KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

W Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

 

rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno

- wychowawczych

1 września 2020 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

3.

Ferie zimowe

25 stycznia  - 7 lutego 2021  r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

 

25 maja 2021 r.– język polski (wtorek)

26 maja 2021 r. – matematyka (środa)

27 maja 2021 r. – język obcy nowożytny (czwartek)

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno

-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

7.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

4 stycznia 2021 r. (poniedziałek)

5 stycznia 2021 r. (wtorek)

4 maja 2021 r. (wtorek)

5 maja 2021 r. (środa)

4 czerwca 2021 (piątek)