W grupie Chmurki realizowany jest program profilaktyczny ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”. W środę odbyły się zajęcia z modułu I ,,Misja Przedszkole , na tropie zmian klimatycznych”. Podczas zajęć dzieci się nauczyły:

– czym są pogoda i klimat; jakie są różnice między nimi,

– co to są zmiany klimatyczne,

– jak można temu przeciwdziałać,

– co każdy z nas może w takim razie zrobić.

Na zakończenie I misji dzieci mogły uzupełnić otrzymane od Kubusia ,,Karty Kubusiowego Przyjaciela Natury” , wypełniając polecenia i otrzymując pierwszą odznakę.

Eliza Kossakowska

Chlopiec prezentuje pogodę na dziś  Dwóch chlopców układa obrazki na mapie  Dzieci siedzące przystolikach prezenują wykonane karty pracy  Dzieci siedzą w kole i poznają strefy klimatyczne z wykorzystaniem glousa  Dziewczynka układa obrazki na mapie świata  Przedszkolaki kolorują strefy klimatyczne na szablonie kuli ziemskiej  Przedszkolaki podczas zabawy ruchowej