Prosimy o złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej do dnia 08.09.2023r.

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej