W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej od dnia 20.12.2021 roku koszt za obiady w grudniu wynosi 45,50 zł. Osoby które już zapłaciły za cały miesiąc prosimy o napisanie podania o zwrot nadpłaty do dnia 14.12.2021 roku i dostarczenie do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej.

podanie

Intendentka

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Rady Rodziców na spotkanie w dniu

8 grudnia 2021r. (środa) o godz. 1630 na stołówce szkolnej.

W związku z panującym COVID-19 przypominamy o zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa: zakrywaniu ust i nosa, utrzymywaniu dystansu społecznego.

Ewa Chrabołowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

dzieciecy telefon zaufania

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka www.brpd.gov.pl masz możliwość kontaktu z ekspertami na czacie.

Opłaty za obiady za miesiąc kwiecień będą rozliczane w miesiącu maju po wcześniejszej konsultacji z intendentem.

W celu potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do

pierwszej klasy szkoły podstawowej i przedszkola zwracamy się z prośbą o wypełnienie oświadczenia i dostarczenie do skrzynki podawczej

Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej do dnia 30 marca 2021 r.

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców dziecka wolę korzystania z usług przedszkola

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

W dniach 01.02 – 12.02.2021 rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej składają deklarację o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022.

Deklarację można zostawić w skrzynce podawczej w budynku A lub przekazać dla wychowawcy grupy.

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej w roku szkolnym 2021/2022