1. PLAN PRACY  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NA ROK 2023/2024

- do pobrania

2. PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

- do pobrania

3. STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TUROŚNI KOŚCIELNEJ 

- do pobrania

4. ZARZĄDZENIE NR 10/2023/24 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUROŚNI KOSCIELNEJ Z DNIA 15.02.2024r. 

- do pobrania

5. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

- do pobrania

 

Materiały dodatkowe 

 

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka Pan Licznik w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej

- do pobrania

 Wyprawka dla dziecka 3 i 4 latka

- do pobrania

Instrukcja pierwszego logowania się do dziennika elektronicznego

- do pobrania