Zagadnienia znajdują się w zakładkach przedmioty (+)

 Uwaga: Do końca maja nie będą odbywały się lekcje online z plastyki (nieobecność nauczyciela usprawiedliwiona)

 L.p.

Godz. od - do 

 PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 1 8.30 - 8.50  

 język polski

(K. Purta)

3518331055

matematyka

921517281

biologia

512 230 362

 język polski

(K. Purta)

3518331055

 
 2  9.00 - 9.20

 język polski

286-780-103

 język angielski

(D. Dudzińska)

75531152838

geografia

 738731544

matematyka

772884289

 język polski

286-780-103

 3  10.00 - 10.20

historia

549-284-361

język angielski

234 536 322

język polski

594-415-510

 Spotkanie

z psychologiem

86133918553

 
 4  11.00 - 11.20

 technika

483 856 836

 wych. fizyczne

(dziewczyny)

 437-422-263

 spotkanie

z pedagogiem

647 863 736

 matematyka

(M. Łukaszuk)

98391567306

 język angielski

168 270 828

 5  12.00 - 12.20

wych. fizyczne

(chłopcy)

 574-176-044

 

muzyka

524-460-7645

zaj. z wych.

906-781-273

 
 6  13.00 - 13.20      

informatyka

594-392-252