W piątek (02.06.2017) uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w warsztatach ekologicznych w Topilcu. Uczniowie podzieleni na 5 grup obserwowali z bliska owady, żaby, poznawali ekosystemy łąki i rzeki , uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych ”pod chmurką”, oraz wędrowali wspólnie z harcerzami.

W rolę instruktorów wcielili się: studenci z Koła Naukowego Biologów z Uniwersytetu w Białymstoku - Damian Pogodziński oraz Aleksandra Mieczkowska, z ekosystemem  łąk zapoznała nas pani Bożena Zdanowicz,  drużyną harcerską kierowała druhna Joanna Kondzior, natomiast zajęcia laboratoryjne poprowadziła dr Edyta Łukaszuk – pracownik Instytutu Biologii i jednocześnie nasz nauczyciel biologii.

Podczas warsztatów uczniowie m.in. zapoznawali się z roślinami łąkowymi , drzewami i krzewami, płazami i owadami występującymi  na terenie i w okolicy wsi Topilec, przygotowywali pułapki na traszki, grali w gry terenowe, zapoznawali się z zasadami pierwszej pomocy, rozdzielali barwniki fotosyntetyczne oraz izolowali DNA  z liści różnych roślin. Na zakończenie warsztatów uczniowie przygotowali plakaty podsumowujące pracę poszczególnych grup, a tydzień później zaprezentowali prezentacje multimedialne przedstawiające zdjęcia i szczegółowy opis pracy grup.

Warsztaty zostały zorganizowane przez panią Edytę Łukaszuk.