Nazwisko i imię

Przedmiot

Ewa Chrabołowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Szymoniuk Beata

Z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, język angielski

Justyna Ambrożyk edukacja wczesnoszkolna
Skubich Paulina

język rosyjski

Bartnowski Jarosław

psycholog

ks. Iwanowicz Adam

religia

Dryl Danuta

edukacja wczesnoszkolna

Dryl Grażyna

język polski, historia

Dudzińska Dorota

język angielski

Himik Izabela

nauczyciel świetlicy

Jakimiec Alicja

geografia, WOS, WDŻ

Komenda Barbara

edukacja wczesnoszkolna

Kostrowska Katarzyna

matematyka

Kozub Barbara

nauczyciel świetlicy

Leszczyńska Katarzyna

 informatyka, technika

Łapińska Aleksandra edukacja wczesnoszkolna

Idźkowska Kaja

biologia, chemia

Łukaszuk Marek

matematyka, przyroda

Miłosiewicz Marcin

wychowanie fizyczne

Poślada Dorota

edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Purta Katarzyna

biblioteka szkolna

Topczewska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

Zegadło-Piasecka Renata plastyka

Kunda Cezary

muzyka

Rygorczuk Dorota

język polski, historia

Smaszcz Turosieńska Beatrycze

język polski

Kazuczyk Joanna język angielski

Wojno Bożena

fizyka, nauczyciel świetlicy

Zajkowski Maciej

wychowanie fizyczne, szachy

Zdanuczyk Wojciech religia