18 września 2023 r. uczniowie kl. VII I VIII wraz z opiekunami udali się do kina na film ,,Raport Pileckiego”. Opowiada on Witoldzie Pileckim – barwnej, burzliwej, na wskroś heroicznej postaci. Rotmistrz to uczestnik walk o niepodległość i wojny z bolszewikami, kampanii wrześniowej, antynazistowskiej konspiracji i powstania warszawskiego. To człowiek, który dobrowolnie znalazł się w piekle KL Auschwitz i zorganizował w nim ruch oporu, brawurowo uciekł z obozu i spisał bezcenne dla historyków raporty, które zostały opublikowane dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Po ,,wyzwoleniu” aresztowany, brutalnie przesłuchiwany, skazany w pokazowym procesie na wyrok śmierci.  Za pomocą retrospekcji, akcja przenosiła nas w czasy krótko po zakończeniu II wojny światowej, do UB-eckiej katowni, na przedwojenne Kresy Wschodnie, do Auschwitz, na pola bitewne, do powstańczej Warszawy. Film poruszył! Naświetlił ważną tematykę i zapewne spełnił swoją edukacyjną rolę. W niejednym oku zakręciła się łza...

Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

wyjazd do kina 7 i 8 klasa