Decyzją Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Turośni Kościelnej składka

na rok szkolny 2021/22 wynosi 40zł od rodziny.
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat  na konto o numerze rachunku bankowego
92 8074 0003 0130 1414 2000 0010

Dziękujemy!

Przypominamy, że w dniach 21.03.2022 - 30.03.2022 rodzice zakwalifikowywanych kandydatów powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej, w postaci pisemnego OŚWIADCZENIA umieszczonego poniżej. Dokument należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej. Nie dostarczenie takiego dokumentu w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka do placówki.

 

 

Szkoła Podstawowa-Rekrutacja

Przedszkole-Rekrutacja

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej znajduję się na drzwiach w/w budynków przedszkola i szkoły.

Rekrutacja na strone

Przypominamy, że w dniach 21.03.2022 - 30.03.2022 rodzice zakwalifikowywanych kandydatów powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej, w postaci pisemnego OŚWIADCZENIA umieszczonego poniżej. Dokument należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej. Nie dostarczenie takiego dokumentu w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka do placówki.

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej 

www.zs.turosnkoscielna.pl w zakładkach:

Szkoła Podstawowa-Rekrutacja

Przedszkole-Rekrutacja

W dniach 07.02 – 16.02.2022 rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej składają deklarację o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023.

Deklarację można zostawić w skrzynce podawczej w budynku A lub przekazać dla wychowawcy grupy.

Deklaracja do pobrania