18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W grudniu klasy I – III realizowały program edukacyjny ,,Wybieram wodę”. Patronat nad nim objął Minister Zdrowia oraz Kuratoria Oświaty. Głównym celem było promowanie zachowań prozdrowotnych wśród uczniów oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

 W klasach odbyły się lekcje na temat:

1. Od kropli wody do organizmu człowieka

2. Woda cenniejsza niż złoto

3. Każda kropla jest cenna

4. Woda pełna smaku

5. Woda na talerzu

Na zajęciach były prezentacje multimedialne, prowadzono doświadczenia, tworzono piramidę produktów zawierających wodę, próbowano różnych smaków wody. Prowadzono też rozmowy i dyskusje oraz założono klasowy zielnik. W wyniku prowadzonych działań wzrosła świadomość uczniów o znaczeniu wody w prawidłowej diecie i jej roli w organizmie człowieka. Zrozumieli oni, że każda kropla wody jest cenna i należy o nią dbać oraz ją oszczędzać. Efektem pracy były plakaty, scenki, piosenki, prelekcje i okrzyki, które zostały zaprezentowane na apelu szkolnym w dn. 09.12.2016 r.

Mamy nadzieję, że przekonaliśmy społeczność szkolną do wybierania wody.

Katarzyna Sienkiewicz i Danuta Dryl