Hodyszewo – Nowe Piekuty  25 – 26 maja 2017r.

 25 i 26 maja 2017r. już po raz XIV w Hodyszewie i Nowych Piekutach odbyły się Dni Gimnazjalistów. Przybyła na nie młodzież (430 uczniów wraz z opiekunami) z 18 szkół z województwa podlaskiego (z Gimnazjów w: Ciechanowcu, Czyżewie, Glinniku, Grabowie, Białymstoku (Gimnazjum Integracyjne Nr 1 i Gimnazjum nr 7), Jabłonce Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Jaświłach, Klukowie, Krypnie Kościelnym, Nowych Piekutach, Rosochatem Kościelnym, Surażu,  Szepietowie, Szumowie, Turośni Kościelnej, Wysokiem Mazowieckiem), by przez dwa dni spędzać ze sobą czas, głównie na świeżym powietrzu, by dzielić się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w szkole, bawić się, ale przede wszystkim – przeżyć niezwykłą przygodę.

Stałymi punktami programu Dni Gimnazjalistów są Msza Święta odprawiana pierwszego dnia w Sanktuarium Maryjnym w Hodyszewie; rajd ok. 6 – kilometrowymi trasami,   rozwiązywanie na trasie różnorodnych zadań nawiązujących do hasła przewodniego Dni Gimnazjalistów – w tym roku związanych z szukaniem autorytetów z przeszłości i autorytetów współczesnych w środowisku lokalnym; dzielenie się zdobytą wiedzą z pozostałymi uczestnikami; dyskoteka.

       Tegorocznemu spotkaniu gimnazjalistów przyświecało hasło: „Wszystko, co czynimy, zostawia jakiś ślad”. Organizatorzy zaprosili do współpracy Skautów Europy z województwa podlaskiego, którzy 25 maja zachęcali młodzież gimnazjalną do zasilenia szeregów harcerstwa. Uczestnicy przedsięwzięcia w hodyszewskich lasach zdobywali i pogłębiali wiedzę na temat harcerstwa, uczestniczyli w zajęciach przy ognisku, uczyli się „świata przyrody”, zdobywali harcerskie sprawności, rozwijali swoje zdolności artystyczne i sportowe, a także integrowali się z rówieśnikami podczas wspólnych zajęć grupowych.

       Zdecydowanie jednym z najmocniejszych punktów programu w tym roku był koncert grupy „Wyrwani z niewoli”, w który aktywnie – śpiewając, klaszcząc i tańcząc, włączyli się wszyscy słuchacze. Niezwykle wymowne było także świadectwo Piotra  Zalewskiego, który zachęcał gimnazjalistów do mądrego gospodarowania wolnością, ale przede wszystkim do zdejmowania i niezakładania masek oraz akceptowania siebie i odwagi w byciu sobą.

Organizatorzy Dni Gimnazjalistów niezmiennie stawiają sobie za cel integrację młodzieży, kształtowanie świadomości młodego człowieka, wskazywanie młodzieży wartości: wiary, patriotyzmu, miłości, odpowiedzialności. Zachęcają też młodych ludzi do poszukiwania autorytetów i wzorowania się na tym, co dobre i mądre oraz do propagowania zdrowego stylu życia.

Tegoroczny program został tak pomyślany, by uświadomić gimnazjalistom, jak wiele sobą reprezentują, jak wiele od nich zależy i jak wiele mogą dawać innym.

                                                                                                                  Alicja Jakimiec