Chrabołowska Ewa

Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Szymoniuk Beata

Z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, język angielski

Ambrożyk Justyna

edukacja wczesnoszkolna

Bartnowski Jarosław

psycholog

Dryl Danuta

edukacja wczesnoszkolna

Dryl Grażyna

język polski, historia

Dudzińska Dorota

język angielski

Dworakowska Urszula

muzyka

Himik Izabela

nauczyciel świetlicy

Maciej Ignaczuk

nauczyciel współorganizujący

Ks. Jóżwik

religia prawosławna

Kapitan Małgorzata

chemia, nauczyciel współorganizujący

 

Kazuczyk Joanna

język angielski, wdż

Komenda Barbara

edukacja wczesnoszkolna

Kosakowska Angelika

 bilologia, WOS, EDB

Kostrowska Katarzyna

matematyka

Kozub Barbara

nauczyciel świetlicy

Leszczyńska Katarzyna

 informatyka, technika

Łukaszuk Marek

matematyka, przyroda, geografia

ks. Mariański Adam

religia

Miłosiewicz Marcin

wychowanie fizyczne

Poślada Dorota

edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Purta Katarzyna

biblioteka szkolna

Rygorczuk Dorota

język polski, historia

Skubich Paulina

język rosyjski, nauczyciel współorganizujący

Smaszcz Turosieńska Beatrycze

język polski

Szelągowska Beata

edukacja wczesnoszkolna

Topczewska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

Wojno Bożena

fizyka, nauczyciel świetlicy

Zajkowska Agnieszka

pedagog, pedagog specjalny

Zajkowski Maciej

wychowanie fizyczne, szachy

Zdanuczyk Wojciech

religia

Zegadło-Piasecka Renata

plastyka, nauczyciel współorganizujący