Tradycją przedszkola jest konkurs dla dzieci i rodziców na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną, wykonaną najciekawszą techniką plastyczną. Co roku cieszy się on ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców, czego rezultatem jest dostarczenie około pięćdziesięciu prac. Na wystawie w korytarzu szkoły oglądać można było prace wykonane różnorodną techniką, z różnych materiałów i różnej wielkości. Wszystkie te rękodzieła były bardzo piękne i trudno było wybrać te trzy najpiękniejsze z każdej grupy wiekowej. Jury w składzie: Pani Ewa Chrabołowska, dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, Pani Beata Szymoniuk, wicedyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej i Elżbieta Juszczuk, pracownik szkoły przyznały poszczególne miejsca i wyróżnienia.

Grupa wiekowa dzieci 4-5letnich

- I miejsce Marcel Wojciula

- II miejsce Monika Golba

- III miejsce Zofia Ignaciuk

Wyróżnienie: Alicja Mielech

Grupa wiekowa dzieci 5-6letnich

- I miejsce Zuzanna Danowska

- II miejsce Jakub Gołaszewski

- III Natalia Królicka

Wyróżnienie: Michalina Kamińska

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy.

Eliza Kossakowska

Juror ogląda praceplastyczne  Laureaci konkursu z grupy wiekowej 3 4latków  Laureatki z grupy wiekowej dzieci 5 6letnich  Nagrodzone prace w kategorii dzieci 3 4letnich  Oglądanie prac przez jurora  Wielkanocne pisanki prace plastyczne  Wielkanocne pisanki zwycięzców w kategorii dzieci 5 6letnich