LIST DO RODZICÓW

 

1. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

do pobrania

2. PLAN PRACY  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NA ROK 2021/2022

- do pobrania

3. PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

- do pobrania

4. STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TUROŚNI KOŚCIELNEJ 

- do pobrania

5. Uchwała nr 1/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej z dnia 09.10.2018 r. w sprawie zmiany statutu Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

- do pobrania

6. Uchwała nr 1/2021/2022 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej z dnia 15.09.2021 r. w sprawie zmian w statucie Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

- do pobrania 

7.Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej

- do pobrania

Materiały dodatkowe 

 

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka Pan Licznik w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej

- do pobrania

 Wyprawka dla dziecka 3 i 4 latka

- do pobrania

Instrukcja pierwszego logowania się do dziennika elektronicznego

- do pobrania