Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej przy wsparciu finanasowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziło konkurs plastyczny " świateczne drzewko".


Celem konkursu było: 
- rozwijanie wyobraŸni, kreatywności i twórczości plastycznej dzieci i rodziców
- integracja dzieci i rodziców podczas wspólnego wykonywania pracy
- promowanie tradycji Bożonarodzeniowych,
- stwarzanie możliwości do wykorzystania różnorodnego materiału plastycznego i przyrodniczego, wydobycie jego walorów estetycznych
- prezentacja i popularyzacja działań artystycznych

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Uczestnikiem Konkursu mogło zostać każde dziecko. 
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki. 
Z każdej placówki mogło wpłynąć po 3 prace plastyczne w każej grupie wiekowej. Format i technika prac była dowolna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 8.12.2015r. W konkursie zostali wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca oraz wyróżnienia, którzy otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną Komisjię Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki. Finaliści zostali zaproszeni na uroczyste wręczanie nagród i dyplomów 20.12.2015r. o godz. 18.00 na Gminnym Spotkaniu Opłatkowym w Zepole Szkół w Turośni Kościelnej.
W kategorii 5-6 lat:
I miejsce : Kacper Bartnicki ( Szkoła Podstawowa w Tołczach)
II miejsce: Katarzyna średzińska ( Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej)
III miejsce: Mateusz Gryko (Niepubliczne Przedszkole " Puchatek" w Niewodnicy Kościelnej)
Wyróżnienia: Karolina Smalak (Niepubliczne Przedszkole " Puchatek" w Niewodnicy Kościelnej)
Julia Dryl ( Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej)
W kategorii 3-4 lat:
I miejsce: Aleksandra Danilczuk ( Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej)
II miejsce: Amelia Chwesiuk (Niepubliczne Przedszkole " Puchatek" w Niewodnicy Kościelnej)
III miejsce: Patryk Ramić ( Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej)
Wyróżnienia: Julia Sokół (Niepubliczne Przedszkole " Puchatek" w Niewodnicy Kościelnej)
Weronika Dunaj ( Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej)