"Program opiera się na rozwijaniu miękkich kompetencji dorosłych i ich intensywnym wykorzystaniu do wspierania uczniów, poprzez położenie akcentu na ich autonomię. Autonomia oparta powinna być na dawaniu możliwości popełniania błędów i poszukiwania nowych rozwiązań/strategii, dzięki którym można się uczyć oraz realizować swoje potrzeby i cele życiowe w sposób społecznie akceptowany. Prezentując Program otwieramy cykl artykułów poświęconych działaniom wychowawczym szkoły i wspierających pracę wychowawczą. Czytelnicy znajdą w nich zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne wskazówki. Obok artykułów poświęconych filozofii i działaniom wprost zawartym w PNZ, przedstawiamy opis ważnych obszarów i proponowanych rozwiązań, które towarzysząc Programowi wspierają go i wzmacniają skuteczność."
więcej informacji na stronie:
https://www.programnaukizachowania.pl/program-pnz/opis-programu-nauki-zachowania