KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

W Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

 

rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno

- wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

20 stycznia  - 2 lutego 2020 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

 

21 kwietnia 2020 r.– język polski (wtorek)

22 kwietnia 2020 r. – matematyka (środa)

23 kwietnia 2020 r. – język obcy nowożytny (czwartek)

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno

-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

7.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 stycznia 2020 r. (czwartek)

3 stycznia 2020 r. (piątek)

24 kwietnia 2020 r. (piątek)

30 kwietnia 2020 r. (czwartek)

12 czerwca 2020 (piątek)