L. p.

Nazwisko i imię

Przedmiot

1

Ewa Chrabołowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

2

Szymoniuk Beata

Z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, język angielski

3

Ościłowska Paulina

język rosyjski

4

Bartnowski Jarosław

psycholog

5

ks.Buśko Piotr

religia

7

Dryl Danuta

edukacja wczesnoszkolna

8

Dryl Grażyna

język polski, historia

9

Dudzińska Dorota

język angielski

13

Himik Izabela

nauczyciel świetlicy

15

Jakimiec Alicja

geografia, WOS, WDŻ

16

Komenda Barbara

edukacja wczesnoszkolna

17

Kostrowska Katarzyna

matematyka

18

Kozub Barbara

nauczyciel świetlicy

19

Leszczyńska Katarzyna

 informatyka, technika

20 Łapińska Aleksandra edukacja wczesnoszkolna

21

Idźkowska Kaja

biologia, chemia

22

Łukaszuk Marek

matematyka, przyroda

23

Miłosiewicz Marcin

wychowanie fizyczne

24

Poślada Dorota

edukacja wczesnoszkolna, logopeda

25

Purta Katarzyna

biblioteka szkolna

26 Zegadło-Piasecka Renata plastyka

27

Rodziewicz Katarzyna

muzyka, wychowawca świetlicy

28

Rygorczuk Dorota

język polski, historia

29

Smaszcz Turosieńska Beatrycze

język polski

30

Śliwowski Tomasz

pedagog szkolny

31 Kazuczyk Joanna język angielski

32

Wojno Bożena

fizyka, nauczyciel świetlicy

33

Zajkowski Maciej

wychowanie fizyczne, szachy

34 Zdanuczyk Wojciech religia