Lena Petelczyc z grupy Promyczki została laureatką ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bajkowa maska karnawałowa”. Pod okiem pani Ewy Wojtulewicz, z wielką starannością stworzyła kolorową maskę. Wysiłek się opłacił. Praca dziewczynki została dostrzeżona i zajęła pierwsze miejsce. Serdecznie gratulujemy.

Ewa Wojtulewicz

Dziewczynka pokazuje swój zwycięski dyplom i nagrody  Dziewczynka prezentuje swoją pracę