Grupa uczniów z gimnazjum realizująca projekt „Ferie z ekonomią” tworząc model biznesowy  „Centrum rekreacyjno-sportowe TUR” w Turośni Kościelnej, osiągnęła miano laureata  projektu.  Uczniowie otrzymali w  nagrodę dwudniowy wyjazd  do Warszawy, który odbył się 29-30.05.2018r. Podczas wyjazdu uczestnicy projektu wzięli udział w grze miejskiej  przygotowanej przez studentów i pracowników ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwiedzili Stare Miasto, Centrum Pieniądza w NBP oraz uczestniczyli w  warsztatach podsumowujących projekt w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prowadzonych  przez pana dr. Darka Danilewicza z SGH.

Podczas zajęć warsztatowych Maciek Sawicki i Kacper Czech  przedstawili  i omówili proponowany model biznesowy. Następnie wypracowano nowe WARTOŚCI związane z realizacją naszego modelu biznesowego.

Pobyt był bardzo owocny, przyjemny, dostarczył wielu wrażeń i doświadczeń. Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam tą wspaniałą wycieczkę, szczególnie pracownikom Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, pracownikom SGH, NBP oraz studentom.

Alicja Jakimiec, Bożena Wojno