Prosimy o złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej do dnia 08.09.2023r.

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej

Drodzy Rodzice!

Zapisy dzieci na obiady odbywają się w formie pisemnej na podstawie karty zgłoszeniowej na posiłki. Prosimy o wypełnienie i dostarczenie dokumentu do dnia 05.09.2023r. do sekretariatu szkoły.

(karta zgłoszeniowa na posiłki)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej informuje, iż

09.06.2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

ogloszenie

W związku ze zmianą uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci, od dnia 01.09.2023 r., wprowadza się zmianę stawki w wysokości 1, 30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) za    każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Załącznik: Uchwała nr XLVII/365/2023 Rady Gminy Turośń Kościelna