Opłaty za obiady za miesiąc kwiecień będą rozliczane w miesiącu maju po wcześniejszej konsultacji z intendentem.

W celu potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do

pierwszej klasy szkoły podstawowej i przedszkola zwracamy się z prośbą o wypełnienie oświadczenia i dostarczenie do skrzynki podawczej

Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej do dnia 30 marca 2021 r.

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców dziecka wolę korzystania z usług przedszkola

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

W dniach 01.02 – 12.02.2021 rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej składają deklarację o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022.

Deklarację można zostawić w skrzynce podawczej w budynku A lub przekazać dla wychowawcy grupy.

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej w roku szkolnym 2021/2022

Zwracamy się z prośbą o napisanie

podania o zwrot nadpłaty za obiady

uczniów szkoły podstawowej 

(wzór)

oraz dostarczenie do skrzynki

podawczej w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna

 

Przechwytywanie

W związku z przejściem na naukę zdalną uczniów szkoły podstawowej od 9 listopada 2020 r. nie będą kursowały autobusy szkolne.

Decyzją Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Turośni Kościelnej składka na rok szkolny 2020/21 wynosi 40 zł od rodziny.
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy o numerze
92 8074 0003 0130 1414 2000 0010

Dziękujemy
Rada Rodziców