OGŁOSZENIE

 Daty fluoryzacji  zębów u dzieci na rok szkolny 2022/2023:

  1. 10.2022
  2. 11.2022
  3. 12.2022
  1. 02.2023
  2. 03.2023
  3. 04.2023

Prosimy o złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej do dnia 07.09.2022r. 

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

na rok szkolny 2022/2023

Zapisy dzieci na obiady odbywają się w formie pisemnej na podstawie karty zgłoszeniowej na posiłki. Prosimy o wypełnienie i dostarczenie dokumentu do dnia 02.09.2022r. do sekretariatu szkoły.

(karta zgłoszeniowa na posiłki)

Ogłoszenie

Dyrekcja Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej informuje,  iż od 8.07.2022 r. będzie można odebrać zaświadczenia o  wynikach egzaminu ósmoklasisty

w sekretariacie szkoły (godziny pracy sekretariatu  8.00-15.00).

8

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej informuje,

 iż 16.06.2022 r. (czwartek) – Boże Ciało oraz 17.06.2022 r. (piątek)

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.