Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i twają 20 - 30 minut. Program zajęć zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie tego programu pozwola rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych dziecka. Ponadto dzieci uczą się:

• interpretacji ruchowej treści piosenek, reagowanie ruchem na zmiany miary taktu,

• reagowanie ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie, długie, krótkie,

• rytmicznego marszu z akcentem pracy rąk i nóg

• nauka podstawowych kroków tanecznych polki, walca

Marta Świstun

ZUMBA

ZUMBA KIDS to Zumba Fitness dla dzieci, w unikalny sposób zacierająca granicę pomiędzy fitness’em a rozrywką, a jednocześnie promująca zdrowy styl życia wśród najmłodszych.Zumba Kids, czyli połączenie Zumba Fitness (Salsa, Cumbia, Reggaeton, Hip-Hop oraz innych tańców) i treningu zapewnia dzieciom maksimum zabawy i fitness’u w tym samym czasie. Duży nacisk kładziony jest na pełne bezpieczeństwo uczestników.

W trakcie zajęć dzieci uczą się tańca, koordynacji, równowagi oraz rozwijają swoją kreatywność, dyscyplinę i pamięć. Zabawa jest także okazją do przyswojenia sobie zasad wzajemnego szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności czy zaufania. Jak pokazują badania, taka kombinacja efektywnie pobudza pracę mózgu, korzystnie wpływając na rozwój intelektualny najmłodszych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.


 

UCZYMY SIĘ PŁYWAĆ

Zajęcia na basenie przy ul. Stromej 1 odbywają się raz w tygodniu dla najstarszej grupy wiekowej przedszkolaków. Naukę pływania prowadzi Pan Artur Ejsmont wraz z innymi instruktorami . Zajęcia w wodzie sprawiają dzieciom dużo radości, a przy okazji:

  • stymulują rozwój ruchowy

  • wpływają na koordynację ruchów

  • stanowią wspaniałą gimnastykę mięśni i stawów

  • wspomagają odporność na choroby

  • stanowią rozrywkę, zabawę, dostarczają nowych wrażeń

  • zapobiegają powstawaniu ewentualnych wad postawy

Gorące podziękowania rodzicom za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjazdów na basen.

Joanna Olendzka


Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się 2x w tygodniu po 30 minut.

Program zajęć skierowany jest do dzieci 3-, 4- i 5-letnich przejawiających różne wady postawy.

Podczas zajęć przedszkolaki:

- rozwijają ogólną sprawność ruchową

- kształtują swoją zwinność, zręczność i szybkość

- usprawniają koordynację wzrokowo- ruchową

- rozwijają spostrzegawczość i orientację w przestrzeni

- rozciągają przykurczone grupy mięśniowe

- wzmacniają mięśnie osłabione

- wyrabiają nawyk utrzymywania postawy skorygowanej podczas codziennych czynności

- wzmacniają mięśnie oddechowe

- uczą się zachowań prozdrowotnych- nabywają poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie

Do wspólnych ćwiczeń zapraszamy także rodziców, zachęcając ich jednocześnie do systematycznej pracy z dzieckiem w domu.

Monika Bibułowicz