W dniach 05.02 – 12.02.2024

rodzice dzieci uczęszczających do

Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

składają deklarację o woli kontynuowania przez dziecko

edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2024/2025.

Deklarację można zostawić w skrzynce podawczej w budynku A

lub przekazać dla wychowawcy grupy.