Grupa CHMURKI

Od listopada trwa nasza przygoda z czytelniczymi spotkaniami on-line. Dzieci z niecierpliwością czekają na każde czwartkowe logowanie z Panią Alinką na platformie Zoom.

Chmurki w tym roku musiały trochę poczekać na prezentację swoich umiejętności wokalno-tanecznych z okazji Dnia Babci i Dziadka, ponieważ sporo dzieci chorowało. Dzielnie przygotowywały się do tego wystepu chcąc zrobić najbliższym najlepszą niespodziankę.

Grupa Chmurek od października 2020 roku kontynuuje spotkania z Zippim. Dzieci na zajęciach rozwijają swoje umiejętności społeczne i emocjonalne. W trakcie tego półrocza zostały przerobione dwa cykle spotkań: Nasze Skarby i Czy jesteś moim przyjacielem. Chmurki uważnie słuchały opowiadań i z zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia, które miały na celu znalezienie rozwiązania problemu.

Grupa Chmurek sama przygotowała sobie śniadanie. Pracę nad śniadaniem zaczęły od przygotowań i po dokładnym umyciu rączek przystąpiły do dzieła.

5 listopada obchodzimy Dzień Postaci z Bajek. Pierwszy raz spotkaliśmy się on-line na czytaniu przez Panią Alin, bibliotekarkę Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej.

Mówimy to dosyć często i też często o tym zapominamy. Niestety większość ludzi to wzrokowcy ale nie Chmurki. Chmurki wiedzą, że nie liczy się wygląd zewnętrzny tylko to jacy jesteśmy w środku oraz co nosimy w naszych sercach.

13 października Chmurki z niewielką pomocą nauczyciela wspólnie wykonały pracę plastyczną Drzewko Dobroci. Była ona podsumowaniem rozmów na temat dobrych uczynków, jak wpływaja one na nas samych i innych.