Aktualności Przedszkole

W listopadzie w ramach akcji ,,Miś za misia” mali wolontariusze naszego przedszkola zbierali misie oraz materiały plastyczne dla dzieci z oddziału onkologicznego Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

W listopadzie dzieci z grup Promyczki, Chmurki i Słoneczka wzięły udział w zajęciach dotyczących min. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które odbyły się w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku. Przedszkolaki w specjalnie do tego wyposażonej sali mogły przez chwilę zostać detektywami, pobierać odciski palców, obserwować jak wyglądają ich linie papilarne.

W piątek 16 listopada dzieci z grup: Promyczki, Chmurki i Słoneczka obejrzały edukacyjny spektakl pt. ,,Zośka, Piraci i wielka draka”. Przedszkolaki przeżywając razem z Zośką jej przygody, mogły się przekonać, że wyobraźnia otwiera drzwi nawet tych najdalszych i najdziwniejszych miejsc.

5 listopada rozstrzygnięty został rodzinny konkurs plastyczny pt. „Moja Mała Ojczyzna”, którego celem było m.in. uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i promowanie postaw patriotycznych wśród dzieci. Na konkurs wpłynęło 16 prac. Komisja konkursowa w składzie: dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej- pani Ewa Chrabołowska, bibliotekarka- pani Katarzyna Purta oraz logopeda- pani Joanna Strzałkowska wyłoniła laureatów w trzech kategoriach wiekowych.

Polska to jest mój kraj

To rodzinny nasz dom

9 listopada to dzień kiedy uroczyście świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Już o godzinie 11:11 wraz z wójtem gminy Turośń Kościelna, przewodniczącą Rady Rodziców, Dyrekcją i całą społecznością Zespołu Szkół zaśpiewaliśmy hymn narodowy. Tuż po wspólnym wykonaniu ,,Mazurka Dąbrowskiego”, przy pamiątkowym dębie, zakopano ,,Kapsułę czasu” zawierającą nasze życzenia dla Polski na kolejne 100 lat. Kapsuła ma zostać otwarta dopiero 11.11.2118r.

W przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, przedszkolaki miały okazję spotkać się z przedstawicielami Legionu Wschodniego i uczniami Liceum Mundurowego.

Co to jest NIEPODLEGŁOŚĆ? Wydawać by się mogło, że przedszkolaki nie będą potrafiły odpowiedzieć na pytanie zadane przez Pana Roberta Jurczaka.

Przedszkolaki z grup: Gwiazdeczki i Chmurki wraz z rodzicami, wzięły udział w recytatorskim konkursie o tematyce patriotycznej. To grupowe misie: Kubuś i Zdzisiek, napisały listy do dzieci, w których to, zaproponowały wspólne recytowanie z rodzicami. Wcześniej Miś Zdziś razem ze swoją grupą uczył się pilnie o symbolach narodowych, poznał marszałka Józefa Piłsudskiego, dowiedział się co nieco o burzliwej historii Polski. Najważniejsze było wytłumaczenie Gwiazdeczkom i Chmurkom, kim jest prawdziwy PATRIOTA.

6 października na stadionie lekkoatletycznym w Białymstoku miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Kilkaset osób wzięło udział w sztafecie "100 km na stulecie" zorganizowanej przez Polskie Radio Białystok i Fundację Białystok Biega.

5 października podczas apelu podsumowującego Szkolny Tydzień Profilaktyki nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „W patriotycznym duchu- czyli jak?”, w którym wzięły udział również przedszkolaki. Celem konkursu było kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały piękne prace ukazujące ideę patriotyzmu.

2 października dzieci z grup „Słoneczka”, „Chmurki” i „Promyczki” wyjechały do Białegostoku na spektakl w wykonaniu Teatru Wrocławskiego In Art.

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

 

100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości będziemy obchodzić w naszym przedszkolu realizując międzynarodowy projekt „Piękna nasza Polska cała”, nad którym honorowy patronat objęło m. in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program będzie realizowany od września do końca grudnia 2018 r. Jego celem jest kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych u dzieci oraz uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Każda z grup zrealizuje wybrane przez siebie zadania, dodatkowo odbędą się dwie imprezy z udziałem całej społeczności przedszkolnej: „Apel z okazji 11 listopada” oraz zawody sportowe „Biało- czerwoni”. O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco na stronie głównej przedszkola.

 

POZNAJĘ SIEBIE, MYŚLĘ, DZIAŁAM”

 

 

Projekt „Poznaję siebie, myślę i działamjest realizowany przez Gminę Turośń Kościelna przy udziale Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

- Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2018 - 30.06.2019 r.

- Grupę docelową projektu stanowi: 50 dzieci zamieszkujących gminę Turośń Kościelna, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

- Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 3-5 letnich poprzez wzrost jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Turośń Kościelna poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, zapewnienie indywidualizacji wsparcia zgodnie z potrzebami rozwojowymi

- Udział w projekcie jest bezpłatny.

- W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 

Igłą, nitką i nie tylko”- zajęcia plastyczno- krawieckie

W krainie muzyki”- zajęcia muzyczno- ruchowe

Z bajkami poznaję siebie i świat ”- zajęcia z bajkoterapii

,,Myślę i liczę”- zajęcia matematyczne

,,Mały kucharz”- zajęcia kulinarne

 

 

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

 

Dzieci z grup Chmurki i Gwiazdeczki przystąpiły w tym roku szkolnym do międzynarodowego programu propagującego czytelnictwo wśród najmłodszych ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Przedszkolaki przez cały rok szkolny będą wykonywały zadania ( nie tylko czytelnicze) razem z Misiem Zdzisiem ( Chmurki) i Kubusiem Puchatkiem (Gwiazdeczki). Maskotki misiów i imiona dla nich wybrały przedszkolaki podczas jednych z zajęć. Zdziś i Kubuś Puchatek pomagają dzieciom poznawać zasady kulturalnego zachowania się nie tylko w sali. Najmłodszych Kubuś wspiera podczas tych pierwszych tygodni w przedszkolu. Chmurki razem ze Zdzisiem utrwalały już umiejętność bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym, poznały nowe znaki drogowe. Misie wzięły udział w imprezie sportowej Biało- czerwoni. Razem z dziećmi biegły w sztafecie, następnie dopingowały wszystkich w zmaganiach sportowych. Jeszcze wiele niespodzianek i miłych chwil z udziałem pluszaków, przeżywać będziemy w tym roku szkolnym.

Najważniejszym jednak zadaniem Zdzisia i Kubusia Puchatka jest rozpropagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Czynią to, zapraszając do naszychj sal pracowników Zespołu Szkół, by Ci czytali przedszkolakom podczas poobiedniej przerwy.

Zdziś i Kubuś Puchatek odwiedzają również przedszkolaki w ich domach. Wspólnie z rodzicami czytają dzieciom bajki przed snem. Wszyscy gospodarze wpisują się do pamiątkowego dzienniczka Misia, rysując ilustrację do przeczytanej pozycji i odrysowując swoją dłoń.

 

20 września podczas, gdy starsze grupy poznawały legendy Podlasia, nasza grupa udała się na zajęcia plastyczne do Galerii Arsenał. A ponieważ pogoda nam dopisała, to wizytę w Białymstoku rozpoczęliśmy od spaceru po dziedzińcu i ogrodzie Pałacu Branickich, gdzie podziwialiśmy piękne budowle, posągi i alejki pełne kwiatów.

Ten rok dla każdego Polaka jest szczególny. Sto lat temu odzyskaliśmy tak wyczekiwaną wolność. Warto jest już od najmłodszych lat zapoznawać dzieci z historią ich kraju. W czwartek 20 wrześniadzieci z grup: Promyczki i Chmurki udały się z wizytą do Muzeum Wojska w Białymstoku na lekcję historii.

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zajęcia adaptacyjne przyszłych przedszkolaków.

Zajęcia odbędą się w dniach 27-29.08.2018r. w godzinach od 9.00-11.00.

Prosimy, aby na zajęcia przybyli rodzice oraz o obuwie na zmianę.

ZAPRASZAMY

22 czerwca chętne dzieci z najstarszej grupy PROMYCZKI mogły przenocować w przedszkolu.