Informacja

Dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

z dnia 15 maja 2020 roku

         Informujemy, iż z dniem 18 maja 2020 roku, na kompleksie boisk sportowych Orlik, hali sportowej, boisku przy szkole, skateparku, prowadzone będą zajęcia sportowe dla uczniów klas IV-VIII z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, w ramach zajęć SKS organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zajęć UKS organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Tur” w Turośni Kościelnej.

Sekcja treningowa:

Dziewczęta: we wtorki i czwartki

Chłopcy: w poniedziałki i środy

Uczniowie klas IV-VI w godzinach 13.00-14.00

Uczniowie klas VI-VIII w godzinach 14.00-15.00

REGULAMIN NA CZAS EPIDEMII