Aktualności Przedszkole

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Jesienne drzewko” odbyło się 18 listopada.

Celem konkursu było m.in.:

-rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody,

-uwrażliwianie dzieci i dorosłych na piękno przygody jesienią,

-wdrażanie do współpracy rodziców dzieci z przedszkolem

Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziło dnia 13.11.2020r. imprezę sportową, inspirującą dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, zapobiegającą wszelkiego rodzaju patologiom społecznym.

11 listopada to jedna z najważniejszych dat dla każdego Polaka. Po wielu latach zniewolenia Polska stała się wolnym, suwerennym krajem. W przedszkolu już od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do wartości narodowych, zapoznajemy z symbolami naszego kraju, wpajamy szacunek do ziemi rodzinnej.

W ubiegłym tygodniu dzieci uczęszczające na zajęcia teatralne, pod kierunkiem p. Moniki Bibułowicz przygotowały przedstawienie p.t. ,,Zamieszanie w Krainie Bajek”. By pokazać w praktyce czego się nauczyły, zaprosiły na swój spektakl Panią Dyrektor oraz swoich kolegów i koleżanki z przedszkola.

Dzień 26 października na długo pozostanie w pamięci dzieci z grupy Kropelki. To w poniedziałek odbył się finał przygotowań do „Pasowania na przedszkolaka”. Wszystko dopięte zostało na ostatni guzik. Dekoracje, dyplomy, upominki, a przede wszystkim mali aktorzy, każdy czekał, kiedy rozpocznie się ta wielka i ważna dla każdego dziecka uroczystość. Gośćmi honorowymi byli Wójt Gminy Turośń Kościelna, Pan G. Jakuć, Sekretarz Gminy, Pan P. Kondracki i Dyrektor Zespołu Szkół, Pani E. Chrabołowska.

Wspólnie z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich „Zdolne Babki” oraz społecznością Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej włączyliśmy się w zbiórkę kasztanów dla Kubusia chorującego na SMA- rdzeniowy zanik mięśni. Akcja spotkała się z ciepłym przyjęciem wśród rodziców i przedszkolaków.

Dzień przedszkolaka w grupie Kropelki wypełniony był zabawami integracyjnymi z kolorowymi balonami. Były tańce i konkurencje sportowe. Na zakończenie przedszkolaki z własnych odbitych raczek stworzyły wazon z jesiennymi kwiatami. Na zakończenie obchodów Dnia Przedszkolaka, każde z dzieci otrzymało pamiątkowy medal.

Nasze przedszkolaki wraz z rodzicami sprzątnęli swój kawałek Polski. Akcja miała miejsce 19 września 2020 roku. Piękna pogoda sprzyjała ciężkiej pracy.

W tym roku nasze przedszkolaki w piątek 18 września wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Choć tegoroczna Akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom.

15 września na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki- święto kreatywności, odwagi i zabawy. To też dzień prezentowania różnorodnych talentów.

Decyzją Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Turośni Kościelnej składka na rok szkolny 2020/21 wynosi 40 zł od rodziny.
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy o numerze
92 8074 0003 0130 1414 2000 0010

Dziękujemy
Rada Rodziców

zebranie PS

Instrukcja do pierwszego logowania się do dziennika elektronicznego    pobierz

  • Do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej uczęszczać będzie 111 dzieci, co może spowodować kolejki przy pozostawianiu dzieci. Dlatego prosimy, by dzieci, które uczęszczały do przedszkola i znają już placówkę były przekazane pracownikowi, który odprowadzi dziecko do odpowiedniej grupy.
  • Rodzice dzieci, które pierwszy raz przychodzą do przedszkola mają prawo wejść razem z dzieckiem do szatni i tam przekazać dziecko wychowawczyni (wrzesień okresem adaptacyjnym). Rozstanie powinno być krótkie, nie przedłużamy pobytu w szatni.
  • Rodzice przebywający na terenie przedszkola, zachowują dystans społeczny oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa: maseczka, odkażenie rąk lub rękawiczki - nie przedłużają pobytu w szatni.

Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z niżej wymienionymi procedurami, wypełnienie i podpisanie załączników oraz dostarczenie do przedszkola lub pozostawienie w skrzynce podawczej.

Rodzice, którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów mogą odebrać je z skrzynki podawczej, która znajduje się w budynku szkoły.

Dnia 1 września 2020 (wtorek) rozpoczynamy nowy rok szkolny i serdecznie zapraszamy dzieci z grup:

Kropelki do sali numer 3

Gwiazdeczki do sali numer 4

Słoneczka do sali numer 1

Chmurki do sali numer 9 (w budynku Szkoły Podstawowej)

Promyczki do sali numer 8 (w budynku Szkoły Podstawowej)

Procedury obowiązujące od 1 września 2020 r. na terenie Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej w okresie pandemii COVID-19.

Zgoda na pomiar temperatury

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami