Aktualności Szkoła Podstawowa

Koniec roku szkolnego, zwykle najbardziej wyczekiwany dzień przez uczniów…

Rozdanie świadectw, zakończenie roku i pożegnanie szkoły na dwa miesiące wakacyjne wyglądało inaczej niż zwykle w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej. 26 czerwca pożegnano klasę VIII, która pojawiła się w szkole na chwilę, aby odebrać swoje świadectwa, tak ważne dla ich przyszłości.

Świadectwa klas młodszych od pierwszej klasy do VII włącznie, zostały odebrane przez rodziców 29 oraz 30 czerwca.

Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy bezpiecznych wakacji!

Patrzymy w przyszłość z wielkim optymizmem i mamy nadzieję, że zabrzmi ten tradycyjny dzwonek pierwszego września, a nasza szkoła zapełni się uczniami, którzy z utęsknieniem czekają na powrót do niej.

 

  Opr. G. D.

Po raz ostatni, 26 czerwca, usłyszeli szkolny dzwonek ósmoklasiści Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, którzy przybyli do szkoły po odbiór świadectw. Trochę w odmiennej scenerii, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, żegnali się z murami swojej szkoły.

Na początku spotkania Pani Dyrektor Szkoły p. Ewa Chrabołowska podsumowała rok szkolny, który w tym roku był szczególny, następnie zwróciła się do już absolwentów, życząc im spotkania na swojej dalszej  drodze tylko dobrych ludzi.

Podczas tej uroczystości wręczono nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali średnią 4,75 i wyżej, jak również z rąk z Pana Grzegorza Jakucia uczennica Amelia Mielech odebrała nagrodę Wójta Gminy Turośń Kościelna. Jest to szczególne wyróżnienie, przyznawane co roku uczniom, którzy wyróżniali się kreatywnością, pracowali na rzecz innych ludzi, godnie reprezentowali szkołę i gminę.  

Po części oficjalnej, uczniowie pozostali jeszcze kilka chwil z wychowawcą p. Dorotą Rygorczuk, aby się pożegnać i podziękować za wspólną pracę.

Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej informuje,

iż z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz bezpieczeństwo uczniów,

nie odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Odbiór świadectw i zwrot podręczników przebiegać będzie zgodnie z niżej przedstawionymi wytycznymi i harmonogramem.

1. Odbiór świadectw kl. VIII jest obowiązkowy. Zapraszamy uczniów dn. 26.06.2020 r. o godz. 9.00 na aulę szkoły.

2. Świadectwa dla uczniów kl. I-VII będą wydawane rodzicom według przedstawionego harmonogramu w oknie biblioteki szkolnej (przy wejściu B, obok sklepiku).

  • Według tego samego harmonogramu prosimy o zwrot podręczników (w oknie czytelni) i użyczonych przez szkołę laptopów (wejście do budynku szkoły podstawowej A).
  • Rodzic zgłaszający się po odbiór świadectwa powinien posiadać długopis w celu podpisania odbioru i maskę ochronną. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości w przypadku oczekiwania w kolejce.
  • Wszystkie podręczniki powinny być zapakowane w reklamówkę, podpisane imieniem, nazwiskiem, klasą dziecka i podane nauczycielowi bibliotekarzowi w oknie czytelni szkolnej.

3. Rodzice, którzy nie mają możliwości przyjścia w wyznaczonym dniu i godzinie mogą zgłosić się 30 czerwca w godz. 14:00- 15:30.

 

Klasa

Data

Godzina

I

            29 czerwca             

         8:00- 9:00         

II

29 czerwca

9:00-10:00

III

29 czerwca

10:00-11:00

IV

29 czerwca

11:00-12:00

Va

29 czerwca

12:00- 13:00

Vb

30 czerwca

11:00- 12:00

VIa

30 czerwca

12:00-13:00

VIb

30 czerwca

13:00-14:00

VII

30 czerwca

14:00- 15:30

Dziękujemy dzieciom: Dominikowi Dakowiczowi, Marii Dzikowskiej, Pawłowi Rynkiewiczowi Darii Białołus i ich rodzicom za udział w konkursie i nadesłanie zdjęć prac.

konkurs 1

konkurs 2konkurs 3konkurs 4

Nauczyciele świetlicy

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Więcej ➡️ https://bit.ly/2X3BTnu

 

Od 25 maja br. planujemy rozpocząć konsultacje dla ósmoklasistów i zajęcia rewalidacyjne a od 1 czerwca br. konsultacje dla wszystkich uczniów w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Turośni Kościelnej. Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w placówce w okresie pandemii COVID-19.

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ W OKRESIE PANDEMII COVID-19 PODCZAS ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH I KONSULTACJI

 

PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA W SZKOLE PODSTWOWEJ ST. STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS EPIDEMII COVID-19

 

Rodziców, którzy deklarują posłanie dziecka na konsultacje z wybranych przedmiotów lub zajęcia rewalidacyjne prosimy o wypełnienie

Deklaracji uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej w okresie pandemii COVID-19 na konsultacje z nauczycielami

 lub

Deklaracji uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej w okresie pandemii COVID-19 na zajęcia rewalidacyjne

i dostarczenie jej do skrzynki podawczej w budynku szkoły podstawowej do dnia 27 maja 2020r. do godz. 13.00.

 

Harmonogram konsultacji dla klasy VIII

 

 

Od 25 maja br. planujemy rozpocząć zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Turośni Kościelnej. Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w placówce w okresie pandemii COVID-19.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE SZKOŁY PODSTWOWEJ

IM. ST. STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

 

PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA W SZKOLE PODSTWOWEJ

ST. STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS EPIDEMII COVID-19

 

Rodziców, którzy deklarują posłanie dziecka do szkoły prosimy o wypełnienie

 

DEKLARACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTWOWEJ

  ST. STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

i dostarczenie jej do skrzynki podawczej w budynku szkoły podstawowej do dnia 21 maja 2020r. do godz. 13.00.