,,MOJA SZKOŁA - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO"

organizowanego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica

    z okazji jubileuszu 100 –lecia placówki

 

1. Cele konkursu:

- propagowanie wśród dzieci znajomości historii szkoły,

- wzmocnienie więzi społecznych i rodzinnych,

- pogłębianie poczucia tożsamości ze szkołą,

- uczczenie 100-lecia szkoły,

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,

- kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi i formami literackimi,

- popularyzacja działań plastycznych, twórczości literackiej.

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów, absolwentów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica  w Turośni Kościelnej podzielonych według trzech kategorii wiekowych:

 • dorośli,
 • klasy I – III,
 • klasy IV – VIII.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Prace na konkurs powinny być dostarczone do 31 maja 2020 r.
 • Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.
 • Praca powinna zawierać choć jeden z elementów tytułu konkursu.

Prace plastyczne:

 • Technika prac dowolna, w tym: monotypia, grafika, rysunek, malarstwo.
 • Prace przestrzenne oraz z wykorzystaniem materiałów sypkich (kasze, ryż, mak, brokat, cekiny, itp.) nie będą przyjmowane.
 •  Format prac plastycznych nie mniejszy niżA4 i nie większy niżA3.
 •  Prace powinny być oprawione w passe – partout szerokości 2 cm.
 •  Prace zgłaszane na konkurs powinny mieć charakter indywidualny.

Prace literackie:

 •  Forma literacka: opowiadanie, wiersz,  limeryk, fraszka,wywiad, wyciąg z kroniki, kartka z pamiętnika, wspomnienie.
 • Praca powinna być czytelna, może być napisana na komputerze czcionką Times New Roman, 12, interlinia 1,5.
 •  Objętość do 300 słów.

4. Rozstrzygnięcie konkursu:

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie, która będzie towarzyszyć obchodom jubileuszowym 100-lecia naszej szkoły, wtedy też zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

5. Organizator:

Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej.

Prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora.

6. Udział w konkursiejest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów na stronach internetowych         i w prasie), prezentacją pracy w formie fotografii w materiałach reklamowych, albumach, prasie  i na stronach internetowych bez wypłacania honorariów autorskich.

7. Komisja jury:

W komisji jury znajdą się nauczyciele plastyki, języka polskiego oraz Dyrekcja Szkoły.

Prace konkursowe mogą być składane:

kategoria klas I-III– do p. Doroty Poślady,

kategoria klas IV-VIII prace plastyczne – do p. Renaty Zegadło-Piaseckiej,

kategoria klas IV-VIII prace literackie– do p. Grażyny Dryl,

kategoria dorośli– do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą/e-mailem na adres szkoły z dopiskiem „Konkurs literacko-plastyczny MOJA SZKOŁA - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO”.

Adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

ul. Białostocka 4

18-106 Turośń Kościelna

adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.