Grupa PROMYCZKI

Od 9-13.11 2020r. Każdy dzień rozpoczynaliśmy tzw. ,,porankiem patriotycznym”, w ramach którego poznawaliśmy polskie symbole narodowe, czytaliśmy polskie legendy, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, wykonaliśmy kotyliony na 11 listopada.

5 listopada, tak jak wielu innych przedszkolaków, świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Bajek. Jest to wspaniała okazja do tego, by przypomnieć dzieciom bajki i baśnie, które my dorośli znamy ze swojego dzieciństwa. Tego dnia opowiadaliśmy sobie w skrócie historie tych postaci książkowych, które dzieci znały najlepiej.

Ostatnie dni września i początek października w naszej grupie przebiegał pod hasłem profilaktyki. W pierwszym tygodniu rozmawialiśmy o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń komunikacyjnych oraz Internetu. W ramach naszych działań napisaliśmy wspólnie wiersz, którego też nauczyliśmy się na pamięć, na tabletach rozwiązaliśmy quiz p. h. ,,Jestem cyberbezpieczny”oraz wzięliśmy udział w konkursie plastycznym.