7.11.2016r uczniowie klasy IA , I B i klasy IIB Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki uczestniczyli w wycieczce do Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku.

W Instytucie Biologii UwB gimnazjaliści podziwiali okazy zgromadzone w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Prof. A. Myrchy – m.in. naturalnej wielkości łosia, bogatą kolekcję ptaków, minerałów, rośliny chronione i charakterystyczne dla Podlasia, przyrodę rejonów polarnych oraz faunę mórz tropikalnych.

W kolejnej części wycieczki uczniowie mogli sprawdzić się w roli naukowca – pod okiem dr Edyty Łukaszuk wykonywali eksperymenty w jednym z laboratoriów znajdujących się w Instytucie: rozdział barwników roślinnych, „chemiczne perły”, oglądali roślinne kultury in vitro. Największym zainteresowaniem uczniów cieszył się ciekły azot.

Po zajęciach laboratoryjnych uczniowie zwiedzali wystawę „Akwaria biotopowe pięciu kontynentów”, na której mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć m.in. rośliny mięsożerne, aksolotla, poskoczka mułowego (rybę, która znaczną część czasu spędza na lądzie), azjatycki biotop z barwnymi odmianami brzanek, ryby występujące tylko w afrykańskim jeziorze Tanganika czy w Amazonce.

W ostatniej części wycieczki gimnazjaliści zwiedzali wystawę „500-lecie parafii w Turośni Kościelnej” w siedzibie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku na której zapoznali się z historią parafii oraz zbiorami zgromadzonymi przez parafię oraz muzeum.

 

E.Łukaszuk