Czysta Gmina Turośń Kościelna”

program edukacji ekologicznej

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Tydzień ekologiczny

W ramach podsumowania projektu „Czysta Gmina Turośń Kościelna”- programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w dniach 11 – 15 grudnia został przeprowadzony tydzień ekologiczny. Podczas tego tygodnia uczniowie wszystkich klas mieli możliwość zaprezentowania wyników zajęć w których uczestniczyli. Były to plakaty, wyniki eksperymentów i konkursów.

Zwieńczeniem tygodnia ekologicznego był piątkowy apel, w czasie którego uczniowie mogli zobaczyć inscenizację o ochronie przyrody, w wykonaniu uczniów klasy II i V, przygotowaną pod kierunkiem pani Danuty Dryl oraz ekologiczną piosenkę zaśpiewaną przez uczniów klasy IIIa, pod kierunkiem pani Malwiny Szewczuk. Pan Marek Łukaszuk przedstawił prezentację podsumowującą projekt. Pobierz prezentację

Uczniowie zostali również nagrodzeni za szczególne osiągnięcia i bardzo wysokie zaangażowanie. Nagrody otrzymali:

Gminny konkurs plastyczny „Piękno przyrody w moim otoczeniu”

 1. Patryk Danilczuk
 2. Maja Jaworska
 3. Sebastian Jaworski
 4. Maja Jurczak

Konkurs na prezentację multimedialną „Przyczyny i skutki zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza”

 1. Amelia Mielech
 2. Julia Świstun

Konkurs plastyczny „Pejzaż recyclingiem malowany”

 1. Amelia Mielech
 2. Maria Hryniewicka

         Wyróżnienie: Olga Laskowska

Test wiedzy ekologicznej

 1. Michał Dziemianko
 2. Miłosz Stanisław Jakim
 3. Julia Adamska

          Wyróżnienie: Zuzanna Jurczak

Konkurs na komiks lub opowiadanie „Historia jednej butelki, puszki …”

 1. Natalia Bieryło
 2. Aleksandra Kobryn
 3. Zuzanna Jurczak

  3. Julia Świstun

           Wyróżnienie: Wiktoria Szewczuk

Konkurs na rymowankę o oszczędzaniu wody i segregowaniu śmieci

 1. Michalina Kalinowska
 2. Dominik Czaczkowski
 3. Maja Jurczak

Wyróżnienia: Olivier Niewiński, Patryk Drozdowski, Jakub Roszkowski, Kacper Świstun 3b

Konkurs na wzór piktogramów zachęcających do oszczędnego zużywania wody i segregowania odpadów

 1. Bartosz Czaczkowski
 2. Jakub Bibułowicz
 3. Dominik Czaczkowski

         Wyróżnienie: Gabriela Danilczuk

 

Tydzień ekologiczny dał również wszystkim uczniom i wychowawcom doskonałą możliwość na podsumowanie i refleksję nad własnymi postawami wobec środowiska oraz dostrzeżenie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych.

 
-------------------------------------------------------------------------------------
 

 „Czysta Gmina Turośń Kościelna” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej

W ramach projektu  „Czysta Gmina Turośń Kościelna” w naszej szkole od września do grudnia odbywały się zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska, prowadzone przez wychowawców klas lub nauczyciela przyrody (każda klasa co najmniej 3 godziny). W ramach tych zajęć uczniowie poznali rodzaje zanieczyszczeń i ich wpływ na środowisko nie tylko w skali globalnej, lecz przede wszystkim lokalnie, a także zapoznali się z ideą zrównoważonego rozwoju oraz prawidłowymi postawami proekologicznymi.

W ramach realizowanego projektu zostały również przeprowadzone prelekcje z pracownikami Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej (2 godziny) i Starostwa Powiatowego w Białymstoku (2 godziny). Prelekcje miały na celu przybliżenie uczniom tematu racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska oraz ich ochrony. Poruszone zostały również tematy związane z recyklingiem i odzyskiwaniem surowców wtórnych, z położeniem szczególnego nacisku na prawidłowe dysponowanie odpadami w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu we wrześniu została zapoczątkowana akcja „Zbieramy surowce wtórne” . Na apelu szkolnym zostały zaprezentowane zasady segregowania śmieci w szkole i domu. Uczniowie mogą przynosić niepotrzebne kartony, gazety, różne papierowe opakowania, plastikowe nakrętki i zużyte baterie, tak by w ich domach, głowach i sercu zakiełkowała idea recyklingu.

Wśród uczniów została także przeprowadzona anonimowa ankieta „Czy Twój dom jest ekologiczny?”. Ankieta miała za zadanie zwiększyć samoświadomość uczniów na temat wykorzystywania odpadów w ich domach, ponownego wykorzystywania śmieci i ograniczenia emisji szkodliwych związków do środowiska.

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja programu edukacji ekologicznej „Czysta Gmina Turośń Kościelna” w klasie IIIa.

Wychowawca: Malwina Szewczuk

W ramach programu edukacji ekologicznej w klasie IIIa podejmowane były różne działania mające na celu kształtowanie wśród uczniów szacunku wobec przyrody oraz naukę zastosowania działań ekologicznych w życiu codziennym. We wrześniu uczestniczyliśmy aktywnie w szkolnej akcji „Sprzątanie Świata”, dzięki której cała okolica w bardzo krótkim czasie „świeciła” czystością. Dzieci sumiennie segregowały wszystkie rodzaje śmieci.

Również we wrześniu podczas krótkiego spaceru po okolicy, uczniowie mieli okazję obserwować pracę rolnika, z którym dyskutowaliśmy na temat upraw ekologicznych oraz ogromnej potrzebie dbania o środowisko.

Na co dzień dzieci mają możliwość segregacji odpadów, dzięki umieszczonym w sali lekcyjnej koszom. Sumienie odkładają w odpowiednie miejsce np. butelki po napojach, kartoniki po mleku, resztki papieru itp. co jest weryfikowane przez nauczyciela każdego dnia.

W październiku odbyła się pogadanka na temat ochrony przyrody oraz wpływu człowieka na środowisko naturalne. Dzieci zapoznały się z gatunkami zwierząt, które są bliskie wymarciu. Samodzielnie w zasobach internetowych odszukiwały najważniejsze informacje na ten temat, dzięki czemu bardzo dużo zapamiętały. Doszliśmy do wniosku, iż działania proekologiczne są niezbędne.

Niebywałą kreatywnością uczniowie wykazali się podczas projektowania strojów do przedstawienia „Cztery żywioły”, które zostały stworzone z surowców wtórnych na zasadzie recyklingu. Okazję do ich zaprezentowania nadarzyła się w listopadzie podczas finału Gminnego Konkursu „Piękno w moim otoczeniu”, gdzie poza pięknymi strojami uczniowie mogli się pochwalić doskonałą grą aktorską. Sama inscenizacja również pozostała w tematyce ekologiczno – przyrodniczej.

Klasa IIIa poza wymienionymi wyżej działaniami w grudniu wzięła udział w prelekcji na temat „Gospodarowania odpadami”, którą poprowadziły przedstawicielki Urzędu Gminy Turośń Kościelna, a od początku roku zbierała nakrętki, makulaturę oraz zużyte baterie w ramach szkolnej akcji „Zbieramy surowce wtórne”. Uczniowie klasy III a wzięli również udział w konkursach :

 • gminnym konkursie plastyczny „Piękno przyrody w moim otoczeniu”,

 • szkolnym konkursie „Rymowanka o oszczędzaniu wody i segregowaniu śmieci”,

 • szkolnym konkursie „Piktogram – oszczędzam wodę, segregują odpady”.

-------------------------------------------------------------------------------------

Wpływ odpadów komunalnych na czystość gleby.

 

29.11.2017 uczniowie klasy IVa Szkoły Podstawowej wzięli udział w zajęciach eksperymentalnych dotyczących wpływu zanieczyszczeń na glebę. Czwartoklasiści na początku zajęć poznali czym są odpady komunalne i w jaki sposób wpływają na glebę. Następnie z pomocą „walizki ekobadacza” przeprowadzili szereg eksperymentów na glebie pochodzącej z różnych lokalizacji. Uczniowie sprawdzali jak zanieczyszczenia zmieniają pH gleby oraz wykrywali azotany i fosforany, a wyniki swoich doświadczeń z przejęciem notowali w przygotowanych kartach pracy. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

„Dbając o jutro segreguję dzisiaj” – kampania na rzecz ZSEE

 

Nasza kampania miała na celu dotarcie poprzez uczniów do rodziców, członków rodzin, sąsiadów i znajomych, czyli do społeczności lokalnych na terenie gminy Turośń Kościelna. Kampania informacyjna polegała na wykonaniu i kolportażu ulotek nt. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy, wykonaniu plakatów informujących o zagrożeniach związanych z wyrzucaniem elektrośmieci, zanieczyszczaniem środowiska naturalnego oraz zachęcających do dbania o środowisko naturalne.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Czy odpady komunalne zatruwają powietrze?

 

Dnia 22.11.2017 uczniowie klasy IV b Szkoły Podstawowej wzięli udział w zajęciach eksperymentalnych dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Zajęcia poprowadziła dr Edyta Łukaszuk, pracownik Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczniowie uczestniczyli w wycieczce na terenie wsi Turośń Kościelna, podczas której poznali porosty występujące na terenie wsi oraz zostali zapoznani ze skalą porostową. Na podstawie tej skali uczniowie poprzez obserwacje typów plech porostów ocenili poziom zanieczyszczenia powietrza w Turośni Kościelnej. Po powrocie do szkoły uczniowie przeprowadzili eksperymenty obrazujące m.in. powstawanie smogu oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji dotyczącej przyczyn i sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza. Uczniowie podczas zajęć wykazali się dużą dociekliwością i zainteresowaniem.

-------------------------------------------------------------------------------------

Wpływ zanieczyszczeń wody spowodowanych odpadami komunalnymi na wzrost roślin.

 

15 listopada odbyły się warsztaty ekologiczne dotyczące wpływu zanieczyszczeń wody odpadami komunalnymi na wzrost roślin. Uczniowie podzieleni na grupy przygotowali 5 wodnych roztworów zanieczyszczonych m.in. proszkiem do prania, popularnym herbicydem, związkiem organicznym. Każda grupa miała również za zadanie przygotować donice w których zostały wysiane rośliny – fasola lub groch. Następnie przez 2 tygodnie szóstoklasiści prowadzili karty pracy, w których zapisywali obserwacje i notatki, a ponadto wykonywali dokumentację fotograficzną wzrostu i rozwoju roślin podlewanych przygotowanymi roztworami. Uczniowie w swoich obserwacjach wykazali się ogromnym zaangażowaniem i skrupulatnością.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej mieli możliwość przyjrzenia się miejscu, gdzie trafiają ścieki gromadzone z całej gminy Turośń Kościelna  - Oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej. Do oczyszczalni ścieków w Turośni trafiają zanieczyszczenia z gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych oraz szkół i zakładów. Następnie są usuwane tak, by gleba i woda w naszej gminie była czysta. Wycieczka ta pozwoliła na wykształcenie u uczniów postaw proekologicznych i prozdrowotnych, zwiększenie świadomości gospodarowania ściekami oraz poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska. 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Działania ekologiczne w klasie I w ramach realizowania   programu edukacji ekologicznej „Czysta Gmina Turośń Kościelna”

   Wychowawca: Dorota Poślada

   W ramach realizowania programu edukacji ekologicznej w klasie I podejmowane były działania mające na celu: uczenie wrażliwości i szacunku dla przyrody, zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku, rozwijanie poczucia własnej odpowiedzialności na problemy ekologiczne, nauka ekologicznego życia we własnym domu.

 

   W dniu 25 września doczekawszy się wreszcie odpowiedniej pogody uczniowie  klasy I włączyli się w szkolną akcję „Sprzątanie Świata”. Porządkowali teren wokół szkoły i uczyli się segregować śmieci.

 

   W sali lekcyjnej zostały umieszczone kosze do segregacjo odpadów (szkło, plastik, papier). Dzieci solidnie wyrzucają śmieci zgodnie z kodem na koszach.

 

   We wrześniu odbyła się wycieczka po okolicy – dzieci miały okazję oglądania skarbów jesieni przez lupę oraz zbadać kierunek i siłę wiatru za pomocą wiatromierzu. Dokonali również pomiaru temperatury.

 

      

   W październiku odbyła się pogadanka na temat ochrony lasów, dzieci zapoznały się z roślinami, które są pod ścisłą ochroną. Na podsumowanie każdy wykonał swojego grzybka z warzyw.

 

   Uczniowie nauczyli się również w jaki sposób wykorzystywać surowce wtórne, takie jak: rolki po papierze toaletowym, tekturki z bloku, zużyta słomka, talerzyk jednorazowy. Wykonali prace plastyczne „ jesienne drzewko”.

 

   W listopadzie uczniowie klasy I uczestniczyli w plastycznych warsztatach ekologicznych, podczas których wykonały przepiękne obrazy z różnego rodzaju zakrętek. Obrazy te upiększyły salę lekcyjną.

 

 

  

 

 

 

 

   Poza tym dzieci wzięły udział w plastycznych konkursach takich jak: „Piktogram – oszczędzam wodę, segreguję odpady” (konkurs szkolny),  „Piękno przyrody w moim otoczeniu” (konkurs gminny).

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty artystyczne „Drugie życie odpadów”

 

Czy  zastanawialiśmy się kiedyś, co można zrobić z wyrzucanej właśnie przez nas do kosza butelki po napoju? Ile frajdy, zabawy, a przede wszystkim satysfakcji może sprawić nam nadanie temu pozornie niepotrzebnemu przedmiotowi drugiego życia? Uczniowie naszej Szkoły Podstawowej postanowili to sprawdzić!

Pod okiem p. Renaty Zegadło-Piaseckiej podczas warsztatów uczniowie zgromadzili niepotrzebne już  przedmioty (ale tylko teoretycznie niepotrzebne!) oraz omówili materiały, z jakich zostały wykonane. Przypomnieli też, czym jest recykling, na czym polega oraz dlaczego jest tak ważny dla naszego codziennego życia. Następnie młodzież wzięła się ostro do pracy. W ruch poszły butelki, gazety, kartony, opakowania plastikowe… i  wszystkie te przedmioty odzyskały życie! Ze starych serwet powstały przepiękne wyklejanki, z gazet kolaże oraz abstrakcyjne rzeźby, z butelek ludziki-recykligi mające przypominać nam o  potrzebie dbania o środowisko.

My już wiemy, że nie tylko życie przedmiotów jest w naszych rękach, ale przede wszystkim życie nasze oraz naszych bliskich – dlatego jesteśmy ekologiczni!

Renata Zegadło-Piasecka

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------
Zajęcia eksperymentalne

 

W środę, 8 listopada, uczniowie klasy piątej uczestniczyli w zajęciach eksperymentalnych: Stan czystości wód w gminie Turośń Kościelna. Odbyły się one w ramach „Czysta GminaTurośń Kościelna” – programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Po zapoznaniu z tematyką zajęć uczniowie wraz z opiekunami udali się do dwóch zbiorników wodnych w celu pobrania próbek wody. Po przybyciu na miejsce zapoznali się z otoczeniem zbiornika wodnego tzn. odległością do gospodarstw rolnych, występowaniem w pobliżu tzw. dzikich wysypisk śmieci, odległością od szlaków komunikacyjnych. Następnie pobrali próbki wody do dalszych badań.

Po powrocie do szkoły obejrzeli prezentację mówiącą o zanieczyszczeniach wody, źródłach tych zanieczyszczeń i sposobom ich przeciwdziałania. Po krótkiej dyskusji na temat czystości wód w okolicy, uczniowie przystąpili do badań wody m.in. zawartości azotanów ifosforanów z wykorzystaniem zestawu do analizy wody oraz analizy twardości i pH wody.

Na zakończenie uczniowie przedstawili wyniki swoich pomiarów  i obserwacji otoczeniazbiornika wody z którego były pobierane próby.

 
-------------------------------------------------------------------------------------

Jak segregować odpady?

 

W czasie październikowych zajęć klasa III b rozmawiała o ilości produkowanych śmieci, ich wpływie na środowisko oraz sposobie zminimalizowania ilości wyrzucanych odpadów.

Uczniowie doszli do wniosku, że pomocna w tym będzie segregacja odpadów. Uczyliśmy się jej z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.

Następnie przeglądaliśmy opakowania, które miały trafić do kosza i sprawdzaliśmy jakie mają oznakowania i czy podlegają recyklingowi.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

We wrześniu i październiku w ramach „Czysta Gmina Turośń Kościelna” – programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w klasie II zrealizowano następujące tematy:

- Rodzaje zanieczyszczeń i ich wpływ na środowisko.

- Możliwe działania uczniów zmierzające do redukcji wpływu zanieczyszczeń na środowisko.

- Recykling różnych typów odpadów.

Głównym celem zajęć było kształtowanie postaw proekologicznych oraz pogłębienie świadomości o konieczności selektywnej zbiórki odpadów.

Osiągnięciu tematyki i celów służyły następujące działania:

- Obejrzenie filmu edukacyjnego ,,Felka rady, jak segregować odpady”.

- Uczenie się segregowania odpadów w oparciu o pomoc dydaktyczną ,,Segregowanie odpadów”.

- Wykonanie odznaki ,,Przyjaciel przyrody”.

- Segregowanie śmieci z klasowego kosza – ćwiczenia praktyczne.

- Próba odpowiedzi na pytanie: Jak można wykorzystać odpady?- metodą burzy mózgów.

Myślę, że do świadomości dzieci dotarła konieczność selektywnej zbiórki odpadów oraz zaangażowanie się w podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Świetnie radzą z segregowaniem śmieci w szkole. Opowiadają o działaniach w swoim otoczeniu. Brawo!

 

 

Przygotowała: Danuta Dryl

 
-------------------------------------------------------------------------------------
Z wizytą w gospodarstwie rolnym
 

Kolejną wycieczką, jaką odbyliśmy w ramach „Czysta Gmina Turośń Kościelna” – programuedukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w TurośniKościelnej finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, była wizyta w gospodarstwie rolnym. Mieliśmy możliwość zwiedzenia terenu gospodarstwa i jego budynków, porozmawiania z rolnikiem o obowiązkach i specyfice jego pracy oraz obserwacji prac polowych. Nasz gospodarz zwrócił nam uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie gospodarstwa i podczas prac polowych, zapoznał z zasadą korzystania z maszyn rolniczych jak również uświadomił potrzebę dbania o czystość w budynkach i na terenie gospodarstwa oraz o konieczności segregacji śmieci.

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Wycieczka do Barszczówki
 

25 października 2017 r. uczniowie naszej szkoły wraz opiekunami odwiedzili siedzibę firmyHermes Recycling w Barszczówce, która zajmuje się skupem, przetwórstwem oraz sprzedażą surowców wtórnych ze szczególnym uwzględnieniem metali i tworzyw sztucznych.Wycieczka odbyła się  w ramach: „Czysta Gmina Turośń Kościelna” – programu edukacjiekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnejfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Na miejscu zostaliśmy przywitani przez przedstawiciela firmy i pouczeni o szczególnymzachowaniu ostrożności ze względu na działające na terenie zakładu maszyny i poruszającesię po placu wózki widłowe. Następnie przedstawiono nam sposoby składowania, segregowania, pakowania i przetwarzania surowców wtórnych. Mieliśmy okazję przyjrzeć się całemu cyklowi, jaki przechodzą tworzywa sztuczne od momentu przekroczenia bram zakładu do otrzymania produktu będącego podstawą do ponownego wytworzenia z nich przedmiotów takich jak torby foliowe, butelki itp.

Miłym akcentem na zakończenie były upominki dla uczestników w postaci notesu i długopisu  z logo Hermes Recycling. Wyjazd ten będziemy wspominać mile i bardzo pozytywnie.

 
-------------------------------------------------------------------------------------

 Wycieczka do Kurowa

27 września 2017 r. klasy VI i IVa wraz opiekunami udały się na wycieczkę do Narwiańskiego Parku Narodowego, w ramach „Czysta Gmina Turośń Kościelna” – programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wyruszyliśmy spod szkoły o godz. 8:15. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Pani przewodnik przedstawiła nam krótko historię NPN, który obejmuje swoim zasięgiem bagienną Dolinę Górnej Narwi na odcinku od Suraża do Rzędzian, zwanym potoczniePolską Amazonią”.To doskonałe tereny odpoczynku i żerowania dla stad dzikich gęsi, kaczek, łabędzi, czy żurawi. Można tu spotkać bobry, wydry, łasice, łosie, dziki, sarny, jelenie, a także norki amerykańskie.

Następnie udaliśmy się kładką wśród bagien, by podziwiać piękną panoramę doliny. Z uwagą słuchaliśmy również ciekawych opowieści pani przewodnik. Poznaliśmy legendę o zerwanym moście. Udało nam się również dostrzec płynącego w naszym kierunku bobra, który zapewne kierował się w stronę znajdującego się niedaleko żeremia. Obejrzeliśmy również eksponaty znajdujące się w Muzeum Przyrodniczym, które ma swoją siedzibę w zabytkowym dworku. Ostatnią atrakcją wycieczki było wejście na wieżę widokową. Zadowoleni z wyprawy i zdobytej wiedzy wróciliśmy do szkoły.

Amelia Mielech - uczennica klasy VI

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Sprzątanie świata

W poniedziałek 25 września, w ramach "Czysta Gmina Turośń Kościelna" - programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, posprzątaliśmy okolice naszej szkoły. W akcję zaangażowani byli wszyscy uczniowie.