14 czerwca w klasie 3 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Rodziny, na które licznie przybyli rodzice uczniów. W montażu słowno - muzycznym były scenki, w których dzieci odgrywały role mam i tatusiów. Były wiersze o miłości do rodziców, życzenia i podziękowania za trud wychowania oraz upominki.  Dziękujemy rodzicom za udział w tym pięknym wydarzeniu.

Wychowawczyni wraz z uczniami

 dzien rodziny 1 dzien rodziny 2 dzien rodziny 3  dzien rodziny 4 dzien rodziny 5