FILIP  CZACZKOWSKI  – UCZEŃ  KLASY  IV uzyskał tytuł LAUREATA  w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy – MATEMATYKA 2023 . Jest to ogromny sukces, gdyż Filip zajął III miejsce w Polsce w kategorii I – kl. III i IV. Filip otrzymał dyplom laureata oraz kartę podarunkową do „SMYK „ o wartości 200 zł.

Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy to konkurs wiedzy z zakresu matematyki dla uczniów szkół podstawowych w całej Polsce. OTW - MATEMATYKA 2023 przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych dla uczniów szkół podstawowych: Kat. 1. – uczniowie klas 3-4, Kat.2. – uczniowie klas 5-6 oraz Kat. 3. – uczniowie klas 7-8. W każdej kategorii pytania są zgodne z podstawą programową nauczania matematyki właściwą dla danego etapu edukacyjnego .
 Uczestnictwo w OTW - MATEMATYKA 2023 polega na udzieleniu poprawnych
odpowiedzi zawartych w teście, który był udostępniony on-line na platformie testowej. Test
zawiera 30 pytań zamkniętych jednokrotnego i/lub wielokrotnego wyboru i trwał 30 minut.

filip 2 filip 1