Wprowadzając dzieci w tematykę emocji doskonalimy ich umiejętność wyrażania własnych emocji, kształtujemy umiejętności odreagowania napięć i właściwej postawy wobec innych. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, iż złość jest emocją potrzebną w życiu jak każda inna i ma swoją specyficzną rolę. Pozwala nam na stawianie granic innym osobom, wyzwala w nas siłę i energię do działania, gdy chcemy coś w życiu zmienić. Ważne natomiast jest, aby w złości nie krzywdzić innych osób i samych siebie. Nasze zajęcia o emocjach prowadzone są tak, aby nie wywoływały nadmiernych napięć, odnoszą się do opowiadań, sytuacji z życia, książek, wierszy.

Dzieci z naszej grupy są już coraz bardziej świadome tego, co przeżywają i potrafią trafnie rozpoznać niektóre emocje, co ułatwia im budowanie relacji społecznych. Ale i tu pojawia się wyzwanie w postaci ograniczonej umiejętności panowania nad własnymi reakcjami. Aby pomóc naszym Gwiazdeczkom w tych nieraz trudnych dla nich chwilach wspólnie stworzyliśmy kodeks złości, który przedstawiony został w formie wizualnej i zawiera to co dzieci mogą zrobić ze złością, gdy się pojawi i to czego nie wolno robić. Najlepszą formą nauki jest zabawa i nie brakowało jej również na naszych zajęciach związanych z daną tematyką tj. „Lustereczko powiedz przecie...”, gdzie zadaniem dzieci było naśladowanie omówionych emocji oraz obserwowanie swoich min. Dzieci zabrane zostały także w niezwykłą podróż do krainy złości, smutku i radości. Końcowa stacja radości zakończyła nasze zajęcia :)

Marlena Kowalewicz

Chłopiec naśladuje emocje i obserwuje je w odbiciu lustrzanym  Chłopiec przykleja jedną z zasad kodeksu złości  Dzieci naśladują emocje i obserwują je w odbiciu lustrzanym  Dzieci siedzą na krzesłach ustawionych w pociąg  Dzieci spacerują po sali przedstawiając różne emocje  Dziewczynka odbija palec pomalowany farbą na wspólnie wykonanym kodeksie złości  Dziewczynka przykleja jedną z zasad kodeksu złości