zawodu w życiu dorosłym. Pan Piotr jest obecnie strażakiem, ratuje innym życie, zawsze gotowy do niesienia pomocy poszkodowanym.

21 listopada mama Majki Jaworskiej - pani Ania przyniosła „Baśnie” H. Ch. Andersena. Pani Ania lubi wszystkie baśnie i bajki. W dzieciństwie najbardziej podobała się jej „Calineczka”. Później pani Ewa Czaczkowska – mama Bartka zaskoczyła nas swoimi książkami. Nastawialiśmy się na bajeczki, ciekawe przygody, a pani Ewa zaprezentowała nam „Biblię” dla dzieci oraz elementarz „Litery”, czyli książkę, z której uczyła się czytać jako pierwszoklasista. Uważa ją za najwspanialszą i do dziś szanuje i ma w swoich pamiątkach. Najbardziej ceniona książka z dzieciństwa wychowawczyni klasy III b to przestrzenne wydanie „Bajki o rybaku, jego żonie i złotej rybce”. 24 listopada po wystąpieniu wszystkich uczniów zrobiliśmy wystawkę prac plastycznych, a najbardziej lubiane książeczki ustawiliśmy w klasie na półce, by wszyscy mogli je spokojnie i dokładnie obejrzeć.

Uczniowie III b z wychowawczynią

 

 

 

Działania w klasie I

w ramach realizacji projektu czytelniczego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

   Wychowawczyni: p.Dorota Poślada

  Głównym celem tych działań jest wyrobienie u dzieci nawyków czytelniczych, doskonalenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań poprzez lekturę, włączenie rodziców w życie szkoły.

  W klasie pierwszej przeprowadzono akcję czytania dzieciom przez rodziców. Chętni uczniowie mieli możliwość wypożyczenia nowej książeczki do domu i czytania jej głośno wspólnie z członkami rodziny.  Wszyscy chętnie włączyli się do akcji.

  29 września odbyło się czytanie lektury przez panią bibliotekarkę w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

 

Dzieci zaprojektowały również kapelusz „pani wrony” po wysłuchaniu czytanej przez wychowawczynię lektury pt. „Kapelusz Pani Wrony”.

 

  Większość uczniów z klasy I już świetnie czyta i korzysta z biblioteki szkolnej wypożyczając książki.

  W listopadzie odbyły się również zajęcia biblioteczne, podczas których Pani Kasia – szkolna bibliotekarka - zapoznała dzieci z zasadami korzystania z biblioteki i czytelni oraz przedstawiła im  zbiór nowych książek zakupionych w ramach projektu.

 

 

 

 

CZYTELNICZY PAŹDZIERNIK W KLASIE III B SP

 

            W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa IIIb Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Turośni Kościelnej zobowiązała się do pilnego codziennego czytania książek w miesiącu październiku. Każdego dnia (poza poniedziałkiem) na pierwszej godzinie lekcyjnej czytaliśmy głośno przez 15 minut wybrane lektury i książki przeznaczone dla klasy trzeciej. Naszą akcję wsparli rodzice. W miarę możliwości przychodzili rano do klasy i pięknie  czytali. Zadanie rozpoczęliśmy  29 września czyli w  Dniu Głośnego Czytania. Pierwsza lekturę „Piątka z Zakątka” czytała mama Piotra Zaniewskiego. Pani Bożena jest pielęgniarką w szpitalu dziecięcym i ma stały kontakt z dziećmi. W wolnych chwilach czyta małym pacjentom książeczki by chociaż na chwilkę zapomniały o bólu i chorobie. Na lekcji wspaniale przeczytała kilka rozdziałów książki K. Drzewieckiej „Piątka z Zakątka”, które zainspirowały nas do dalszego czytania. Powiedziała też, że czytanie to piękna i niezbędna w życiu umiejętność.

 

Kilka kolejnych rozdziałów przeczytaliśmy sami.

 

11 października czytała z nami pani Kasia Śladowska – mama Szymona. Głos pani Kasi pięknie obrazował wojenne losy mieszkańców stolicy opisane w lekturze „Piątka z Zakątka”.

 

 

Następnego dnia przybyły na poranne czytanie mamy Piotrka Sobolewskiego i Majki Jaworskiej. Panie Anie opowiedziały głosem bociana Kajtka jego przygody na wiejskim podwórku w gospodarstwie Orczyków. Czytały rozdziały dotyczące prac polowych oraz suszenia i przetwarzania lnu opisane w lekturze „Kajtkowe przygody” M. Kownackiej.

 

13 października dalsze losy Kajtka czytały mamy Bartka Czaczkowskiego i Oli Choińskiej. Piękna interpretacja pani Ewy i pani Marzeny sprawiły, że myślami przenieśliśmy się w przeszłość i obserwowaliśmy z bocianem kiszenie kapusty, cerowanie lnianych worków oraz czekaliśmy na powrót bocianiej rodziny na wiejskie strzechy.

 

Na wspólnym czytaniu był z nami żołnierz. 24 października pan Grzegorz Choiński – tata Oli czytał razem z nami lekturę  „Oto jest Kasia” M. Jaworczakowej. Choci

ż treść książki  nie pasowała do żołnierskiego munduru pan Grzegorz dzielnie się spisał. Udowodnił nam, że żadne zadanie nie jest trudne. Żołnierz wykona każde polecenie, prośbę i rozkaz. Klasa III b bierze przykład i postara się sprostać szkolnym obowiązkom.

 

 

W ostatnim dniu października mieliśmy okazję posłuchać fragmentów książki „Oto jest Kasia” czytanej przez panią Magdalenę Zimnoch. Mama Arka spokojnym głosem opisywała zachowanie Kasi wśród szkolnych koleżanek.

 

 

W październiku uczniowie klasy III b gościli na zajęciach panią bibliotekarkę. Pani Kasia przeprowadziła z nami grę na temat znajomości popularnych książek, ciekawych bohaterów oraz autorów literatury dziecięcej. Mieliśmy świetną okazję do zabawy i wykazania się naszą wiedzą oraz uważnym czytaniem.

 

 

 Pamiętaliśmy też o tym, że październik jest miesiącem bibliotek szkolnych i z tej okazji zrobiliśmy na zajęciach laurki dla biblioteki. Nasze starania zostały docenione. W konkursie na laurkę zdobyliśmy II i III miejsce. Gratulujemy Oli i Piotrkowi S.

 

klasa IIIb z wychowawczynią

 

 

 

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w klasie IIIa

Uczniowie klasy IIIa w wieloraki sposób poszerzają swoje umiejętności czytelnicze, realizując tym samym założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Klasa co czwartek wypożycza nowe pozycje zasobów bibliotecznych naszej szkoły, kilka razy w miesiącu wysłuchuje pięknych wierszy i opowiadań czytanych przez zapraszanych gości, 2 razy w tygodniu czyta głośno i samodzielnie lektury podczas „Poranków z lekturą”. Poza wymienionymi działaniami klasa uczestniczy we wszystkich konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną, rywalizuje również w klasowym konkursie czytelniczym „Książę Czytelnik” i „Księżniczka Czytelniczka” oraz wymienia spostrzeżenia na temat przeczytanych lektur w listach z klasą korespondencyjną.