Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i twają 20 - 30 minut. Program zajęć zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie tego programu pozwola rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych dziecka. Ponadto dzieci uczą się:

• interpretacji ruchowej treści piosenek, reagowanie ruchem na zmiany miary taktu,

• reagowanie ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie, długie, krótkie,

• rytmicznego marszu z akcentem pracy rąk i nóg

• nauka podstawowych kroków tanecznych polki, walca

Marta Świstun

 

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się 2x w tygodniu po 30 minut.

Program zajęć skierowany jest do dzieci 3-, 4- i 5-letnich przejawiających różne wady postawy.

Podczas zajęć przedszkolaki:

- rozwijają ogólną sprawność ruchową

- kształtują swoją zwinność, zręczność i szybkość

- usprawniają koordynację wzrokowo- ruchową

- rozwijają spostrzegawczość i orientację w przestrzeni

- rozciągają przykurczone grupy mięśniowe

- wzmacniają mięśnie osłabione

- wyrabiają nawyk utrzymywania postawy skorygowanej podczas codziennych czynności

- wzmacniają mięśnie oddechowe

- uczą się zachowań prozdrowotnych- nabywają poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie

Do wspólnych ćwiczeń zapraszamy także rodziców, zachęcając ich jednocześnie do systematycznej pracy z dzieckiem w domu.

Monika Bibułowicz