Grupa PROMYCZKI

Ostatnie dni września i początek października w naszej grupie przebiegał pod hasłem profilaktyki. W pierwszym tygodniu rozmawialiśmy o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń komunikacyjnych oraz Internetu. W ramach naszych działań napisaliśmy wspólnie wiersz, którego też nauczyliśmy się na pamięć, na tabletach rozwiązaliśmy quiz p. h. ,,Jestem cyberbezpieczny”oraz wzięliśmy udział w konkursie plastycznym.