KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

W Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

 

rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno

- wychowawczych

1 września 2021 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

3.

Ferie zimowe

24 stycznia  - 6 lutego 2022  r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

 

24 maja 2022 r.– język polski (wtorek)

25 maja 2022 r. – matematyka (środa)

26 maja 2022 r. – język obcy nowożytny (czwartek)

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno

-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

7.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

15 października 2021 r. (piątek)

12 listopada 2021 r.(piątek)

7 stycznia 2022 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

17 czerwca 2022 (piątek)