W poniedziałek 15 kwietnia przedszkolaki wyposażone w worki na śmieci oraz rękawiczki jednorazowe wyruszyły sprzątać najbliższe otoczenie. Nasze przedszkole włączyło się w ten sposób w akcję „Sprzątania świata” z okazji Dnia Ziemi organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej. Dzieci oczyściły ze śmieci teren wokół przedszkola, orlik, skatepark oraz gminny plac zabaw. Przedszkolaki miały dużą satysfakcję z tego, że pomogły zadbać o planetę. Cieszyły się, że teraz będzie wokół niech ładniej i czyściej.

Akcja „Sprzątanie świata” ma duże znaczenie w edukacji, służy wyrabianiu pozytywnych nawyków i wspiera edukację proekologiczną, dlatego co roku chętnie włączamy się w takie działania.

Monika Bibułowicz

Chłopiec wrzuca śmieci do worka  Dzieci z gr. Chmurki pokazują ilość zebranych śmieci na skate parku  Dzieci z gr. Gwiazdeczki sprzątają teren za przedszkolem  Dzieci z gr. Słoneczka zbierają śmieci na gminnym placu zabaw  Dzieci z gr. Śnieżynki sprzątają teren przy przedszkolu  Dzieci z grupy Kropelki sprzątają plac zabaw przy przedszkolu  Dziewczynki podnoszą śmieci z trawy Przedszkolaki pokazują zebrane śmieci  Przedszkolaki przygotowują się do akcji sprzątania świata  Przedszkolaki z gr. Promyczki sprzątają orlik