Pomoc PP

Mając na uwadze możliwości psychofizyczne uczniów oraz indywidualizację procesu nauczania, materiały z zakresu Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej będą przekazywane bezpośrednio uczniom poprzez kontakt nauczyciela indywidualnie lub z grupą dzieci, które są objęte pomocą pschologiczno-pedagogiczną w Zespole Szkół.