25 września 2015r. dzieci z Samorządowego Przedszkola wzięły udział  w imprezie sportowej poświęconej pamięci Kamili Skolimowskiej.

Przedszkolakom czynnie towarzyszyli rodzice, rodzeństwo, nauczyciele i Pani Dyrektor Ewa Chrabołowska, która oficjalnie rozpoczęła memoriał biegiem w sztafecie rodzinnej. W trakcie zabawy Pani Dyrektor i z-ca wójta gminy Turośń Kościelna Pan Krzysztof Dudziński wytypowali prace na ogólnopolski konkurs plastyczny poświęcony K. Skolimowskiej zatytułowany ,,Młot". Memoriał połączono również z zakończeniem sezonu gry w tenisa.
Dieci i dorośli, uczęszczający na zajęcia do Pana Andrzeja zostali nagrodzeni dyplomami, medalami, upominkami za szczególne osiągnięcia w turniejach. Wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych posilającsię kiełbaskami i slodkościami, o które zadbali rodzice.


mlot11


mlot21


mlot31


mlot41

      Cieszymy się, że rodzice zawsze popierają i aktywnie uczestniczą w imprezach i akcjach promujących ruch i aktywne spędzanie czasu.

Eliza Kossakowska