czytelnik

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2023 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W ramach wsparcia szkoła otrzymała 15 000 zł, a przedszkole 3750zł. Otrzymane środki finansowe zgodnie z celem programu zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.

 

Projektu czytelniczy:

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 

INFORMACJE O PROGRAMIE

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej realizuje projekt- Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa na lata 2016-2020 Priorytet 3:Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem tego programu jest wzmocnienie: zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa; wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.

W ramach Programu zakupiono 840 książek i 16 audiobooków na kwotę 15000,00zł, z czego 492 to lektury. Są to pozycje wzbogacające zasoby biblioteki szkolnej i pozostające w sferze zainteresowania uczniów, jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

koordynator projektu:

nauczyciel bibliotekarz

Katarzyna Purta

"Ciekawe działania biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

 

_____________________________________________

DRODZY RODZICE!

Biblioteka szkolna otrzymała w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotację na zakup nowości wydawniczych. Program ten przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Po konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządami Uczniowskimi i uczniami z poszczególnych klas zakupiono książki, które są atrakcyjne dla dzieci młodzieży, w większości to bestsellerowe pozycje.

Drodzy Rodzice, prosimy Was gorąco, abyście zachęcali swoje dzieci do wypożyczania i czytania tych książek. Młodzi ludzie, w którcaych zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym wychowankom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka podkreślają wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych.

Koncentracja

Ćwiczenie koncentracji uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne do prawidłowego rozwoju intelektualnego. Czytanie pomaga wydłużać czas koncentracji, szczególnie na tych zadaniach, które wymagają niepodzielności uwagi.

Odpoczynek

Są dzieci, które mają spore trudności ze zrelaksowaniem się, wyciszeniem i odpoczynkiem od nadmiaru stymulacji i wrażeń. Bywają przez to nadmiernie pobudzone i chaotyczne w działaniu. Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnym dzieciom ciszę.

Inteligencja emocjonalna

Samodzielne czytanie wymaga od dziecka podjęcia wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). Wymaga w dziecku cierpliwość i umiejętność czekania na nagrodę odroczoną w czasie. Nauka samodzielnego czytania jest częścią mądrego wychowania, polegającego między innymi na stworzeniu klimatu, w którym nie wszystko musi być szybko, natychmiast. Kształtuje postawę cierpliwości, skupienia i refleksji nad tym, co się robi.

Emocje

Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy z rodzicami czy rówieśnikami na ważne dla dziecka tematy. Czytanie odpowiednich książek jest polecane jako forma leczenia psychoterapeutycznego dzieci nieśmiałych, nadmiernie agresywnych, z szeroko pojętymi trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym. Książka może pomóc zarówno w poznaniu sytuacji, z którymi dziecko się nie zetknęło, jak też posłużyć za temat rozmowy o trudnych emocjach, których samo doświadcza. Czytanie uczy empatii i wrażliwości.

Komunikacja

Czytanie rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli, uczy rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania myślenia. Czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli.

 

nauczyciel bibliotekarz

Katarzyna Purta

 

,,W świątecznym nastroju”- konkurs recytatorski

 14 grudnia 2017 r. w ramach Narodowego Programu Czytelniczego i we współpracy z uczniami klasy VI odbył się klasowy konkurs recytatorski pt. ,,W świątecznym nastroju”.

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno języka ojczystego naszych uczniów oraz rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich. Przebiegał on nieco inaczej niż dotychczasowe konkursy w naszej szkole.

W jury zasiedli uczniowie klasy VI w składzie: Michał Dziemianko, Miłosz Jakim, Amelia Mielech. Komisja oceniała: pamięciowe opanowanie wiersza, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Miała  ona trudne zadanie. Uczniowie klasy drugiej przy rozświetlonej choince recytowali piękne wiersze o tematyce związanej  ze świętami Bożego Narodzenia. Każdy występ naszych małych artystów był nagradzany gromkimi brawami. Po burzliwej  naradzie jury ustaliło:

 

I  Julia Dryl  i Natalia Horodeńska

II  Amelia Maciejczuk i Klaudia Jabłońska

III  Jan  Mateusz Redliński

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczniowie też zostali obdarowani drobnymi  upominkami.  Dziękujemy klasie drugiej za świetne przygotowanie się do konkursu, a klasie szóstej za ciężką pracę w komisji konkursowej.

 

 

Organizatorzy: Danuta Dryl i Dorota Rygorczuk

 

 

 

Głównym zadaniem realizacji Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa w klasie drugiej było rozwijanie zainteresowań literackich oraz popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci.

Osiągnięciu tych celów służyła akcja ,,Poranki z książką”.  Staraliśmy się codziennie czytać  lektury oraz książki z serii detektywistycznej. Czytali sami uczniowie, wychowawczyni, pani Kasia – bibliotekarka, rodzice, w czwartki uczniowie klasy VI.  Dzieci kontynuują  czytanie  w domu  pod okiem rodziców w ramach akcji ,,Czytam 20 minut dziennie – codziennie”. Te działania odnotowują w dzienniczku czytelniczym.

W październiku powstał kącik czytelniczy ,,Moje ulubione książki”. Dzieci chętnie tam przebywają  w czasie przerwy między zajęciami.

W listopadzie  uczniowie  ilustrowali fragmenty  swoich ulubionych książek.

14 grudnia odbędzie się  konkurs recytatorski pt. ,,W świątecznym nastroju” z udziałem klasy VI.

Dziękuję szóstoklasistom i wychowawczyni – pani Dorocie Rygorczuk za miłą współpracę.

Życzę, aby czytelniczy zapał  trwał cały rok szkolny.

 

Przygotowała: Danuta Dryl

 

 

 

Działania w klasie III A gimnazjum w ramach realizacji projektu czytelniczego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wychowawca : Grażyna Dryl

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ CZYTELNICZYM DETEKTYWEM,CZYLI DETEKTYW HERKULES PORIOT NA TROPIE”

W ramach projektu propagującego czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, uczniowie klasy IIIA  stworzyli grę czytelniczą opartą na lekturze znanej powieściopisarki Agaty Christie pt. „12 prac Herkulesa”, do współzawodnictwa zaprosili kolegów z klasy IIIB gimnazjum.

Pierwszym etapem powstawania gry było opracowanie przez część zespołu klasowego zestawu pytań. Następnie klasowi plastycy stworzyli tematyczną planszę z wizerunkiem bohaterów z książki.

Po przygotowaniu materiałów przystąpiono do kolejnej części realizacji projektu, a mianowicie wyborem 3- osobowych grup z obu klas oraz ukryciu numerków po całej szkole z zaszyfrowanymi  pytaniami.

W końcu przyszedł czas na grę. Wszyscy uczestnicy zebrali się w czytelni szkolnej. Po objaśnieniu zasad, drużyny przystąpiły do poszukiwania  kartek z wylosowanymi wcześniej liczbami. Po odnalezieniu ukrytego, w najgłębszych zakamarkach szkoły, ukrytego „skarbu” uczestnicy otrzymywali pytania. Prawidłowa odpowiedź pozwalała na rzut kostką i poruszaniu się do przodu na planszy w kierunku mety.

Było dużo biegania, ale przecież ruch  wyrabia naszą kondycję fizyczną, główkowania nad trudnymi zagadkami z lektury – to pobudzało uczestników do myślenia, a przede wszystkim śmiechu, pobudzającego endorfiny szczęścia. Nawet dogrywka nie wyłoniła zwycięzcy. Ekspertami „12 prac Herkulesa” oraz najlepszymi detektywami okazały się dwie drużyny.

Jak widać lektury przydają się nie tylko na lekcjach.

 

Podsumowanie klasowego projektu odbyło się na godzinie wychowawczej.

Sprawozdawcy projektu: Ilona Kamińska, Katarzyna Łuniewska, Karolina Czech.

 

 

 

ULUBIONE KSIĄŻECZKI KLASY III b

            Listopad przeznaczyliśmy na prezentację ulubionych książek. Wszyscy uczniowie wskazali swoją najbardziej lubianą książkę. Każdy mógł zaprezentować ją w dowolny sposób: opowiedzieć, przeczytać fragment lub zrobić plakat zachęcający do przeczytania. Zbieraliśmy też informacje na temat ulubionych książek z dzieciństwa rodziców. Kilkoro z nich zaprezentowało swoje książeczki osobiście. Jako pierwszy z rodziców mówił o swojej książeczce„ Jak Wojtek został strażakiem” Cz. Janczarskiego pan Piotr Śladowski, tata Szymona. Okazała się ona inspiracją do wyboru zawodu w życiu dorosłym. Pan Piotr jest obecnie strażakiem, ratuje innym życie, zawsze gotowy do niesienia pomocy poszkodowanym.

21 listopada mama Majki Jaworskiej - pani Ania przyniosła „Baśnie” H. Ch. Andersena. Pani Ania lubi wszystkie baśnie i bajki. W dzieciństwie najbardziej podobała się jej „Calineczka”. Później pani Ewa Czaczkowska – mama Bartka zaskoczyła nas swoimi książkami. Nastawialiśmy się na bajeczki, ciekawe przygody, a pani Ewa zaprezentowała nam „Biblię” dla dzieci oraz elementarz „Litery”, czyli książkę, z której uczyła się czytać jako pierwszoklasista. Uważa ją za najwspanialszą i do dziś szanuje i ma w swoich pamiątkach. Najbardziej ceniona książka z dzieciństwa wychowawczyni klasy III b to przestrzenne wydanie „Bajki o rybaku, jego żonie i złotej rybce”. 24 listopada po wystąpieniu wszystkich uczniów zrobiliśmy wystawkę prac plastycznych, a najbardziej lubiane książeczki ustawiliśmy w klasie na półce, by wszyscy mogli je spokojnie i dokładnie obejrzeć.

Uczniowie III b z wychowawczynią

 

 

 

Działania w klasie I

w ramach realizacji projektu czytelniczego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

   Wychowawczyni: p.Dorota Poślada

  Głównym celem tych działań jest wyrobienie u dzieci nawyków czytelniczych, doskonalenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań poprzez lekturę, włączenie rodziców w życie szkoły.

  W klasie pierwszej przeprowadzono akcję czytania dzieciom przez rodziców. Chętni uczniowie mieli możliwość wypożyczenia nowej książeczki do domu i czytania jej głośno wspólnie z członkami rodziny.  Wszyscy chętnie włączyli się do akcji.

  29 września odbyło się czytanie lektury przez panią bibliotekarkę w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

 

Dzieci zaprojektowały również kapelusz „pani wrony” po wysłuchaniu czytanej przez wychowawczynię lektury pt. „Kapelusz Pani Wrony”.

 

  Większość uczniów z klasy I już świetnie czyta i korzysta z biblioteki szkolnej wypożyczając książki.

  W listopadzie odbyły się również zajęcia biblioteczne, podczas których Pani Kasia – szkolna bibliotekarka - zapoznała dzieci z zasadami korzystania z biblioteki i czytelni oraz przedstawiła im  zbiór nowych książek zakupionych w ramach projektu.

 

 

 

 

CZYTELNICZY PAŹDZIERNIK W KLASIE III B SP

 

            W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa IIIb Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Turośni Kościelnej zobowiązała się do pilnego codziennego czytania książek w miesiącu październiku. Każdego dnia (poza poniedziałkiem) na pierwszej godzinie lekcyjnej czytaliśmy głośno przez 15 minut wybrane lektury i książki przeznaczone dla klasy trzeciej. Naszą akcję wsparli rodzice. W miarę możliwości przychodzili rano do klasy i pięknie  czytali. Zadanie rozpoczęliśmy  29 września czyli w  Dniu Głośnego Czytania. Pierwsza lekturę „Piątka z Zakątka” czytała mama Piotra Zaniewskiego. Pani Bożena jest pielęgniarką w szpitalu dziecięcym i ma stały kontakt z dziećmi. W wolnych chwilach czyta małym pacjentom książeczki by chociaż na chwilkę zapomniały o bólu i chorobie. Na lekcji wspaniale przeczytała kilka rozdziałów książki K. Drzewieckiej „Piątka z Zakątka”, które zainspirowały nas do dalszego czytania. Powiedziała też, że czytanie to piękna i niezbędna w życiu umiejętność.

 

Kilka kolejnych rozdziałów przeczytaliśmy sami.

 

11 października czytała z nami pani Kasia Śladowska – mama Szymona. Głos pani Kasi pięknie obrazował wojenne losy mieszkańców stolicy opisane w lekturze „Piątka z Zakątka”.

 

 

Następnego dnia przybyły na poranne czytanie mamy Piotrka Sobolewskiego i Majki Jaworskiej. Panie Anie opowiedziały głosem bociana Kajtka jego przygody na wiejskim podwórku w gospodarstwie Orczyków. Czytały rozdziały dotyczące prac polowych oraz suszenia i przetwarzania lnu opisane w lekturze „Kajtkowe przygody” M. Kownackiej.

 

13 października dalsze losy Kajtka czytały mamy Bartka Czaczkowskiego i Oli Choińskiej. Piękna interpretacja pani Ewy i pani Marzeny sprawiły, że myślami przenieśliśmy się w przeszłość i obserwowaliśmy z bocianem kiszenie kapusty, cerowanie lnianych worków oraz czekaliśmy na powrót bocianiej rodziny na wiejskie strzechy.

 

Na wspólnym czytaniu był z nami żołnierz. 24 października pan Grzegorz Choiński – tata Oli czytał razem z nami lekturę  „Oto jest Kasia” M. Jaworczakowej. Choci

ż treść książki  nie pasowała do żołnierskiego munduru pan Grzegorz dzielnie się spisał. Udowodnił nam, że żadne zadanie nie jest trudne. Żołnierz wykona każde polecenie, prośbę i rozkaz. Klasa III b bierze przykład i postara się sprostać szkolnym obowiązkom.

 

 

W ostatnim dniu października mieliśmy okazję posłuchać fragmentów książki „Oto jest Kasia” czytanej przez panią Magdalenę Zimnoch. Mama Arka spokojnym głosem opisywała zachowanie Kasi wśród szkolnych koleżanek.

 

 

W październiku uczniowie klasy III b gościli na zajęciach panią bibliotekarkę. Pani Kasia przeprowadziła z nami grę na temat znajomości popularnych książek, ciekawych bohaterów oraz autorów literatury dziecięcej. Mieliśmy świetną okazję do zabawy i wykazania się naszą wiedzą oraz uważnym czytaniem.

 

 

 Pamiętaliśmy też o tym, że październik jest miesiącem bibliotek szkolnych i z tej okazji zrobiliśmy na zajęciach laurki dla biblioteki. Nasze starania zostały docenione. W konkursie na laurkę zdobyliśmy II i III miejsce. Gratulujemy Oli i Piotrkowi S.

 

klasa IIIb z wychowawczynią

 

 

 

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w klasie IIIa

Uczniowie klasy IIIa w wieloraki sposób poszerzają swoje umiejętności czytelnicze, realizując tym samym założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Klasa co czwartek wypożycza nowe pozycje zasobów bibliotecznych naszej szkoły, kilka razy w miesiącu wysłuchuje pięknych wierszy i opowiadań czytanych przez zapraszanych gości, 2 razy w tygodniu czyta głośno i samodzielnie lektury podczas „Poranków z lekturą”. Poza wymienionymi działaniami klasa uczestniczy we wszystkich konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną, rywalizuje również w klasowym konkursie czytelniczym „Książę Czytelnik” i „Księżniczka Czytelniczka” oraz wymienia spostrzeżenia na temat przeczytanych lektur w listach z klasą korespondencyjną.