W naszej grupie w ramach cyklicznych zajęć wprowadzamy dzieci w świat wartości. Głównym celem tych zajęć jest świadome wprowadzanie naszych przedszkolaków w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego dziecka i poprawa jakości pracy wychowawczej.

Na naszych pierwszych zajęciach omówiony był temat „Magiczne słowa”. Grupa Gwiazdeczki podczas tych zajęć odkryła użyteczność słów: proszę, dziękuję, przepraszam w codziennym życiu i różnych życiowych sytuacjach. Poprzez zagadki, objaśnienia, burzę mózgów, ilustrację dzieci miały możliwość utrwalania prawidłowych wzorców zachowań i wartości, kształtowały umiejętności współpracy w zespole, a także rozwijały twórcze myślenie i kompetencje językowe. Na zakończenie zajęć dzieci wykazały się inwencją twórczą w kolorowaniu obrazków przedstawiających słowa „przepraszam”, „dziękuję”, „proszę”.

Marlena Kowalewicz

Nauczyciel ustalajacy z dziećmi gesty  Dzieci siedzace w kole z nauczycielem  Dzieci chodzace po sali  Trzy dziewczynki trzymajace sie za rece