Uczniowie naszego gimnazjum przez cały dzień mieli szansę wybrać nowego przewodniczącego i skład SU i oto jest! Przewodniczącą SU z 37% wszystkich głosów wybrana została Zuzanna Wrona (3B).

Wiceprzewodniczącym z 29,1% głosów uczniów został Patryk Sosinowicz (3A).

Sekretarzem od dziś będzie Wiktoria Ołdziej (3A), która uzyskała 26,2% poparcia.Frekwencja podczas wyborów wyniosła 83,7%.

 Gratulujemy naszym kandydatom i życzymy owocnej pracy!

 

Renata Zegadło-Piasecka