W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

i przedszkola tj. od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

prowadzone będzie nauczanie zdalne.

Wszelkie informacje dotyczące nauczania zdalnego będą na bieżąco przekazywane przez nauczycieli i wychowawców oraz udostępniane

na stronie internetowej.