2018/2019

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

 

100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości będziemy obchodzić w naszym przedszkolu realizując międzynarodowy projekt „Piękna nasza Polska cała”, nad którym honorowy patronat objęło m. in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program będzie realizowany od września do końca grudnia 2018 r. Jego celem jest kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych u dzieci oraz uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Każda z grup zrealizuje wybrane przez siebie zadania, dodatkowo odbędą się dwie imprezy z udziałem całej społeczności przedszkolnej: „Apel z okazji 11 listopada” oraz zawody sportowe „Biało- czerwoni”. O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco na stronie głównej przedszkola.

Monika Bibułowicz

 

2017/2018

Program edukacji ekologicznej
finansowany z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku
"Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę"

 

 

TYDZIEŃ W OBIEKTYWIE

 

W listopadzie poszczególne grupy przez jeden wybrany przez siebie tydzien fotografowały przyrodę w jesiennej szacie. Do tego zadania został specjalnie zakupiony aparat z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU. Każda z grup z pomocą nauczyciela wskazywała najpiekniejsze zakątki przyrody w Turośni Kościelnej. Poniżej możecie Państwo obejrzeć efekty naszych obserwacji. Dodatkowo wywołalismy sporo zdjęć, gdzie a codzień możemy podziwiać naszą przyrodę w przedszkolu.

Marta Świstun

 

  •  

" Ekologiczne recytowanie"

23 listopada odbył się konkurs " Ekologiczne recytowanie". Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Uczestnikiem konkursu mogło zostać każde dziecko. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki.

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy ekologicznej poprzez literaturę dziecięcą, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do występów na scenie oraz uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze.

Do konkursu zgłosiło się 26 dzieci. Jury w składzie: Dyrektor - Ewa Chrabołowska, Wicedyrektor - Beata Szymoniuk oraz Pedagod szkolny- Tomasz Śliwowski wyłoniło zdobywców I,II,III miejsca w dwóch kategoriach oraz wyróżnienia. Dyplomy i nagrody ufundowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa.

W kategorii 5-6 lat:

I miejsce : Aleksandra Danilczuk

II miejsce: Arkadiusz Purta

III miejsce: Weronika Wanda Dunaj

Wyróżnienia: Michał Śladowski, Błażej Mielech

W kategorii 3-4 lat:

I miejsce:Milena Jakim

II miejsce: Magdalena Motoszko

III miejsce: Małgorzata Litwińczuk

Wyróżnienia: Kaja Parzych, Zofia Bibułowicz

Marta Świstun

Bagna i mokradła oraz zwierząta chronione

Pod takim hasłem, 31 października, odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie z przyrodnikiem Panem Piotrem Tałałajem - pracownikiem Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Podczas ciekawych zajęć dzieci poznawały zwierzęta zamieszkujące bagna i mokradła. Naśladowały odgłosy ptaków, podziwiały naturalne okazy zwierząt (kaczka, gęś, jenot, gronostaj, czapla), z których największym zainteresowaniem cieszył się dzik. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem oglądały przyniesione przez p. Piotra eksponaty. Dodatkową atrakcję prelekcji stanowiły fragmenty filmu animowanego o przygodach wróbla Ćwirka, z którego dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat życia ptaków.

Każdy przedszkolak miał również do wykonania kilka zadań. Wśród nich przejście wyznaczoną ścieżką przez ,,mokradła” oraz wykonanie tańca Shreka (który jak wiadomo mieszka na bagnie:). Zajęcia zakończyły się działalnością plastyczną - dzieci młodsze wykonały z masy solnej żeremie, starsze zaś bobra z papieru.

Serdecznie dziękujemy p. Piotrowi i jego synkowi Michałowi za dzielenie się z nami cenną wiedzą na temat świata przyrody.

Joanna Olendzka

 

Październikowe zajęcia edukacyjne

Czyste powietrze wokół nas”

W ramach projektu ekologicznego dzieci z grupy,, Gwiazdeczki” i ,,Słoneczka” każdego dnia zdobywały wiedzę i doświadczenie na temat przyrody oraz sposobów dbania o nią. Na podstawie różnych doświadczeń zauważyły, że czyste powietrze jest niezbędne do życia i funkcjonowania żywych organizmów. Poznały, jakże trudne dla nich słowo, - ,,segregacja” oraz uczyły się na czym polega selektywna zbiórka odpadów. Z filmu p.t. ,,Gdzie trafiają śmieci” dowiedziały się, co się dzieję ze śmieciami, gdy sprzed naszego domu zabiera je śmieciarka. Swoją wiedzą chętnie dzieliły się również z rodzicami i rodzeństwem w domu, przypominając o segregacji odpadów. Pokazały im również, że ze śmieci można stworzyć wiele ciekawych przedmiotów, t.j. instrumenty perkusyjne czy różne ,,stworki-śmieciorki”. Dzieci z grupy ,,Gwiazdeczki” stworzyły również własnego ,,Eko-Ludka”, który zachęcał wszystkich przedszkolaków do wzięcia udziału w konkursie na najlepszego, najpiękniejszego ludzika z odpadów.

Joanna Olendzka

W ostatnim tygodniu października przedszkolaki z grup „Chmurki” i „Promyczki” realizowały na zajęciach program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Głównym założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego poprzez zwiększenie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich papierosy.

Na początku programu przedszkolaki wyruszyły na wycieczkę po najbliższej okolicy w poszukiwaniu różnych źródeł dymu. Wszyscy obserwatorzy wykazali się dużą spostrzegawczością. Następnego dnia dzieci rozmawiały na temat różnych źródeł dymu i wykonały w małych grupach plakaty informacyjne na ten temat. Kolejne zajęcia poświęcone były szkodliwości dymu papierosowego. Przedszkolaki porównywały różne zapachy, dzieląc je na miłe i nieprzyjemne. Poznały także sympatycznego dinozaura Dinusia, który nie lubił dymu tytoniowego. Dzieci wykonały jego portret i przygotowały znaczki zachęcające dorosłych do powstrzymywania się od palenia w ich obecności.

Zajęcia prowadzone w ramach programu miały charakter warsztatowy i przedszkolaki chętnie w nich uczestniczyły wzbogacając swoją wiedzę na temat wpływu różnych rodzajów dymów na życie człowieka.

Monika Bibułowicz

 

Konkurs " Eko Ludek "

26 października nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu " Eko Ludek". Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Uczestnikiem Konkursu mogło zostać każde dziecko. Konkurs odbył sie w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki. Format i technika prac była dowolna.

Celem konkursu było m.in. wykorzystanie materiałów ekologicznych , z recyklingu do wykonania pracy plastycznej ; integracja dzieci i rodziców podczas wspólnego wykonywania pracy; rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczości plastycznej dzieci i rodziców oraz prezentacja i popularyzacja działań artystycznych.

Na konkurs wpłynęło 27 prac. Jury w składzie: Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej - Ewa Chrabołowska, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej - Beata Szymoniuk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Marlena Banel, długo debatowało. W konkursie zostali wyłonieni zdobywcy I,II,III miejsca w dwóch kategoriach oraz wyróżnienia, którzy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej ufundowało też nagrodę specjalną dla grupy GWIAZDECZKI za wykonanie specjalnego Eko Ludka, który zachęcił pozostałe dzieci do pracy w domu.

W kategorii 5-6 lat:

I miejsce :Julia Bukłaho

II miejsce: Bartosz Kamiński

III miejsce: Wiktor Markiewicz

Wyróżnienia: Bartłomiej Bogusz, Zofia Więcko

W kategorii 3-4 lat:

I miejsce:Dominik Mieszkowicz

II miejsce: Kaja Parzych

III miejsce: Klara Mielech

Wyróżnienia: Magdalena Motoszko, Małgorzata Litwińczuk

 

Marta Świstun

 

Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Turośni Kościelnej

25 września wszytkie przedszkolaki udały sie na wycieczkę do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Turośni Kościelnej. Wyjazd poprzedzony był rozmowami na temat wody, jej znaczeniem dla roślin, zwierząt i ludzi. Celem wycieczki było:

- zapoznanie dzieci ze sposobami oczyszczania wody

- uzmysłowienie im skutków zanieczyszczania wody

- zapoznanie z oczyszczalni ścieków

W czasie wycieczki dzieci dowiedziały się o sposobach oczyszczania wody. Poznały poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii.

Było to niezwykłe przeżycie dla przedszkolaków. Dzięki tej wycieczce dzieci uzmysłowiły sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie. Efektem wycieczki było:

- dzieci poznały różne sposoby oczyszczania wody

- poznały skutki zanieczyszczeń wody dla środowiska

- dowiedziały się jak wygląda oczyszczalnia wody

- zrozumiały konieczność oszczędzania wody

- zrozumiały konieczność oczyszczania wody

Marta Świstun