W tym roku ostatnie dni zimy spędziliśmy na zabawach z pingwinami. W ramach projektu ,,English Special Days” poruszaliśmy się zgodnie ze wskazówkami piosenki ,,Penguin dance”, skakaliśmy po lodowych krach, przenosiliśmy jaja pingwinów (które wcześniej policzyliśmy) oraz bawiliśmy się z rymowanką o głodnym pingwinku (,,Hungry penguin looking for a dish. Hungry penguin, maybe a fish? Yes,yes, yes. Yummy, yummy, yummy. I want a fish in my tummy”.) Nie zabrakło również pracy plastycznej, w której mały pingwin ślizga się po lodzie.

Joanna Olendzka

Chłopiec i dziewczynka w opaskach pingwina stoją na papierowych krach  Chłopiec i dziewczynka w opaskach pingwina trzymają kolanami białe balony  Chłopiec w opasce pingwina idzie po papierowych krach lodowych    Chłopiec w opasce pingwina stoi pośrodku dzieci i trzyma pluszową rybkę  Dwie dziewczynki ubrane na czarno trzymają nogami białe balony  Dwoje dzieci w opaskach pingwina trzymają kolanami balony  Dzieci siedzą na dywanie i prezentują wykonane z papierowych talerzyków prace plastyczne  Dziewczynka i chłopiec w opaskach pingwina trzymają nogami białe balony  Dziewczynka ubrana na czarno stoi na papierowych krach